Кафедра історії України

Завідувач - доктор історичних наук, професор Бачинська Олена Анатоліївна

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ – УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ІСТОРИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Викладачі й співробітники кафедри

Кафедра історії України презентує українознавчі студії у стінах університету та за його межами. На сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів: 

 1. д.і.н., проф., завідувач кафедри Бачинська Олена Анатоліївна
 2. д.і.н., доц., професор Вінцковський Тарас Степанович
 3. д.і.н., проф., професор Гончарук Тарас Григорович
 4. д.і.н., проф., професор Діанова Наталія Миколаївна
 5. д.і.н., проф., професор Хмарський Вадим Михайлович
 6. к.і.н., доц., доцент Кузнєцов Вячеслав Олександрович
 7. к.і.н., доц., доцент Мисечко Анатолій Іванович
 8. к.і.н., доц., доцент Музичко Олександр Євгенович
 9. к.і.н., доц., доцент Новікова Людмила Володимирівна
 10. к.і.н., доц., доцент Петровський Едуард Петрович
 11. к.і.н., доц., доцент Полторак Володимир Миколайович
 12. к.і.н., доц., доцент Синявська Олена Олександрівна
 13. ст. викладач Левченко Галина Сергіївна
 1. ст. лаборант Бадеєва Ганна Олександрівна
 2. ст. лаборант Нікічук Вікторія Сергіївна

Навчальна та навчально-методична робота

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативного курсу “Історія України” на більшості спеціальностей в усіх підрозділах університету; на денному та заочному відділеннях історичного факультету викладання курсів для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” має дисципліни:

 • Вступ до історичної науки
 • Історична географія
 • Давня та середньовічна історія України
 • Нова історія України (середина XVII – XVIII ст.)
 • Історія України (ХІХ – початок XX ст.)
 • Новітня історія України

В рамках освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” існує освітня програма, за якою навчаються студенти кафедри з 2-го курсу денного та заочного відділень “Історія України у світовому контексті”. Програма включає дисципліни:

 • Історія Одеського (Новоросійського) університету
 • Українське джерелознавство та археографія
 • Історія українського козацтва та його світових аналогів
 • Сучасні проблеми музеології та туриcтичного краєзнавства в Україні
 • Основи наукових досліджень
 • Економічна історія України у світових процесах ІХ-ХХ ст.
 • Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах
 • Історія освіти і науки в Україні
 • Українське національне відродження в процесі формування модерних європейських націй (кінець ХVІІІ – початку ХХ ст.)
 • Український історіографічний процес в контексті еволюції світової науки
 • Політичні діячі України ХХ століття
 • Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання в Україні
 • Історія етнічних (національних) меншин в Україні
 • Історія української діаспори
Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” має дисципліни:
 • Актуальні проблеми вивчення й викладання історії України.
 • Історія Одеси пізнього середньовіччя та нового часу: загальноукраїнський і світовий контекст
 • Українська складова у спеціальних галузях історичної науки
 • Україна в національному та світовому інтеграційних процесах
 • Християнство на півдні України
 • Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби

Під керівництвом викладачів виконуються курсові та дипломні (кваліфікаційні) роботи з актуальних проблем історії України. Викладачі кафедра проводять архівну, педагогічну та асистентську практики.

З 2016 р. професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін за навчальним планом “доктор філософії”:

 • Сучасні досягнення історичної науки
 • Наукова діяльність православного духовенства в контексті розвитку історичної науки
 • Дослідження місцевої історії України, кінець XVIII – початок XX ст.: персоналії, історична реконструкція та інтерпретація
 • Історія економічної думки України
 • Революції в модерній історії Україні ХІХ - ХХІ ст.

Кафедра має аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Наукова діяльність кафедри

У своїй науковій діяльності протягом останніх років колектив кафедри розробляв дві наукові теми:

 1. 2006-2010 рр. – “Історія Південної України у національному та європейському контексті”;
 2. 2011-2015 рр. – “Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах” (керівник проф. Хмарський В.М.)
З 2016 р. на кафедрі розробляються дві наукові теми:
 1. “Процеси модернізації в Наддніпрянській Україні: соціально-економічні трансформації, традиції європейської інтеграції, інтелектуальна рефлексія” (керівник проф. Бачинська О.А.).
 2. “Український Південь: історія, тексти, історична пам’ять” (керівник проф. Хмарський В. М.).

У науковій роботі кафедри історії України активно беруть участь студенти та аспіранти. Щорічно їхні дослідження реалізуються в понад 30 публікаціях у різного рівня наукових виданнях. З 2015 р. силами студентів спеціалізації розпочато видання щорічної студентської збірки “Українське порто-франко” .

Міжнародна діяльність кафедри

Міжнародна діяльність кафедри представлена зв’язками з науковцями Польщі, Румунії, Болгарії, Туреччини, Німеччини та інших країн, здобуттям грантів Канадського інституту українських студій, МФ “Відродження”.

Викладачі та студенти кафедри проводять екскурсії з історії рідного краю та навчаються в літніх школах за межами України, відпочивають і святкують разом Дні кафедри.

 

Випускники кафедри застосували свої знання та знайшли себе в багатьох професіях і сферах суспільного життя міста та України.

Більш детально про діяльність кафедри історії України, новини та методичні матеріали:  hist-ua.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a5ef72af2f7f21416748401516173098
title_5a5ef72af30966654042541516173098
title_5a5ef72af31a85289448001516173098
title_5a5ef72af32ba12538090531516173098
Top