Чернявська Тетяна Павлівна

cherniavska
 
Наукова ступень, вчене звання Доктор психологічних наук, професор

Посада Професор кафедри диференціальної та спеціальної психології

Назва дисертаційної роботи
 
Докторська дисертація «Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності», 2011 рік.

Кандидатська дисертація «Дидактична адаптація іноземних студентів до радянського вузу», 1992 рік.
 
Досвід викладацької діяльності Професор в ОНУ імені І.І. Мечникова. Голова Державної екзаменаційної комісії в Одеському національному медичному університеті (2016 р.). Член 2-х спеціалізованих вчених рад: Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса); Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). Член редколегій 2-х наукових журналів: «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія»; міжнародного наукового періодичного журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools». Член вченої ради ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова. Заступник завідувача кафедрою диференціальної та спеціальної психології із науковій роботі.

Професійні навички та знання Психологія ефективного бізнесу. Психологія успішності особистості у бізнесі. Практична психологія в менеджменті і бізнесі. Психологія лідерства в бізнесі. Маркетингові комунікації. Ефективні продажі. Організаційна поведінка. Психологічні основи PR. Психологічна реабілітація бізнесменів. Психологічний супровід організаційних змін.
Профорієнтація і психологічне консультування. Техніки пошуку роботи.
Пошук і підбір персоналу. Формування команди. Ефективні комунікації.
Тренінги по мотивації, комунікації, підбору персоналу, формуванню команди. Консультування, бізнес-консалтинг
 
Стажування та програми
 • 1992 закінчення аспірантури, спеціальність «Теорія і історія педагогіки».
 • 1997 закінчення докторантури, спеціальність «Загальна психологія, історія психології».
 • 1997-1998 програма Tacis EU «Підтримка перепідготовки і працевлаштування колишніх офіцерів України». Стажування (Німеччина, Польща, Росія).
 • 1998-2000 програма мережі OWZ (у Баварському центрі навчання менеджменту для країн Сходу і Заходу (Німеччина, Мюнхен, концерн BMW, BMW – Bank; підприємства BOSH-SIEMENS; ...). Стажування (3 тижні у Німеччині).
 • 2004 програма IBR (інституту міжнародних бізнес-відносин) (19 денний семінар «Стратегічний підхід до менеджменту», «Міжнародний маркетинг і експортний менеджмент»).
 • 2005 Українсько-Баварський Менеджмент–Тренінгцентр, 3 денний семінар «Бізнес-консалтинг HRM або як забезпечити собі надійні тили».
 • 2006-2014 впровадження системи компанії TOYOTA «Тотальне управління якістю» на виробничому підприємстві «Айсберг» ЛТД - залучення співробітників до вдосконалення взаємин, підвищення ефективності менеджменту, поліпшення якості продукції і послуг. Створення команди реформаторів – епіцентр нових ідей і змін на підприємстві, створення атмосфери партнерських стосунків.
 • 2015 стажування в Одеському національному медичному університеті, на кафедрі суспільних наук.
Сертифікати
 • 1998 сертифікат програми Tacis EU «Підтримка перепідготовки і працевлаштування колишніх офіцерів України».
 • 2000 сертифікат тренера OWZ Bayern Munchen, програма «Навчання тренерів». 2005 сертифікат Українсько-Баварський Менеджмент–Тренінгцентр, семінар «Інструменти бізнес-консалтингу і можливість їх вживання».
 • Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика впровадження сучасних систем менеджменту», Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ» (Одеса, 2009; 2010).
 • Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Якість життя: потенціал і перспективи психологічної науки і практики», Донецький національний університет (Донецьк, 2013).
 • Учасник біографічного видання «Наукова еліта Одещини».
Сфера наукових інтересів Актуальні проблеми психології менеджменту і бізнесу; психологія успішності особистості у бізнесі, професійна самореалізація, мотивація професійної діяльності, маркетингове мислення, ефективна комунікація у менеджменті і бізнесі, управління конфліктами, консультування у галузі розвитку людських ресурсів, бізнес-консалтінг.
 
E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публікації
 
Монографія:
 • Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе: Монография / Т.П. Чернявская // – Одесса: Астропринт, 2010. – 288 с.
Навчально-методичні праці:
 • Чернявская Т.П. Управление конфликтами. Конспект лекций для студентов / Т.П. Чернявская, Е.Б. Тринчук // Одесса: ОГЭУ, 2010. – 146с.
 • Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика. Учебно-методическое пособие / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова // Одесса: ОНУ, 2013. – 258 с.
 • Чернявская Т.П. Личность в бизнесе. Учебно-методическое пособие / Т.П. Чернявская // Донецк: Донбасс, 2013. – 40 с.
 • Чернявская Т.П. Профессиональное самоопределение в бизнесе. Учебно-методическое пособие / Т.П. Чернявская // Донецк: Донбасс, 2013. – 42 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Чернявская Т.П. Опыт психологического сопровождения изменений в организациях / Т.П. Чернявская // Формирование системы теоретического и практического менеджмента: региональный аспект: – К.: Научные труды МАУП. 2001. – С. 65-67.
 • Чернявская Т.П. Маркетинговое мышление – психологический механизм эффективного бизнеса / Т.П. Чернявская // Вестник социально-экономических исследований. Одесский гос. экономический университет; – Одесса: ОГЭУ, 2004. Выпуск 16. – С. 313–317.
 • Чернявская Т.П. Теоретическое обоснование концепции исследования успешности субъекта в бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Вестник Одесского национального университета. – Одесса. 2009. – Т. 14, вып. 18. – С. 146 –152.
 • Чернявская Т.П. Бизнес-консультирование как разновидность психологической практики / Т.П. Чернявская // Наука и образование. Научно-практический журнал Южного научного Центра НАПН Украины. – Одесса. 2010. № 4. – С. 67 – 72.
 • Чернявская Т.П. Дифференциация коммуникативных установок бизнесменов / Т.П. Чернявская // Наука и образование. Научно-практический журнал Южного научного Центра НАПН Украины. – Одесса. 2010. № 5. – С. 73 – 77.
 • Чернявская Т.П. Эмоциональные состояния бизнесменов и пути их коррекции / Т.П. Чернявская // Психология и общество. – Тернопіль, 2010. № 3. – С. 186 – 191.
 • Чернявская Т.П. Эмпирическое исследование личностных особенностей собственников и несобственников бизнеса / Т.П. Чернявская // Психология и общество. – Тернопіль, 2010. № 2. – С. 164 – 168.
 • Чернявская Т.П. Проявления депрессивности и эмоциональной лабильности личности в бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Вестник Одесского национального университета. – Одесса. 2010. – Т. 16, вып. 10. – С. 164 – 168.
 • Чернявская Т.П. Психологические составляющие успешности личности в бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Вестник Одесского национального университета. – Одесса. 2010. – Т.15, вып. 9. – С. 129 – 137.
 •  Чернявская Т.П. Развитие креативности субъектов бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2010. № 7. – С. 57 – 64.
 • Чернявская Т.П. Развитие личности лидера: опыт использования кайдзен-подхода / Т.П. Чернявская // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2010. № 8. – С. 160 – 168.
 • Чернявская Т.П. Ситуационный подход к исследованию самоактуализации бизнесменов / Т.П. Чернявская // Вестник Харьковского нац. университета. Серия психология. – Харьков. 20010. № 902. – С. 317 – 322.
 • Чернявская Т.П. Специфика эмоциональной сферы бизнесменов / Т.П. Чернявская // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2010. № 5–6. – С. 154 – 162.
 • Чернявская Т.П. Спортивная команда: модель командообразования в бизнесе / Т.П. Чернявская // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2010. № 9–10. – С. 49 – 58.
 •  Чернявская Т.П. Управление интуицией: ресурс успешности лидеров бизнеса / Т.П. Чернявская // Теория и практика управления социальными системами. Научно-практический журнал. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – № 3. – С. 91 – 97.
 • Чернявская Т.П. Феномен агрессивности в контексте успешности субъекта в бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Научный вестник кафедры ЮНЕСКО Киевского нац. лингвистического университета. Психология. – Киев: Издат. центр КНЛУ, 2010. Вып. 20. – С.117 – 123.
 • Чернявская Т.П. Я–концепция успешности личности в бизнес-деятельности / Т.П. Чернявская // Проблемы общей и педагогической психологии: сб. науч. тр. Ин-та психологии НАПН Украины. – Киев, 2010. – Т. ХІІ, ч. 6. – С. 421 – 429.
 • Чернявская Т.П. Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе / Т.П. Чернявская // Вестник Одесского национального университета. Серия: Психология. Том 17. Выпуск 9 (21). – Одесса: ОНУ, 2012. – С. 222 – 231.
 • Чернявская Т.П. Оценивание руководителей бизнес-организаций // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2013. № 5. – С. 200 – 208.
 • Чернявская Т.П. Ассессмент-центр – метод комплексного оценивания профессионально важных качеств и компетенций бизнесменов / Т.П. Чернявская // Научный вестник Южноукраинского нац. педагогического университета. – Одесса, 2013. № 6. – С. 193–200.
 • Чернявская Т.П. Роль коммуникации в деятельности руководителей / Т.П. Чернявська // Вестник Харьковского нац. университета. № 1065. Психология. Выпуск 52. – Харьков, 2013. – С. 125 – 129.
 • Чернявская Т.П. Психологическая удовлетворенность потребностей предпринимателей / Т.П. Чернявская // Вестник Одесского национального университета. – Одесса. 2013. – Т. 18, вып. 23. – С. 316–324.
 • Чернявская Т.П. Психологическая реабилитация лидеров бизнеса / Т.П. Чернявская // Вестник Харьковского нац. университета. № 1046 Серия: Психология. Выпуск 51. – Харьков, 2013. – С. 208 – 212.
 • Чернявская Т.П. Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект / Т.П. Чернявська // Наука і освіта. Південний науковий центр НАПН України. – Одеса. № 4/CXIV червень, 2013. – С. 29 – 33.
 • Чернявская Т.П. Психологическая удовлетворенность потребностей предпринимателей / Т.П. Чернявська // Вісник Одеського національного університету. – Одеса. 2013. – Т. 18, вип. 23. – С. 316-324.
 • Чернявская Т.П. Психологическая реабилитация лидеров бизнеса / Т.П. Чернявська // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразина. № 1046 Серія: Психологія. Випуск 51. – Харків, 2013. – С. 208- 212.
 • Чернявская Т.П. Психологічні аспекти актуалізації потреб підприємців / Т.П. Чернявська // Психологія і суспільство. Тернопільського національного економічного університету МОН Укр. – Тернопіль, 2013. № 2 (52). – С. 143-147.
 • Чернявская Т.П. Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі / Т.П. Чернявська // Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія. Том 21. Випуск 2 (40). – Одеса, 2016. – С. 177-185.
Участь у конференціях
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурно-історичний і соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві», Одеський національний університет (Одеса, 2009; 2010).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні і прикладні психологічні дослідження в практиках провідних наукових шкіл: реалії і перспективи», Макіївський економіко-гуманітарний інститут (Макіївка, Донецька область, 2012).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні особливості особистості в умовах трансформації суспільства», Макіївський економіко-гуманітарний інститут (Макіївка, Донецька область, 2013).
 • Конференція професорсько-викладацького складу і науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Доповідь на тему «Взаємозв'язок інтуїції з креативними здібностями особистості». Одеський національний університет (Одеса, 2013).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми трансформації кордонної безпеки» (Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016).
 • Засідання секції психології в Одеському будинку вчених.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6ced58c26710910954781571213013
title_5da6ced58c37e15648218931571213013
title_5da6ced58c48f13200072571571213013
title_5da6ced58c5a212395147151571213013
Top