Тепляков Микола Миколайович

Наукова ступень, вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
 
Посада Доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології

Назва дисертаційної роботи
 
Кандидатська дисертація «Психосемантичний аналіз ефективності засобів комунікативного впливу» 2002

Досвід викладацької діяльності 
 • Працює викладачем в ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • Організація XII Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф», (12-13 травня 2016 року у м. Чернігові)
Професійні навички та знання Психосемантичний аналіз сфер свідомості особистості, побудова семантичних просторів із застосуванням методу семантичного диференціала Ч.Осгуда, побудова кластерного дерева, проведення техніки репертуарних решіток Дж.Келли, дослідження суб'єктивного свідомості за методом семантичного радикала А.Р.Лурія, вивчення категоризації оціночних шкал при сприйнятті суб'єкта за методом В. Ф. Петренко, метод контент-аналізу в дослідженні системи ціннісних орієнтацій суб'єкта, застосування факторного аналізу для обробки загально-групових матриць схожості.
 
Стажування та програми Одеський політехнічний університет, кафедра психології і соціальної роботи (2011)
 
Сертифікати XII Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф», (12-13 травня 2016 року у м. Чернігові)
 
Сфера наукових інтересів Психология свідомості і самосвідомості. Мотиваційна сфера особистості. Політична психологія. Психологія мистецтва Психологія аномального дитини, психологія морального розвитку дитини, Історія психології, психологія тимчасової перспективи
 
E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Монографії:
 • Тепляков М.М. Психосемантичний аналіз політичного вибору в період помаранчевої революції / Н.Н.Тепляков. - Одеса: «ТМСІ», 2008. - 234 с.
 • Тепляков М. М. Психосемантичний аналіз трансформації сфер свідомості особистості (естетика, етика, політика) / Н.Н.Тепляков. - Одеса: Н.П.Черкасов. - 2010. - 349 с.
Навчально-методичні праці:
 • Тепляков М.М. Психологія мотивації: до історії створення динамічної теорії мотивації Курта Левіна. Навчально-методичний посібник для студентів психологічних факультетів універсітетов.- Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2003. 53 сторінок
 • Тепляков М.М. Психологія мотивації (перша частина). - Одеса; ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2004 67 сторінок
 • Тепляков М.М. Історія психології. Атомістична теорії Демокрита або математичні початку психології Одеса: Вид-во «Літопис і К», 2006 - 176 с.
 • Тепляков М.М Психологія самосвідомості особистості (онтогенез самосвідомості у сліпоглухонімих дітей) Одеса, 2016 - 87 с.
Розділи у колективних монографіях
 • Тепляков М.М. Категорії «час» і «тимчасова перспектива» в міждисциплінарному і психологічному просторі наук / Проблеми наукових досліджень психології часу в працях вчених Одеського університету: традиції і перспектива - Одеса; ОНУ, - 2012, - 184 с. (Стор. 158-172)
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз впливу газетної публіцистики Оптимізація мовної дії. - М .: Наука - 1990. - С.34-46. (Спільно з В.Ф. Петренко)
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Тепляков М.М. Емоційна оцінка вчителя в загальній системі перцептивних здібностей старших школярів // Матеріали Всесоюзної конференції "Емоційна регуляція навчальної діяльності" - М .: 1987. - С.162-164.
 • Тепляков М.М. Емоційний фактор в системі комунікативного впливу // Матеріали Всесоюзного симпозіуму "Діагностика та регуляція емоційних станів" - ч.1. - М .: 1990. - С.131-136.
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз впливу газетної публіцистики Оптимізація мовної дії. - М .: Наука - 1990. - С.34-46. (Спільно з В.Ф. Петренко).
 • Тепляков М.М. Формування образу вчителя у свiдомостi старшого школяра // Психологія педагогічного спілкування. Зб. наук. праць. - Кiровоград, - 1992. - Т. 3. - С. 102-109.- Тепляков М.М. Формування образу вчителя у свідомості старшого школяра // В кн. Психологія педагогічного спілкування (Сб.научних праць Т.3 -Кіровоград, 1992. 113с. Стр.102-109
 • Тепляков М.М. Емоційна і раціональна фактори в комунікативному конфлікті між учителем і учнем // В кн. Проблеми емоційного і раціонально в дидактиці (Зб. Матеріалів Міжнародної конференції 1990 - Одеса, 1992, 195с. Стр.146-148
 • Тепляков М.М. Діагностика ефективності впливу засобів масової комунікації на моральну свідомість школяра. // Рубінштейновскіе читання. Творча спадщина С.Л.Рубинштейна в психології. - Одеса, - 1992. - С.134.
 • Тепляков М.М. Псіхосемантічній аналіз комунікатівного впліву в неповнолітніх правопорушніків. // Вісник Одеського Інституту внутрішніх справ. - 1998. - №1. - С.185-191
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз ефективності впливу газетної публікації. // "Наука і освіта". - 1998 - №3. - С.62-66.
 • Тепляков М.М. Особливості морального розвитку студентів-психологів. // "Наука і освіта". - 1999.- № 1-2. - С. 63-65.
 • Тепляков М.М. Данилова В.С. Психосемантический аналіз трансформації моральної свідомості в епоху перебудови // Наука і освіта 2000, №6 стр.73-79
 • Тепляков М.М. Сприйняття політичних лідерів в семантичному просторі студентів-психологів (передвиборчі технології // Наука і освіта, 2002 №1 стр.51-58
 • Тепляков М.М. Суб'єктивна система цінностей - природа, структура, трансформація // Наука і освіта, - 2002 № 5 стр.60-65
 • Тепляков М.М. Психосемантический підхід до діагностики суб'єктивної системи цінностей // Наука і освіта, - 2002 № 6 стр.28-33
 • Тепляков М.М. Суб'єктивна система цінностей в просторі історичної психології // Наука і освіта, - 2003 № 1 стр.44-48
 • Тепляков М.М., Млиниська Є.О Трансформація життєвих цінностей у інтернет-залежних підлітків // Наука і освіта - 2003 № 2-3 стр.68-74
 • Тепляков М.М. Проблеми психічного розвитку особистості в умовах глобальних трансформацій наукових парадигм // Наука і освіта, - 2003 № 4 стр.58-63
 • Тепляков М.М. Психосемантический підхід до реконструкції структури моральної свідомості дитини (експериментальне дослідження) // Наука і освіта, - 2003 № 5-6 ... стр.53-59
 • Тепляков М.М. Психологічний критерій при диференціації етичних понять і категорій // Наука і освіта, - 2003 № 5-6 .стр.59-63
 • Тепляков М.М. Особистісна компонента в структурі естетичного сприйняття мистецтва // Наука і освіта, -2004, № 1 стр.54-59
 • Тепляков М.М. Психологія естетичного сприйняття // Наука і освіта, -2004, № 2 стр.47-54
 • Тепляков М.М., Галкіна Н.П. Реконструкція системи моральних парадигм дітей дошкільного віку // Наука і освіта, -2004, №3 стр.156-159
 • Тепляков М.М. Свідомість і сприйняття духовної реальності в образотворчому мистецтві // Наука і освіта -2004, №4-5 .стр.77-80
 • Тепляков М.М. Внутрішнє мовлення і сприйняття духовної реальності в образотворчому мистецтві // Наука і освіта, -2004, № 4-5 .стр. 80-84
 • Тепляков Н.Н, Галкіна Н.П. Диференціація казковий персонажів в системі моральних парадигм старших дошкільників // Наука і освіта -2004, №6-7 ..стр. 293-296
 • Тепляков М.М. Тимчасова перспектива Курта Левіна та психологічне час майбутнього // Наука і освіта 2004, №8-9 стр.141-143
 • Тепляков М.М. Проблема психологічного часу в дослідженнях вітчизняних психологів // Наука і освіта 2005, № 1-2 стр.35-38
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз часової перспективи // Наука і освіта 2005, № 3-4 стр.51-54
 • Тепляков М.М., Шоломицький А.Н. Психосемантический аналіз впливу мистецтва на естетичне свідомість молоді (на матеріалі сучасної української прози) // Наука і освіта 2005, № 3-4 - стр.54-58
 • Тепляков М.М. Псіхосемантічній аналіз Дії мистецтва на естетичне свідомість молоді (на матеріалі сучасної української прози) // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України випуск 26 (в 4-х томах, Т.4) - Київ - 2005 ... .стр. 111-116
 • Тепляков М.М., Ліва К.С. Роль часової перспективи в структурі особистісних і професійних якостей курсантів інституту МВС // Наука і освіта 2006, № 5-6 стр.102-104
 • Тепляков М.М. Теоретичні проблеми «психологічного простору» особистості і політична психологія // Наука і освіта №8-9, - 2007 - стор. 182-186
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз політичної самосвідомості особистості в період помаранчевої ревоюціі // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максіменка. - К .: Міленіум, 2007. - Вип. 33. - 474 с. Стор.201 - 215
 • Тепляков М.М. Психосемантический аналіз сприйняття політичних лідерів в період «помаранчевої» революції // В кн. Соціальні технології: актвальні Прблема Теорії та практики, Міжвузівській збірник наукових праць, Віп.33 / 34, - Одеса: Астропринт, 2007, - 360 с. (Стр.255-267)
 • Тепляков М.М. Особістісній конструктивізм у процесі срійняття мистецтва // В кн. Проблеми загнальної та педагогічної психології Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максіменка Т.Х, част.4. - К., 2008, - 628 с - стр.600-607
 • Тепляков М.М. Політичний дискурс і проблеми прогресивного суспільного розвитку (Тепляков М.М. Політичній дискурс і проблеми прогресивного суспільного розвитку) // в кн. Проблеми загалної та педагогічної псіхологіії, збір.наук. праць Інстітутут психології ім. Г.С.Костюка АПН Україні за ред С.Д.Максіменко. Т.Х, част.2. -К., 2008. - 526 с. стр.444-452
 • Тепляков М.М., Азаркин Є.В. Ціннісні орієнтації, процес, соціалізації, трансформація методологічних парадигм на сучасному етапі розвитку суспільства // В зб. Ціннісні орієнтації і процес соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку суспільства - Вісник одеського національного університету Том14, - Випуск 17 2009 (Матеріали Першої міжнародної наукою-практичної конференции "Культурно-історрічній та соціальноо-психологічний потеннціал особистості в условиях трансформаційніх змін у суспільстві" (Присвячую 120-річчю з дня народження С.Л.Рубінштейна) 25-26 вересня 2009 року
 • Тепляков М.М., Тихонов Р.В. Особливості заміщення квазіпотребності у дітей олігофренів // журнал Наука і освіта №4-5. - 2010 / LXXXII - .стр. 44-48
 • Теплякова М.М., Макаренко О.М. Суб'єктивна система цінностей: теоретичний аналіз // Вісник Волгоградського державного Серія 11 Природничі науки - 2011. №2 (2) - стор. 100-107
 • Тепляков М.М. Особистісний конструктивізм в процесі сприйняття мистецтва (некласична психологія) ./ Актуальні проблеми психології: збірник статей Міжнародної заочної конференції, присвяченій 20-річчю ВГІ (філія) ВолДУ / відп. Ред. О.Н.Макаренко. - Волгоград: 000 «Царицинському поліграфічна компанія». -Волжскій - 2012 - 140 с. - Стор. 102-110
 • Тепляков М.М. Категорії «час» і «тимчасова перспектива» в міждисциплінарному і психологічному просторі наук / Проблеми наукових досліджень психології часу в працях вчених Одеського університету: традиції і перспектива - Одеса; ОНУ, - 2012, - 184 с. (Стор. 158-172)
 • Тепляков М.М., Азаркин Є.В. Психосемантический аналіз трансформаційних тенденцій ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період суспільства .// Міжнародна науково-практична конференція «Ольвіскій форум 2012, стратегії України в геополітичному просторі (проводиться Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили 6-10 червня 2012
 • Тепляков М.М. Методологічний підхід до трансформації свідомості особистості в координатах "психологічного простору" і "внутрішнього психологічного образу" / Методологія конкретних псіхологічн х ДОСЛІДЖЕНЬ: погляд Одеської Наукової школи психології: Монографія. Те 1. / [колектіі авторів] / за заг. Ред. Акад. Вісковатовой Т.Р., Луньова В.Є. Одеса: кафедра ДСП ОНУ імені І.І. Мечникова, Донецьк: Норд-прес. - 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 254 с. - Стор. 221-250
 • Тепляков М.М., Зонова А.А., Калантерная А.Д., Сагайдак С.Л., Стоян Ю.Г. Категоризація соціального простору студентами гуманітарних і природничих професій // ж. Наука і освіта (в печате)
 • Тепляков М.М., Політичний дискурс і проблеми розвитку сучасного суспільства // У збірнику Актуальні проблеми науково-практичної психології ХХI століття - Волгоград: ТОВ «Майстер», 2012. - 216 с. стр. 125-134
 • Тепляков М.М. Макаренко О.М. Проблеми «Психологічного простору» особистості і психологія маргінальності // У збірнику Актуальні проблеми науково-практичної психології ХХI століття - Волгоград: ТОВ «Майстер», 2012. - 216 с. - Стор. 134-142
 • Тепляков М.М. Особистісний конструктивізм в процесі сприйняття мистецтва (некласична психологія) ./ Актуальні проблеми психології: збірник статей Міжнародної заочної конференції, присвяченій 20-річчю ВГІ (філія) ВолДУ / відп. Ред. О.Н.Макаренко. - Волгоград: 000 «Царицинському поліграфічна компанія». -Волжскій - 2012 - 140 с. - Стор. 102-110.
 • Тепляков М.М. Категорії «час» і «тимчасова перспектива» в міждисциплінарному і психологічному просторі наук / Проблеми наукових досліджень психології часу в працях вчених Одеського університету: традиції і перспектива - Одеса; ОНУ, - 2012, - 184 с. (Стор. 158-172)
 • Тепляков М.М., Азаркин Є.В. Психосемантический аналіз трансформаційних тенденцій ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період суспільства .// Міжнародна науково-практична конференція «Ольвіскій форум 2012, стратегії України в геополітичному просторі (проводиться Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили 6-10 червня 2012
 • Тепляков М.М. Методологічний підхід до трансформації свідомості особистості в координатах "психологічного простору" і "внутрішнього психологічного образу" / Методологія конкретних псіхологічн х ДОСЛІДЖЕНЬ: погляд Одеської Наукової школи психології: Монографія. Те 1. / [колектіі авторів] / за заг. Ред. Акад. Вісковатовой Т.Р., Луньова В.Є. Одеса: кафедра ДСП ОНУ імені І.І. Мечникова, Донецьк: Норд-прес. - 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 254 с. - Стор. 221-250
 • Тепляков М.М., Зонова А.А., Калантерная А.Д., Сагайдак С.Л., Стоян Ю.Г. Категоризація соціального простору студентами гуманітарних і природничих професій // ж. Наука та освіта
 • Тепляков М.М., Політичний дискурс і проблеми розвитку сучасного суспільства // У збірнику Актуальні проблеми науково-практичної психології ХХI століття - Волгоград: ТОВ «Майстер», 2012. - 216 с. стр. 125-134
 • Тепляков М.М. Макаренко О.М. Проблеми «Психологічного простору» особистості і психологія маргінальності // У збірнику Актуальні проблеми науково-практичної психології ХХI століття - Волгоград: ТОВ «Майстер», 2012. - 216 с. - Стор. 134-142
 • Тепляков М.М. Псіхосемантіченскій аналіз образу «ідеальний президент» в політичній свідомості виборців у період «помаранчевої» революції в Україні / Сучасні дослідження соціальних проблем (електронний науковий журнал), Modern Research of Social Problems, №10 (30), 2013 роки - www.sisp.nkras. ru
 • Тепляков М.М. Цінності особистості та їх трансформація / Известия Волгоградського державного педагогічного університету - 2013. - №2 (77). - С. 12-16.
 • Тепляков М.М., Макаренко О.М. Псхологічній простір буденноої свідомості ветеранів Війни як складового рекреаційного процесса // Актуальні проблеми психології Збірник наукових праць інстітутту психології імені Г.С.Костюка НАПН Украіни Екологічна психологія Том VІІ Випуск 33 // Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013 - 622 с. - С. 487-495.
 • Тепляков М.М. Макаренко О.М. Особистісна депривація: юридичний, психологічний, міждисциплінарний аспекти: колективна монографія / відп. ред. В. М. Меліхов, О. М. Макаренко, Г. Г. Єгоров, переклад. Е. А.Федорова. - Волгоград: ТОВ «Царицинському поліграфічна компанія», 2014. - 432 с. стр.142-155
 • Тепляков Н. Н. Повсякденне свідомість в естетичної та етичної сферах життєдіяльності суб'єкта / Микола Миколайович Тепляков // Наука і освіта. - 2015. - № 7. - С. 100-106.
 • Тепляков М.М. Етичні та естетичні наративи класичної літератури в просторі історичних епох // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний і перетворює потенціал історичної психології як науки» 1. лютого - 1 березня 2016 року Секція № 5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві - ОНУ імені І.І. Мечнікова.- http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki
 • Тепляков М.М., Шефер В.С. Оволодіння дитиною властивостями предметного світу і методологічні парадигми історичної психології // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний і перетворює потенціал історичної психології як науки» 1. лютого - 1 березня 2016 року Секція № 5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві -ОНУ імені І.І. Мечнікова-
 • Тепляков М.М. Псіхосемантічній аналіз сприймання екологічного простору на Рівні буденної свідомості особистості // Актульні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України - Житомир: - «Вид-во ЖДУ ім .. І Франка» 2016 - Том VII Екологічна психологія . - Випуск 41. - 490 с. - С. 384-395.
Участь у конференціях
 
Взяв участь в першому Всеукраїнському конгресі психологів // 24-26 жовтня 2005р., М. Київ; Міжнародній науково-практічній конференции "Генеза буття особистості" (18-19 грудня 2006р., М. Київ); III Міжнародній науково-практічній конференции «Сучасні проблеми екологічної психології» (20 років после Чорнобиля) (12-14 квітня 2006 р. Чернігів); міжнародній науково-практічній конференции "Особістісні та ситуативні детермінанті поведінкі и ДІЯЛЬНОСТІ людини" в м. Донецьку 18-20 Квітня 2008 р .; третьій міжнародній науково-практічній конференции "Соціалізація особистості в условиях системних змін: теоретичні та Прикладні проблеми", Київ, 18 березня 2008 р .; республіканській науково-практічній конференции «Психологія особистості: досвід Минулого - погляд в майбутнє" Південноукраїнській державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (Одеса 20-22 вересня 2004); республіканській науково-практічній конференции «Психологія особистості: теорія, досвід, практика», Одеський державний південноукраїнській університет ім. К.Д.Ушинського 14-15 вересня 2007 р .; Всеукраїнській науково-практічній конференции "Духовність у становленні та розвитку Громадянської особистості" (5-6 жовтня 2006 р. М. Херсон); науково-практічній конференции «Терапія душі» пам'яті І.Г.Белявського - ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса - 2004); 58-ій Науковій конференции професорсько-викладацького складу и наукових ПРАЦІВНИКІВ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (19- 21 листопада 2003р.); 60-ій Науковій конференции професорсько-викладацького складу и наукових ПРАЦІВНИКІВ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2005р; 61-ій Науковій конференции професорсько-викладацького складу и наукових ПРАЦІВНИКІВ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (29 листопада - 1 грудня 2006р .; 62-ій Науковій конференции професорсько-викладацького складу и наукових ПРАЦІВНИКІВ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (28 - 30 листопада 2007р.); Перша міжнародна науково-практична конференція «Культурно-історрічній та соціальноо-психологічний потеннціал особистості в условиях трансформаційніх змін у суспільстві »(присвячено 120-річчю з дня народження С. Л. Рубінштейна) (25-26 вересня 2009 року); третя міжнародна науково-практична конференція« Культурно-історрічній та соціально-психологічний Потенціал особистості в условиях трансформаційніх змін у суспільстві »(25-26 вересня 2011 року), м. Одеса; міжнародна науково-практична конференція Ольвійській форум 2012:« стратегії України в геополітічному пространстве, (6-10 червня 2012 р. ЗВ'ЯЗОК м. Севастополь) ; міжнародна заочна конференція, присвячено 20-річчю ВГІ (філія) ВолДУ, 2012 рік, місто Волзька; II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний и перетворюючій Потенціал історичної психології як науки», 1 лютого - 1 березня 2016 року Секція № 5 . Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноті в жітті та містецтві - ОНУ імені В. І. Мечникова; - XII Міжнародної науково-практичної конфренції «Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні Наслідки криз та катастроф», присвячено пам'яті Василя Олексійовіча Скребцов, 12-13 травня 2016 року у м. Чернігові.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabd50be40657345354441571542283
title_5dabd50be41829183144771571542283
title_5dabd50be42995731596661571542283
title_5dabd50be43af5889787921571542283
Top