Кіреєва Зоя Олександрівна

kireeva

ORCID ID

Google Scholar

Посада на кафедрі – завідувач кафедри загальної психології та психології розвитку особистості

Вчене звання - професор

Науковий ступінь – доктор психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: вища за спеціальністю Біологія (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, диплом з відзнакою КГ № 902097)

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток понять та уявлень про час в свідомості дітей та юнацтва» за спеціальністю 19.00.07– вікова та педагогічна психологія (1999) 

Тема докторської дисертації: «Время как детерминанта онтогенетического развития сознания» 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Психологія розвитку,
 • Психологія і педагогіка вищої школи (факультет міжнародних відносин),
 • Сімейне консультування: системно-структурний підхід,
 • Загальна та вікова психологія (біологічний факультет),
 • Сучасні досягнення психологічної науки.

Наукова та організаційна робота:

 • Голова спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 ОНУ імені І. І. Мечникова
 • Членкиня ради: К.32.051.05 Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки

Наукові та професійні інтереси: продовжувач традицій наукової школи «Психологія часу» Д. Г. Елькіна - Б. Й. Цуканова, вивчаю репрезентації часу, адаптацію тау-типів, часову перспективу, проектування життєвого шляху, цілепокладання, сенси, особливості переживання складних ситуацій життя, резілентність, ресурси людини.
Надаю консультативну психологічну допомогу у сфері вікової, сімейної психології з питань подружніх (дошлюбне консультування, ревнощі, зради, ситуації до і після розлучення) і дитячо-батьківських стосунків, індивідуально консультую дорослих з депресивними тенденціями.

Підвищення кваліфікації: В 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному політехнічному університеті

Сертифікати

Основні публікації:

 1. Киреева З. А. Развитие сознания, детерминированное временем: Монография / З.О. Кіреєва. – . – Одесса: ВМВ, 2010. – 384 c.
 2. Киреева З.А Либ И.И. Социально-психологические особенности женщин предпринимателей / З.А. Киреева // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2 (37),2015 – С.195-203.
 3. Киреева З.А. Проявление рефлексии как компонента структуры самосознания в темпоральных репрезентациях/ З.О. Кіреєва // Вісник Одеського національного університету Т.20. Випуск 4(38). Серія Психологія 2015. С.74-83.
 4. 3.Кіреєва З.О. Становлення, розвиток та сучасність наукової школи «Психології часу» / З.О. Кіреєва // Ювілейна збірка наукових праць присвячена 150 –річчю одеського національного університету імені І. І. Мечникова.-Одеса, 2015. С 278-284.
 5. Киреева З.А. Мелёхин А.И., Специфика когнитивных репрезентаций времени в пожилом и старческом возрасте [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2016, Том 5. № 3. С. 95–115. doi:10.17759/cpse.2016050307
 6. Кіреєва З.О. Либ І.І Монографія: Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга четверта / [За ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.]. - Херсон: Грінь Д.С. - 660 с., 2016. Розділ 10. Соціально-психологічні особливості жінок – субєктів підприємницької діяльності.с 397-430
 7. Кіреєва З.О. Мазурик В.М. Особливості проектування життєвого шляху жінками. // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(42), 2017 –С.100-108.
 8. Кіреєва З.О. Швайкін С.А. Особливості психологічного благополуччя у індивідів з порушенням сердцево-судинної системи // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(42), 2017 –С.108-118.
 9. Кіреєва З.О. Модель генезису темпоральної свідомості// Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези 1 міжнарод. Науково-практич.конф. М.Переяслав-Хмельницький 21 бер.2017р./ відп.ред.О. В. Дробот; ДВНЗ
 10. «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» -К.:Талком, 2017.- 258с.С. 16-20.
 11. Кіреєва З. Порівняння особливостей розвитку темпоральної свідомості у дітей і підлітків із нормою, ДЦП і олігофренією // Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць №1(81), 2017. За заг. ред. Проф..В.І.Сипченка. Харків. ТОВ «Видавництво НТМТ». С.31-44.
 12. TIME AWARENESS THROUGH THE REFLECTION OF SELF-IDENTITY CHANGES.// Zoia Kireieva Тези, июнь, 2017. Болгарія
 13. Использование нарративного подхода при проживании «crash-этапа» // Киреева З.А Односталко Е.С. // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2(46), 2018 –С.153-162.
 14. Киреева З.А., Односталко Е.С. Трансформация компонентов состояния резилентности в трудной жизненной ситуации // Вісник ХДУ Серія Психологічні науки No.2 том 1. 2018. С.52-57. Режим доступу: pj.kherson.ua
 15. Метафорическое описание проживания тяжелой жизненной ситуации («crash-этапа») З. Киреева (Одесса, Украина) // Баланс жизненных ресурсов (Фестиваль психологических историй)/ Alternative Academy of Third Age with financial support of The Department of Welfare of the Riga City Council International Higher School of Practical Psychology Baltic Association for Psychological Counselling Center for Positive and Transcultural Psychotherapy in the Baltic States/ Психология переходов, - от «истории» к «истории» Сборник материалов №34 Рига, 2018.с. 34-38.
 16. The research of the “courage to continue" using narrative and ideographic approaches //Zoia Kireeva, Оlena Odnostalko International conference on mental health care. Київ 25-26 жовтня/ doi.org
 17. Кіреєва З.О. Кушнерова Я.Г. Особливості звязку між психоемоційним станом підлітка і фазою біологічного циклу // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2(46), 2018 –С.162- 169.
 18. Відображення проживання важкої життєвої ситуації ("crash-этапу") за допомогою наративу // З.О. Кіреєва, О. С. Односталко // Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології. Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Випуск 32. – Київ. 2018 – С.42-49.
 19. Кіреєва З.О.Кушнерова Я.Г. Особливості адаптації підлітків в різних фазах біологічного циклу. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2019. Вип.3. Т.1. С.162-168.
 20. Кіреєва З.О. Аносєнкова С.В. Репрезентації часу держслужбовцями та їх зв'язок з видами ригідності. Теорія і практика сучасної психології Запорожжя. - 2019. – Вип.3.- Т.1.- С.50-54.

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top