Бірон Богдан Володимирович

biron
 
Наукова ступень, вчене звання Кандидат психологічних наук

Посада Старший викладач кафедри диференціальної та спеціальної психології, вчений секретар кафедри

Назва дисертаційної роботи
 
Кандидатська дисертація «Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю», 2015 рік.

Досвід викладацької діяльності Працює викладачем в ОНУ імені І.І. Мечникова.

Професійні навички та знання Аналіз даних у психології та соціальних науках. Розробка дизайну психологічних досліджень. Психодіагностика в професійному відборі та клінічній практиці. Конструювання психологічних тестів. Психологічний супровід організацій. Психологічна експертиза. Профорієнтація.

Стажування та програми
  • Цикл спеціалізації: «Психофізіологічний профвідбір робітників водного транспорту» ДП Українського НДІ медицини транспорту
  • Спеціалізація «Тест Вартегга» (проф. Алессандро Крізі, Istituto Italiano Wartegg, Рим, Італія)
Сертифікати

Сфера наукових інтересів Сучасні методологічні принципи досліджень в соціальних науках. Системне моделювання психологічних феноменів. Багаторівневі та каузальні моделі. Позитивні риси особистості. Психологія стресу, копінгу та здоров'я. Некласична психометрика. Валідність проективних технік. Прикладні програмні пакети для аналізу психологічних даних.

E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
Статті у наукових фахових виданнях:
  • Бірон Б.В. Дослідження копінг-ресурсів в контексті проактивного копінгу / Б.В. Бірон // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Ушинського. – 2011. – № 11-12. – С.224-233.
  • Бірон Б.В. Модель дослідження функцій особистісних ресурсів, що реалізуються у проактивному копінгу / Б.В. Бірон // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Ушинського. – 2012. – № 3-4. – С.92-99.
  • Бірон Б.В. Роль проактивного копінгу та особистісних копінг-ресурсів у формуванні реакцій на стреси студентського життя// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 1. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013 – С. 69-77.
  • Бирон Б.В. Структура личностных копинг-ресурсов и их влияние на проактивний копинг. / Б.В. Бирон // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири – 2013. – № 3 – С. 82-92.
  • Бірон Б.В. Особливості стресового навантаження, властиві процесу соціалізації студентів у ВНЗ. / Б.В. Бірон // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 9. – К.: Фенікс, 2014. – С. 90-106.
  • Бірон Б.В. Копінг-вектор як інтегральна структурно-функціональна одиниця / Б.В. Бірон // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 11. – Частина 1. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014 – C.102-111.
  • Бірон Б.В. Місце проактивного копінгу в системі інших видів копінгу, ситуативних та диспозиційних чинників / Б.В. Бірон // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – №5(42). – С. 212-217.
  • Бірон Б.В. Роль проактивного копінгу у забезпеченні якості життя особистості / Б.В. Бірон // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 1 (7) – С.22-29.
 
Участь у конференціях Третя міжнародна науково-практична конференція «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2011), Шоста міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ-Вінниця, 2012), Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної психології (Одеса, 2012), Четверта міжнародна науково-практична конференція «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2012), Четверта міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» (Ніжин, 2013), Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми (Київ, 2014), Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми прикладної психології» (Київ, 2014), «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2016 р.).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6ced58c26710910954781571213013
title_5da6ced58c37e15648218931571213013
title_5da6ced58c48f13200072571571213013
title_5da6ced58c5a212395147151571213013
Top