Кириченко Ольга Миколаївна

Кириченко Ольга Миколаївна

ORCID ID: Olga Kyrychenko

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

Базова освіта: вища за спеціальністю Філологія (1974 р.)

Тема дисертації: кандидатська дисертація «Естетична підготовка вчителя в університеті (досвід природних факультетів)» (1983 р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Педагогіка,
 • Методика та методологія викладання психології у вищій школі,
 • Педагогічна психологія,
 • Методика викладання психології,
 • Психологічна служба в освіті.

Наукова та організаційна робота: Заступник зав. кафедри соціальної та прикладної психології.

Наукові та професійні інтереси: Педагогіка, методика та методологія викладання психології у вищій школі, педагогічна психологія, методика викладання психології, психологічна служба в освіті. Розробка учбових курсів з дисциплін спеціалізації кафедри, педагогіки, методики викладання психології та інше.

Підвищення кваліфікації: В 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського

Основні публікації:

 1. Кириченко О. М. Вішталенко, О. Д. Юнг, Н. В. Психологічні чинники педагогічної компетенції викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету Серія психологічні науки 2019, Випуск 4, С. 3-8
 2. Кириченко О. М. Вішталенко, О. Д. Юнг, Н. В. Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці: Методичні рекомендації до курсу «Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці» для студентів спеціальність «психологія» 053 – Одеса: Букаев, 2019 – 36 с.
 3. Кириченко О. Н. , Сапрыгина Н. В. Мастер-класс по пониманию текста с языковой экспрессией // Теоретико-методичны проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наукових праць - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3 - Том IV (78). - К.: - Гнозис, 2017.- С. 354-365. 0.5 д.а.
 4. Кириченко О. М. Розвиток професійної компетенції студентів-психологів у вищому навчальному закладі / О. М. Кириченко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Сер.: Психологія. Том 21. Випуск 1(39). 2016. - С.107-113
 5. Кириченко О. М. Дослідження самооцінки студентів / О. М. Кириченко // Наука і освіта ПУНПУ імені К.Д. Ушинського. – 2016. - № 5. – С. 32-37.
 6. Кириченко О. Н. Методические рекомендации по активизации учебно-творческой деятельности студентов при преподавании психологии [Электронный ресурс] / О. Н. Кириченко, Л. И. Шрагина. – Одесса, Репозитарій ОНУ, 2015. – 66 с. – Режим доступа: fs.onu.edu.ua
 7. Кириченко О. М. Фактори успішного виконання професійної діяльності та професійного становлення особистості педагога // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». Київ. – 2014.
 8. Кириченко О. М. Педагогічна майстерність як складова професіоналізму викладача. Збірник статей за матерілами науково-практичної конференції ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. „Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти” Частина 2. Ірпінь 2011.
 9. Кириченко О. Н. Психологические детерминанты формирования педагогического майстерства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стані і перспективи розвитку” Одеса 2010.
 10. Кириченко О. Н. Особенности синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Печатн. Изд-во. Вісник Днепропетровского Гуманітарного університету 2009.
 11. Кириченко О. Н. Особенности профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Печатн. Изд-во. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету Вип. 74 Психологічні науки Т.1. 2009.
 12. Кириченко О. Н. Личностные детерминанты синдрома эмоционального выгорания у педагогов. // Печатн. Изд-во. Вісник Одеського Національного університету Т.14. Вип. 5 Психологія 2009.
 13. Кириченко О. Н. Специфика синдрома эмоционального выгорания у педагогов и его профилактика. // Печатн. Изд-во. Вісник Одеського Національного університету Т.14. Вип. 17 Психологія 2009.
 14. Кириченко О.М. Вішталенко О.Д. Юнг Н.В Клінічна психодіагностика Проективні методики в клініці: Методичні рекомендації до курсу «Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці» для студентів спеціальність «психологія» 053 – О: Букаев, 2019 – 36 с.
 15. Кириченко О.М. Вішталенко О.Д. Юнг Н.В Психологічні чинники педагогічної компетенції викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету Серія психологічні науки 2019, Випуск 4, С. 3-8
 16. Кириченко О.М. Вплив методів навчання у педагогіки Ф. Паркера на розвиток учнів // Науково-практична професорсько-викладацька конференція Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 28 листопада 2019 року, м. Одеса
 17. Кириченко О.М. Волканова В.М. Соціально психологічні чинники формування толерантної поведінки в мультикультурному середовище// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 155-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 5 листопада 2020 року. Одеса.
 18. Кириченко О.М. Мельник О.М., Гендерні особливості психічного розвитку дошкільника// матеріали науково-практичної конференції «актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії» Харків, Україна, 11–12 вересня 2020 р.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top