Синявська Олена Олександрівна

 
Кафедра історії України
Прізвище, Ім’я, По-батьковіСинявська Олена Олександрівна
Науковий ступінь (рік присвоєння)Кандидат історичних наук (2002)
Вчений ступінь (рік присвоєння)Доцент (2005)
Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення)Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, спеціалізація по кафедрі історії України (1998)
Тема кандидатської дисертації (дата захисту)Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність (2002 р.), науковий керівник проф. Першина З.В.
Тема докторської дисертації (дата захисту)
Членство в наукових товариствах, організаціяхОдеський осередок Українського історичного товариства Громадська рада Державного архіву Одеської області
Участь у наукових проектах (розробках, грантах)
 • Представник робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область”(2009-2010 рр.), авторського колективу енциклопедичного видання «Одеські історики» (Одеса, 2009).
 • У 2012-2015 рр. – член авторського колективу та відповідальний секретар видання, присвяченого 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Сфери наукових інтересів
Історія освіти та науки на півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії на півдні України, розвиток українського національного руху на півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах
Загальні курси
 • Історія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (історичний факультет, з/в)
 • Історія України (філософський факультет ОНУ імені І.І.Мечникова)
Спеціальні курси
 • Основи наукових досліджень
 • Історія освіти і науки в Україні
 • Науковий студентський семінар
Інше
 • Голова предметної комісії з історії на вступних іспитах до університету;
 • голова навчально-методичної комісії історичного факультету;
 • керівник педагогічної та архівної практик студентів денного відділення історичного факультету
Нагороди
 • Грамота ректора ОНУ ім. І. І. Мечникова (2010 р.)
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2015 р.)
 • Почесна відзнака історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова (2016 р.)
Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)
Загальна кількість публікацій – 53 (монографій – 1, співавторство в колективних монографіях – 1, статей і тез – 42, навчально-методичних видань – 9)
Бібліографічні данні про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті
Монографії
 • Історик О.І.Маркевич: життя та діяльність. Монографія. – Одеса: Астропринт, 2003. – 116 с.
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865–2015) / кол. авт. ; гол. ред. І. М. Коваль ;
 • Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. (співавтор розділу Рішельєвський ліцей як попередник університету в Одесі)  
 • Найважливіші статті Народні читання в Одесі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології, етнології. Збірник наукових праць. – Т.1(19). – Чернівці, 2005. – С.108-117.
 • “Одесский вестник” про недільні школи початку 1860-х років // Записки історичного факультету/ ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.15. – Одеса,2004. – С.408-421. (у співавторстві з Гончаруком Т.Г.)
 • Українознавчий журнал “Основа” на шпальтах “Одесского вестника” початку 1860-х рр. // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка. політологія. історія. – 2007. – №14(34). – С.175-189.
 • До оцінки постаті Антона Синявського як історика // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 2(80). – С.208-219.
 • Культурно-просвітницька діяльність Одеського слов’янського благодійного товариства // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип.3. – Одеса, 2010. – С. 275-281.
 • Українська політична еліта і національне питання на початку ХХ ст. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. – Вип.19. – Одеса, 2010. – С.42-49.
 • Роботи М. Н. Мурзакевича на сторінках “Записок” Одеського товариства історії та старожитностей // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Вип.4. – Одеса, 2010. – С.152-160.
 • До історії перших навчальних закладів в Одесі // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 2 (154) . – С.131-140.
 • Проекти заснування Новоросійського університету у середині ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.22. – Одеса, 2011. – С.146-154.
 • Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.23. – Одеса, 2012. – С.209-221.
 • Роль абата Ш. Д. Ніколя в організації освітніх закладів Одеси у 1810-х роках // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Одеса, 2013. – С. 324-328.
 • Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії // Краєзнавство. Науковий журнал. – №1/2. – 2015. – С. 196-202.
 • Навчально-методичні видання Методичні рекомендації до курсу „Історія України” для неспеціальних факультетів. – Одеса, 2003. – 38 с. (У співавторстві)
 • Давня та нова історія України. Частина перша: від найдавніших часів до середини ХІV ст. Методичні рекомендації та програма курсу для студентів історичного факультету. – Одеса, 2003. – 58 с. (У співавторстві)
 • Давня та нова історія України. Частина друга: середина ХІV – ХVІІ ст. Методичні рекомендації та програма курсу для студентів історичного факультету. – Одеса, 2003. – 54 с. (У співавторстві)
 • Роль видатних істориків України у процесі українського національного відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Методичні рекомендації та програма наукового студентського семінару для студентів 4 курсу історичного факультету. – Одеса, 2005. – 37 с.
 • Програми професійно-орієнтованих дисциплін. – Одеса, 2005. – С.3-6, 72-74. (Співавтори – колектив кафедри).
 • Програма і методичні рекомендації з архівної практики для студентів історичного факультету. – Одеса, 2007. – 27 с.
 • Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. – Одеса, 2011. – 49 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження архівної практики для студентів історичного факультету. – Одеса, 2015. – 42 с. (у співавторстві з Петровський Е. П., Кузнєцов В. О.)
 • Методичний посібник для написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт / відп. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса, 2016. – 54 с. (у співавторстві)
Електронна поштова скринька
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a331aae4c04c13205711341513298606
title_5a331aae4c16319999550551513298606
title_5a331aae4c27420757508881513298606
title_5a331aae4c38e5079912101513298606
Top