Кафедра соціальної роботи

 gladchenko

Завідувач кафедри: Гладченко Світлана Володимирівна,
кандидат наук, доцент

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • доктор політичних наук, професор Дунаєва Лариса Миколаївна
 • кандидат наук, доцент Аблов Анатолій Федорович
 • кандидат наук, доцент Гладченко Світлана Володимирівна
 • кандидат наук, доцент Коваленко Олександр Павлович
 • кандидат наук, доцент Кравець Ганна Василівна
 • кандидат наук, доцент Піщевська Елеонора Володимирівна
 • кандидат наук, доцент Хлівнюк Татьяна Петрівна
 • старший викладач Дубініна Яна Павлівна
 • викладач Логінова Наталія Вікторівна.

 ablov

Аблов А.Ф. 

kovalenko

Коваленко О.П.

kravets

Кравець Г.В.

dubinina

Дубініна Я.П.

Кафедра соціальної роботи була заснована 27 лютого 2013 року (наказ № 10-02 від 27.02.2013 р.) у складі Інституту Інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Створення кафедри соціальної роботи обумовлено становленням соціальної роботи в Україні, що викликало необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи. З 1.01.2018року увійшла до складу новоствореного факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.

За часів існування кафедри її очолювали доктор політичних наук, професор Дунаєва Лариса Миколаївна, доктор психологічних наук, професор Снігур Людмила Анатоліївна, кандидат політичних наук професор Нікогосян Ольга Олександрівна, кандидат наук, доцент Піщевська Елеонора Володимирівна.

kaf soc

Основні напрями діяльності кафедри:

На сьогодні підготовка соціальних працівників здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Навчальні програми бакалаврату і магістратури розроблені з дотриманням принципу міждисциплінарної інтеграції різних сфер знань про людину і соціум та поєднують теоретичну й практичну фахову підготовку.

КТО ТАКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

 • Спеціаліст органів державного та місцевого управління з соціальних питань
 • Спеціаліст державних соціальних служб
 • Працівник соціально-психологічної служби загальноосвітніх та вищих авчальних закладів
 • Інспектор центрів зайнятості та працевлаштування, фахівці кадрових агенцій
 • Фахівець центрів соціальної профілактики, соціальної реабілітації, соціального обслуговування
 • Працівник ФПУ, Міністерства соціальної політики України
 • Менеджер проектів громадських організацій
 • Експерт та консультант з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
 • Менеджер по персоналу, психолог підприємств, тренери, інспектор відділів кадрів державних та приватних підприємств
 • Тренер консалтингових компаній
 • Співробітник науково-дослідних інститутів, дослідницьких центрів
 • Викладач вищих навчальних закладів.

ЧОМУ МИ ПРОПОНУЄМО ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

НА НАШІЙ КАФЕДРІ

 • Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри
 • Займаються розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні різних форм та методів підготовки фахівців.
 • Ми навчаємо за сучасними програмами, серед яких багато дисциплін психологічного блоку.
 • На нашому факультеті постійно діють «Регіональний центр гендерних досліджень» та «Навчально-методична лабораторія клінічної та реабілітаційної психології,», де студенти проходять практичні заняття;
 • Потужна складова нашого навчання – практично орієнтовані дисципліни та практики в різних закладах соціальної роботи і недержавних організаціях.
 • Ми навчаємо в невеликих групах, багато працюємо індивідуально, надаємо можливість користуватись електронними інформаційними ресурсами, проводити наукові дослідження.
 • Наші викладачі – спеціалісти високого класу зі значним практичним досвідом.
 • Ми пропонуємо багато вибіркових дисциплін, що охоплюють різні напрями соціальної роботи і проблеми різних категорій клієнтів.
 • Ми надаємо можливість отримати якісну підготовку з іноземних мов.
 • Ми розвиваємо програми взаємодії з різними Європейськими університетами і підтримуємо мобільність студентів.

Кафедрою налагоджена наукова співпраця із закордонними установами та закладами освіти, а саме:

 • Вища школа управління та адміністрації (м. Ополе, Польща);
 • Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Польща);
 • Гданський університет (Польща);
 • Університет Данубіус (Словацька Республіка);
 • Університет Риджайн (Канада), відділення соціальної роботи;
 • Університет прикладних наук, м. Оснабрюк (Німеччина);
 • Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія);
 • Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Мефодія (Болгарія)
 • Геронтологічний медико-соціальний центр “Гиппократ” (Мюнхен, Німеччина).

kafedra

Навчальні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • Загальна психологія;
 • Методи соціальної роботи;
 • Соціальна політика;
 • Психологія особистості;
 • Теорія соціальної роботи;
 • Соціальне забезпечення населення; Волонтерство в соціальній роботі;
 • Соціальна психологія;
 • Соціально-психологічне консультування в соціальній роботі;
 • Професійно-етичні основи соціальної роботи;
 • Соціальна робота з різними групами населення;
 • Соціальна робота з сім'ями і дітьми;
 • Ведення професійних документів;
 • Соціальна робота на підприємстві;
 • Менеджмент соціальної роботи;
 • Система організації соціальних служб;
 • Медико-соціальні основи здоров'я;
 • Взаємодія державних і громадських структур соціальної допомоги населення;
 • Конфліктологія в соціальній роботі;
 • Гендерний аспект діяльності соціального працівника;
 • Стандарти надання соціальних послуг;
 • Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах;
 • Педагогіка і психологія вищої школи;
 • Психологія управління;
 • Інновації в соціальній роботі;
 • Профілактика соціальних ризиків;
 • Арт-технології в соціальній роботі;
 • Основи соціальної педагогіки;
 • Посередництво як форма соціальної роботи;
 • Практикум з медіаторних технологій;
 • Соціальне страхування та партнерство;
 • Професійне спілкування у соціальній роботі;
 • Практикум з соціальної роботи;
 • PR-технології в соціальні роботі.

Під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи з запрошенням керівників підприємств, провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Навчальна практика (забезпечена базами практик) протікає в реальних умовах, де майбутній випускник може обрати свій шлях щодо власного працевлаштування і саморозвитку. Завдяки інтеграційним зв'язкам кафедри студенти забезпечуються базами практики у провідних організаціях та службах регіону. Викладачами кафедри щорічно укладаються угоди про співпрацю з навчально-виховними закладами, державними й недержавними установами та організаціями соціального спрямування, що дає змогу майбутнім соціальним працівникам проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення.

Серед них:

 • Відділ у справах сім’ї та молоді Одеської міської державної адміністрації;
 • Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;
 • Благодійний фонд української греко-католицької церкви «Карітас»;
 • Обласний благодійний фонд «Центр реабілітації дітей-інвалідів»;
 • Притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх Одеської ОДА;
 • Районні відділи Управління Пенсійного фонду України та Управління праці та соціального захисту населення;
 • Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
 • Територіальні відділи Служби у справах дітей;
 • Багатопрофільний центр реабілітації та надання медико-соціальної допомоги ветеранам війни та праці м. Одеса;
 • Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
 • Територіальний центр соціального обслуговування м. Одеса;
 • Центри зайнятості і профорієнтації м. Одеси.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» беруть активну участь в університетському житті (студентські спартакіади, розважальні конкурси, культурно-мистецькі акції, флеш-моби), організовують чисельні загально-факультетські виховні та розважальні заходи («День першокурсника», «День студента», «День факультету», зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами України та зарубіжних держав, студентські конференції тощо. Належна увага приділяється фізичному вихованню і спорту, зокрема, у рамках загальноуніверситетських спартакіад, всеукраїнських універсіад та ін. Майбутні соціальні працівники беруть активну участь у волонтерській роботі та громадському житті факультету, університету, міста, регіону.

footbal

Чемпіонат університету з футболу (1 место двічі к ряду)

spartakiada

Чемпіони спартакіади університету у 5-й раз.

Культурно-просвітницька робота кафедри здійснюється шляхом індивідуальної роботи викладачів із студентами та організації різноманітних культурно-виховних заходів. Основними напрямами навчально-виховної роботи кафедри є: організація та проведення семінарів, тренінгів (особистісного розвитку, розвитку лідерських здібностей, групової згуртованості, стресостійкості), науково-практичних студентських конференцій, круглих столів; профілактика формування шкідливих звичок та захворювань студентів.

 mocart

Танцювальний колектив с танцем «Моцарт і Сальєрі»

bal

Бальній танець

tanets

Танцювальній колектив

Кафедра реалізує активну профорієнтаційну діяльність з метою забезпечення просування конкурентних переваг спеціальності “Соціальна робота” серед потенційних споживачів. Викладачами кафедри здійснюється всебічна інформаційно-рекламна робота щодо престижності спеціальності “Соціальна робота” та її затребуваності на ринку праці, можливостей професійної освіти та навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, задовольняються інформаційно-комунікативні потреби потенційних абітурієнтів. Основні принципи профорієнтаційної роботи кафедри: комплексний характер, доступність професійної та іншої інформації стосовно спеціальності, форм навчання та можливостей працевлаштування.

openday

День відритих дверей

Використовується не тільки викладацький, а й студентський ресурс: студенти навчаються презентувати себе та свою майбутню професійну діяльність, впливати на професійне самовизначення випускників шкіл.

Для оптимізації управління якістю освітніми послугами кафедра проводить маркетингові дослідження.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c40a8cc1b6283038715081547741388
title_5c40a8cc1b74e5872050351547741388
title_5c40a8cc1b8606537045491547741388
title_5c40a8cc1b97221190245811547741388
Top