Каменська Наталія Леонідівна

kamenska

 Науковий ступінь, вчене звання  Кандидат психологічних наук, доцент
 Посада  Доцент кафедри диференціальної и спеціальної психології
 Назва дисертаційної роботи  Кандидатська дисертація «Психологічні критерії оцінки діяльнісних характеристик підлітків-акцентуантів », 1989 рік.
 Досвід викладацької діяльності  

1985 - 1988 вчилася в аспірантурі НДІ психології АПН УРСР (м. Київ) за фахом вікова й педагогічна психологія;

1988 - 1991 працювала завідувачем відділу профвідбору та профадаптації ООЦПОМ м. Одеси;

1991-2006, 2010-2013 декан відділення психології Інституту математики економіки та механіки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

1991-2017 - доцент кафедри загальної психології та психології розвитку.

2017- по сьогодення доцент кафедри диференціальної и спеціальної психології

Науково керівництво аспірантами (аспіранти Дерябіна Г.В. та Гусєва А. В. захистили дисертаційні дослідження)

 Професійні навички і знання  

Наукова школа інституту ім. В. М. Бехтєрева (С.-Петербург) та Київського НДІ психології АПН України;

Область наукових інтересів Каменської Н. Л. - психологічне консультування й діагностика в області вікової і юридичної психології; дослідження соціального інтелекту.

Викладала дисципліни: «патопсихологія з основами нейропсихології», , «юридична психологія», «психодіагностика», «психологія інтелекту», "культурно вільний інтелект та методи його дослідження (за Р. Кеттеллом)", «геронтологія та геронтопсихологія».

На даний час викладає дисципліни: «загальна психологія», «клінічна психологія», «вікова психологія»

 Стажування і програми  

Стажування інститут ім. В. М. Бехтєрева (С.-Петербург) 1989-1990;

Стажування в Інституті судової психіатрії імені Сербського 1992-1993;

Стажування у Соровському центрі (м. Будапешт) 1998 р.;

Стажування в Інституті психології АПН України, 2012;

Стажування в КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014 р.

член навчально-методичної комісії МОН України;

член комісії у справах молоді при управлінні обласної державної адміністрації по справах сім’ї та молоді

 Сертифікати  Психологічне консультування й діагностика в області вікової і юридичної психології. Особливості соціального інтелекту.
 E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  
 • Учбово-методичний посібник «Використання патохарактерологічного діагностичного опитувальника Личко А. Є. та методики Х. Смишека в психодіагностичній практиці» для студентів спеціальності «Психологія» (ОНУ, 2004 р.).
 • Учбово-методична розробка з курсу «Психодіагностика» «Використання факторного особистісного опитувальника Р. Кеттелла в психодіагностичній практиці» для студентів спеціальності «Психологія» (ОНУ, 2005 р.).
 • Учбово-методичний посібник «Кратке керівництво по використанню тесту Люшера» для студентів спеціальності «Психологія» (ОНУ, 2004 р.).
 1. Взаємозв'язок тривожності з мотиваційними аспектами поведінки підлітка в соціумі . Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність". – К.: Либідь, 2006.- С. 203-210.
 2. Навченість як критерій ефективності навчальної діяльності молодших школярів. Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/ За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 29. – с. 565-574.
 3. Групова меншість як джерело соціального впливу. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 104–108.
 4. Психологічні можливості прогнозу здібності до навчання у молодшій школі. Наукa і освіта. - № 10/CYХІ. – 2012. – С. 75 -79.
 5. Каменська Н. Л., Кременчуцька М.К. Гендерні відмінності у самооцінці та рівні домагань в юнацькому віці.// Матеріали VII Міжнародної науково—практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕМПІРІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ», 5-6 грудня, 2013.
 6. Каменська Н. Л. Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи//Наукa і освіта. - № 7/CYХІ. – 2013. – С. 150 -155.
 7. Алтуніна Г.С., Каменська Н. Л. Вплив соціального інтелекту на формування особистісних якостей учнів//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - № 2 (23). – 2014. – С. 87 – 92.
 8. Каменська Н. Л., Кременчуцька М.К. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів – майбутніх психологів//Вісник Одеського національного університету. - Том 20. - Випуск 2 (36). - Ч. 1. – Психологія, 2015. – с. 74-80.
 9. Каменська Н. Л., Кременчуцька М.К. Гендерні особливості інтелекту: від юності до зрілості//Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – В.27. – Київ, 2015. – С. 163-171.
 10. Каменська Н. Л. Соціальний та «вільний» інтелект як детермінанти здатності до навчання.//Наукa і освіта. - № 1/CХХХ. – 2015. – С. 82-86.
 11. Иванова М. Д., Каменська Н. Л. Трудовая мотивация сотрудников таможенных органов в контексте трансграничной безопасности//Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 1 (39). 2016 С. 82-89.
 12. Каменська Н. Л., Кременчуцька М.К. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів//Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія Том 21. Випуск 1 (39). 2016 С. 98-107.
 13. Каменскька Н.Л. Взаємозв'язок професійного самовизначення і рівня розвитку соціального інтелекту в період ранньої юності //IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – С. 109-110.
 14. http://onu.edu.ua/uk/structure/institutes/imem/imem-differ-spec-psyh/konferentsii/4092-iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki
 15. Каменська, Кременчуцька. Соціальний інтелект та психічне здоров’я педагога// Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С..229-231.
 Участь в конференціях

Тезисы:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність», Київ, 2006 р.;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості», Київ, 2006 р.;
 3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми психології малих груп», Київ, 14-15 лютого 2011 р.;
 4. ІІ-й Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства», Одеса, 2012;
 5. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ», ЮДПУ, Одеса,2013
 6. VII Міжнародної науково—практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕМПІРІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ», 5-6 грудня, 2013/
 7. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, 20 – 22 листопада 2014 року, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 8. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (5 лютого - 5 березня 2015 року).
 9. Третя міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху», 25.04.15.
 10. Второй международной научно-практической конференции «Социальные, психологические и политические проблемы трансграничной безопасности», 5 февраля 2016 года
 11. IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016.
 12. 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabdb16020c98610462011571543830
title_5dabdb16022043912328211571543830
title_5dabdb16023227151820481571543830
title_5dabdb160244119270184191571543830
Top