Тепляков Микола Миколайович

Тепляков Микола Миколайович

ORCID ID: Nikolai Teplyako
E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі -доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - доктор психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія

Тема дисертації:

 • докторська дисертація за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» «Психосемантичний аналіз трансформації свідомості особистості» 2019
 • кандидатська за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології».

Кандидатська дисертація: «Психосемантичний аналіз ефективності засобів комунікативного впливу» 2002

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Психолінгвістика та психосемантика свідомості,
 • Культурно-історичні теорії у роботах фундаторів вітчизняної психології,
 • Психологія мотивації,
 • Основи психології,
 • Психологічна компетентність психологів,
 • Психологія вищої школи.

Наукова та організаційна робота:

Сертифікати XII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф», (12-13 травня 2016 року у м. Чернігові)

Наукові та професійні інтереси:

Психосемантичний аналіз сфер свідомості особистості, побудова семантичних просторів із застосуванням методу семантичного диференціала Ч.Осгуда, побудова кластерного дерева, проведення техніки репертуарних решіток Дж. Келли, дослідження суб'єктивного свідомості за методом семантичного радикала А.Р. Лурія, вивчення категоризації оціночних шкал при сприйнятті суб'єкта за методом В. Ф. Петренко, метод контент-аналізу в дослідженні системи ціннісних орієнтацій суб'єкта, застосування факторного аналізу для обробки загально-групових матриць схожості.

Підвищення кваліфікації: Одеський «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» кафедра «Теорії методики практичної психології» (Довідка про стажування от 22.03.2018р. №614/07)

Основні публікації

Монографії:

 • Тепляков М.М. Психосемантичний аналіз політичного вибору в період помаранчевої революції / Н.Н.Тепляков. - Одеса: «ТМСІ», 2008. - 234 с.
 • Тепляков М. М. Психосемантичний аналіз трансформації сфер свідомості особистості (естетика, етика, політика) / Н.Н.Тепляков. - Одеса: Н.П.Черкасов. - 2010. - 349 с.
 • Тепляков М. М. Психологія трансформації глибинних семантичних структур буденної свідомості / М.М. Тепляков. –Київ : Інтерсервіс. – 2017. – 320 с.

Розділи у колективних монографіях

 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз впливу газетної публіцистики Оптимізація мовної дії. - М .: Наука - 1990. - С.34-46. (Спільно з В.Ф. Петренко)
 • Тепляков М.М. Категорії «час» і «тимчасова перспектива» в міждисциплінарному і психологічному просторі наук / Проблеми наукових досліджень психології часу в працях вчених Одеського університету: традиції і перспектива - Одеса; ОНУ, - 2012, - 184 с. (Стор. 158-172)

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Тепляков Н. Н. Повсякденне свідомість в естетичної та етичної сферах життєдіяльності суб'єкта / Микола Миколайович Тепляков // Наука і освіта. - 2015. - № 7. - С. 100-106.
 • Тепляков М.М. Етичні та естетичні наративи класичної літератури в просторі історичних епох // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний і перетворює потенціал історичної психології як науки» 1. лютого - 1 березня 2016 року Секція № 5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві - ОНУ імені І.І. Мечнікова.- http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki
 • Тепляков М.М., Шефер В.С. Оволодіння дитиною властивостями предметного світу і методологічні парадигми історичної психології // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний і перетворює потенціал історичної психології як науки» 1. лютого - 1 березня 2016 року Секція № 5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві -ОНУ імені І.І. Мечнікова.
 • Тепляков М.М. Псіхосемантічній аналіз сприймання екологічного простору на Рівні буденної свідомості особистості // Актульні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України - Житомир: - «Вид-во ЖДУ ім .. І Франка» 2016 - Том VII Екологічна психологія . - Випуск 41. - 490 с. - С. 384-395.
 • Тепляков Н.Н. Феномен «идеальный президент» в обыденном сознании рядовых избирателей. 71-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського Національного університету імені І.І.Мечникова Одеса, 2016 р.
 • Тепляков Н.Н. Внешний мир как основной конструкт исторической психологии / Н.Н. Тепляков // ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ОНУ «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» 2 лютого - 2 березня 2017 року
 • Тепляков М.М. Трансформація громадянсько-правової свідомості суб'єкта соціальномупросторі / М.М. Тепляков // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, № 24 (6), Hamilton: Accent graphics communications, 2017. p. 89-107.
 • Тепляков М.М. Психосемантика трансформації свідомості: процес, структура, рівні / М.М. Тепляков //Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, № 25 (1), Hamilton: Accent graphics communications, 2018. p. 149-160.
 • Тепляков Н.Н. Становление личности в условиях гомогендерных и гетерогенных классов в школе Всеукраїнської наукової конференції «Дев’ятім Сіверянські соціально-психологічні читання», 2018 року, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. /Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./
 • Тепляков Н.Н. Категория «идеальное» и методологические аспекты фетомена сознания в психологии / Н.Н. Тепляков // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психология свідомости: теорія і практика наукових дослыджень» Переяслав-Хмельницькій державній педагогічній університет імені Григорія Сковороди: 2018 phdpu.edu.ua

Навчально-методичні праці:

 • Тепляков М.М. Психологія мотивації: до історії створення динамічної теорії мотивації Курта Левіна. Навчально-методичний посібник для студентів психологічних факультетів універсітетов.- Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2003. 53 с.
 • Тепляков М.М. Психологія мотивації (перша частина). - Одеса; ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2004 67 с.
 • Тепляков М.М. Історія психології. Атомістична теорії Демокрита або математичні початку психології Одеса: Вид-во «Літопис і К», 2006 - 176 с.
 • Тепляков Н.Н. Психология самосознания личности (онтогенез самосознания у слепоглухонемых детей) .учебное пособие Н.Н.Тепляков – Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. – 88 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed1a0646d5af6596118251590796388
title_5ed1a0646d6ae3702630501590796388
title_5ed1a0646d7aa4936651321590796388
Top