Хмарський Вадим Михайлович

Інформація оновлена 12.09.2016

Хмарський Вадим Михайлович


 

Науковий ступінь (рік присвоєння)

Д.і.н. (2004)

Вчений ступінь (рік присвоєння)

Професор (2006)

Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення)

Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, історичний факультет, 1984-1989, «викладач історії та суспільствознавства», з відзнакою

Тема кандидатської дисертації (дата захисту)

А.О.Скальковський (1808-1898). Археографічна діяльність

Тема докторської дисертації (дата захисту)

Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Членство в наукових товариствах, організаціях

Голова Одеського осередку Українського історичного товариства, член Одеського товариства краєзнавців

Участь у наукових проектах (розробках, грантах)

Канадський інститут українських студій, МФ «Відродження»

Сфери наукових інтересів

Історія історичної науки на півдні України, біографістика, установознавство

Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах

Вступ до фаху

Історія України. Теоретико-методологічний вступ

Нова історія України (ХІХ – початок ХХ століття)

Спецпрактикум «Українська археографія»

Історія України (для неспеціальних факультетів)

Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України

Нагороди

Грамоти ректора ОНУ (1995, 2005), відзнака міського голови «Подяка» (2010), грамота Спілки юристів України (2013)

Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)

Загальна кількість публікацій – 150 (монографій – 5, в т.ч. індивідуальних – 2, упорядкованих збірок – 3, брошур – 5, наукових статей – 106, рецензій – 8, тез виступів на конференціях – 21)

Публікації про науковця та рецензії на його праці

Публікації про:
Попова Т.Н., Станко В.Н. Исторические исследования в Одесском университете: традиции и современность // Вестник Одесского государственного университета. – 1995.–- Вип.І. – С.48; Новий осередок УІТ ім.М.Грушевського в Одесі // Український історик. – Т.ХХХУІ. – №2-4. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Париж, – С.360-361; Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса, – С.184, 185,218; Хмарський Вадим Михайлович // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип.2, ч.1. – К.; Л., 2003. – С.338; Хмарський Вадим Михайлович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.4.  – Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.350-352; Хмарський Вадим Михайлович // Видные ученые Одессы. Ч.І. Доктора наук и профессора: Биографичесая энциклопедия. – Одесса, 2005. – С.300.
Рецензії на праці:
Мицик Ю.А. Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорозького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип.4(5). – Запоріжжя, 1999. – С.277-280; Бурносов В.Ф., Стуканов Є.М. Цінне дослідження й корисний навчальний посібник // Архіви України. – 1998. – №1-6. – С.152-159; Бутич І. Записки історичного факультету // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –Том CCXXXVIII. Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1999. – С.591-596; Журба О.І. Два підходи до вивчення історії української регіональної археографії // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип.2. – Дніпрпетровськ, 2001. – С.679-685.
Болебрух А., Журба О. Історія археографії як предмет історіографічного дослідження. З приводу нової книги В.М.Хмарського // Бористен. – 2003. – №9. – С.28; Непомнящий А.А. Книга, на яку давно чекали // Библиотечное дело и краеведение: Сб. научн. трудов / Национальная б-ка Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины. – К.; Симферополь, 2003. – Вып. 5. – С. 185-187; Ковальський М., Атаманенко А. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: Астропринт, 2002. 400 с. // Український історик. – 2003. - №1-4. – С.561-562.

Електронна поштова скринька

khmarskyi@onu.edu.ua

 

Повна анкета співробітника Хмарський Вадим Михайлович

НАГОРУ