Литвиненко Ольга Дмитрівна

litvinenko

Наукова ступень, вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
 
Посада Доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології, заступник завідувача кафедри з виховної та педагогічної роботи
 
Назва дисертаційної роботи
 
Кандидатська дисертація «Психологічні особливості ритмічної структури психіки індивіда», 2010 рік. Спеціальність 19.00.01 Загальна психологія. Історія психологія.
 
Досвід викладацької діяльності
 • Працює викладачем в ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • Є членом спеціалізованої вченої ради Одеського национального университету імені І.І. Мечникова (м. Одеса).
Професійні навички та знання Психологія часу, ритмічна структура психіки індивіда, психосоматика, психокорекція, психологія травмуючих ситуацій, психологія адаптаційного потенціалу, основи психіатрії, психологія вищої школи, позитивна та транскультуральна психотерапія, юнгіанська психологія та психотерапія
 
Стажування та програми
 • Вісбаденська академія позитивної і транскультуральної психотерапії (Німеччина) 2014-2016
 • Одеський національний медичний університет, стажування в Одеській обласній психіатричній лікарні № 1 , програма «Пропедевтика психіатрії» 2014-2015
 • Львівський інститут післядипломної освіти, кафедра психотерапії, програма за участю міжнародних фахівців «Психоаналіз та психосоматика» 2015-2016
 • Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України, програма «Теоретико-супервізійний семінар з юнгіанського психоаналізу» 2014-2016р., м. Київ, м. Тернопіль,м. Одеса
Сертифікати
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації національної академії педагогічних наук та українського центру практичної психології і соціальної роботи «Психодинамічна корекція»-170 год., 2011р.
 • Сертифікат УСП про завершення курсу «Пропедевтика психіатрії»-160 год, 2014-2015р.
 • Сертифікат МГІ про участь у програмі «Психотерапія психологічної травми»-90 год., 2014-2015р.
 • Диплом Базового тренера з Позитивної психотерапії-1400 год. Вісбаденська академія позитивної та транскультуральної психотерапії, Німеччина, 2014р.
 • Сертифікати про участь у міжнародних семінарах тренерів з позитивної психотерапії ITS, м. Вісбаден, WAPP - 60 год., 2015, 2016р.
 • Сертифікат міжнародного зразку МААП/IAAP «Юнгіанська психотерапія»-500 год., т2014-2016р.
 • Сертифікати Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, за програмою «Теоретико-супервізійний семінар з юнгіанського психоаналізу», усього -120 год., 2014-2016р., м. Київ, м. Тернопіль,м. Одеса
 • Сертифікати УСП та Львівського інституту післядипломної освіти за програмою теоретико-супервізійного семінару «Психоаналіз та психосоматика», усього 64 год., 2015-2016р.
Сфера наукових інтересів Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психодинамічному підході: позитивна та транскультуральна психотерапія, юнгіанска психологія та психотерапія, можливості казкотерапії як сучасного психотерапевтичного та наративного методу у психологічній практиці. Психологія часу, ритмічна структура психіки індивіда, психосоматика, психокорекція, психологія травмуючих ситуацій, психологія адаптаційного потенціалу
 
E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 

Навчально-методичні праці:
 • Литвиненко О. Д. Методичні рекомендації до курсу «Загальна психологія» для студентів геолого-географічного факультету/ О.Д. Литвиненко //Одеса.– «Акваріум», 2008. – 36 с.
 • Литвиненко О. Д. Методичні рекомендації до курсу «Загальна психологія» для студентів хімічного факультету/ О.Д. Литвиненко //Одеса. – «Акваріум», 2010. – 38 с.
 • Литвиненко О. Д. Методичні матеріали до спецкурсу «Ритмічна структура організації психіки індивіда» для студентів психологічного відділення / О.Д. Литвиненко //Одеса. - «Акваріум», 2012. – 37 с.
 • Литвиненко О. Д. «Психологія вищої школи» для студентів географічного факультету.Методичні рекомендації/ О.Д. Литвиненко //Одеса. – «Акваріум», 2013. – 34 с.
 • Литвиненко О. Д. Методичні матеріали до курсу «Психологія травмуючих ситуацій», част.1 / О.Д. Литвиненко //Одеса. – «Акваріум», 2014. – 46с.
 • Литвиненко О. Д. «Психосоматика».Методичні рекомендації. Част.1 / О.Д. Литвиненко // Одеса. –«Акваріум», 2014. – 48 с.
 • Литвиненко О. Д. Методичні матеріали до курсу «Психологія травмуючих ситуацій», част.2 / О.Д. Литвиненко //Одеса. – «Акваріум», 2015. – 38с.
 • Литвиненко О. Д. «Психосоматика».Методичні рекомендації. Част.2 / О.Д. Литвиненко // Одеса. –«Акваріум», 2015. – 42 с.
Розділи у колективних монографіях:
 • Литвиненко О.Д. Ритмічна структура організації психіки індивіда / О.Д. Литвиненко // Проблемы научных исследований «Психологии времени» в трудах ученых Одесского университета, традиции и перспективы: сб. научных трудов / ОНУ имени И.И .Мечникова / под. общей редакцией д. психол. наук З.А. Киреевой. – Одесса. – 2012. – с.77-93.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Литвиненко О.Д. Выбор предпочитаемого стихотворного ритма индивидом / О.Д.Литвиненко // Перспективи. – Одеса. – 1998. - №3-4. – С. 106-109.
 • Литвиненко О.Д. Ритмическая гармония в сознании человека / О.Д.Литвиненко // Практична психологія та соціальна робота. – Київ. – 1999. - №6. – С. 43-44.
 • Литвиненко О.Д. Связь стихотворного и музыкального ритмов в психике индивида / О.Д.Литвиненко // Вісник Харківського державного університету. – Харків, 1999. - №439. Серія «психологія, політологія», ч. 4-5. – С. 82-84.
 • Литвиненко О.Д. Ритмическая организация сознания / О.Д.Литвиненко // Наука і освіта. – Одеса. – 2000. – №3. – С. 42-45.
 • Литвиненко О.Д. Ритми у психіці індивіда / О.Д.Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2001. – Т.6. Вип.2. Психологія. – С. 59 – 62.
 • Литвиненко О.Д. Теоретико-методологічні аспекти ритмізації психіки як складової інтегральної індивідуальності / О.Д.Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Матеріали Міжнародної конференції [«Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (присвячена 120-річчю з дня народження С.Л. Рубінштейна)], (Одеса, 25-26 вересня 2009) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – 2009. – Т.14. Вип.17. Психологія. – С. 20-29.
 • Литвиненко О.Д. Цілісне розуміння психіки у вітчизняній психології / О.Д.Литвиненко // Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць). Спеціальний випуск. – Матеріали Міжнародної конференції [«Психологія особистості: теорія, досвід, практика»], (Одеса 25-26 вересня 2009) / ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. – 2009. – С.9-15.
 • Литвиненко О.Д. Зв’язок ритмічної структури психіки індивіда з іншими ритмами / О.Д.Литвиненко // Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць). Спеціальний випуск. – Матеріали Міжнародної конференції [«Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі»], (Одеса, 7-8-жовтня 2009) / ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. – 2009. – С.188-196.
 • Литвиненко О.Д. До питання про ритмічну структуру психіки / О.Д.Литвиненко // Наука і освіта. – Одеса. – 2009. – № 8. – С.208-212.
 • Литвиненко О.Д. Використання ритмічної структури психіки у діяльності психолога / О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2009. – Т. 14. Вип.18. Психологія. – С.89-97.
 • Литвиненко О.Д. Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності / О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2010. – Т. 15. Вип.4. Психологія. – С.125-131.
 • Литвиненко О.Д. Індивідуально-типологічні особливості сприйняття віршованого ритму / О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2011. – Т. 16. Вип.2. Психологія. – С.91-99.
 • Литвиненко О.Д. Психомоторні співвідношення у психіці індивіда / О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2011. - Т. 16. Вип.12. Психологія. – С.159-165.
 •  Литвиненко О.Д. Віршований розмір як засіб визначення τ – ритму / О.Д.Литвиненко // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість» – Одеса. – 2011. – № 9 / CV. – С. 147- 151.
 • Литвиненко О.Д. Діагностика власної ритмічної одиниці / О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2011. - Т. 16. Вип.13. Психологія. – С. 75- 82.
 • Литвиненко О.Д. Ритмічна структура організації психіки індивіда / О.Д. Литвиненко // Проблемы научных исследований «Психологии времени» в трудах ученых Одесского университета, традиции и перспективы: сб. научных трудов / ОНУ имени И.И .Мечникова / под. общей редакцией д. психол. наук З.А. Киреевой. – Одесса. – 2012. – с.77-93.
 •  Lytvynenko O. Searching Resources for Couples Using Fairytale Theraphy in Positum Approach / O. Lytvynenko // 6th World Congress of Positive Psychotherapy «Positive Psychotherapy: Practice, Values, Identity: Methods and techniques in Positive Psychotherapy». – Wiesbaden. – 2014.-С.66-68
 • Литвиненко О.Д. Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди та підходи/ О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2016. - Т. 16. Вип.13. Психологія. – С. 179-185.
 •  Литвиненко О. Д. Проблема адаптаційного потенціалу особистості в психологічній науці [Lytvynenko O.D. The problem of personality adaptation potential in psychological science] / О.Д. Литвиненко // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 (13) – c0-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. –Р. 371-378. Литвиненко О.Д. Використання казкотерапії у програмі групової психокорекційної роботи / О.Д.
 • Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. – 2016. - Т. 21. Вип.1(39). Психологія. – С. 116- 123.
 • Литвиненко О.Д. Психосоматичний підхід до проблем психологічного здоров’я особистості / О.Д. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон. – 2016. - № 4.– С. 46- 52.
 • Литвиненко О. Д. Адаптаційний потенціал особистості як ії інтегративна характеристика [Lytvynenko O.D. The adaptation potential of the personality as its integrative characteristics ] / О.Д. Литвиненко // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. - P. 112-117.
Участь у конференціях
 • Міжнародна науково-практична конференція УСП, «Комунікація у психотерапевтичному та суміжних просторах: сфери, методи, засоби» 7 – 9 вересня 2012 р., м. Одеса.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху», 25-26 березня 2013р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса.
 • 6 Світовий конгрес по Позитивній психотерапії, 17-21 листопада 2014р. WAAP , Анталья , Туреччина
 • 16 Міжнародний Семінар тренерів з Позитивної психотерапії ITS, 19-22 серпня 2015р., WAAP, Вісбаден, Німеччина
 • 17 Міжнародний Семінар тренерів з Позитивної психотерапії ITS, 16-92 серпня 2016р., WAAP, Вісбаден, Німеччина
 • 4 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості у рамках просторово- часової організації життєвого шляху», 26 квітня 2016р., м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука та практика», 28 жовтня, 2016р., Мельбурн, Австралія.
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabd50be40657345354441571542283
title_5dabd50be41829183144771571542283
title_5dabd50be42995731596661571542283
title_5dabd50be43af5889787921571542283
Top