Кафедра історії України

Завідувач - доктор історичних наук, професор Бачинська Олена Анатоліївна

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ – УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ІСТОРИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Викладачі й співробітники кафедри

Кафедра історії України презентує українознавчі студії у стінах університету та за його межами. На сьогодні на кафедрі працюють 12 викладачів: 

 • д.і.н., проф. завідувач кафедри Бачинська Олена Анатоліївна
 • д.і.н., доц. професор Вінцковський Тарас Степанович
 • д.і.н., проф. професор Гончарук Тарас Григорович
 • д.і.н., проф. професор Діанова Наталія Миколаївна
 • д.і.н., проф. професор Хмарський Вадим Михайлович
 • к.і.н., доц. доцент Кузнєцов Вячеслав Олександрович
 • к.і.н., доц. доцент Музичко Олександр Євгенович
 • к.і.н., доц. доцент Новікова Людмила Володимирівна
 • к.і.н., доц. доцент Петровський Едуард Петрович
 • к.і.н., доц. доцент Полторак Володимир Миколайович
 • к.і.н., доц. доцент Синявська Олена Олександрівна
 • к.і.н., доц. Левченко Галина Сергіївна
 • ст. лаборант Бадеєва Ганна Олександрівна
 • ст. лаборант Нікічук Вікторія Сергіївн

Навчальна та навчально-методична робота

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативного курсу “Історія України” на більшості спеціальностей в усіх підрозділах університету; на денному та заочному відділеннях історичного факультету викладання курсів для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” має дисципліни:

 • Вступ до історичної науки
 • Історична географія
 • Давня та середньовічна історія України
 • Нова історія України (середина XVII – XVIII ст.)
 • Історія України (ХІХ – початок XX ст.)
 • Новітня історія України

В рамках освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” існує освітня програма, за якою навчаються студенти кафедри з 2-го курсу денного та заочного відділень “Історія України у світовому контексті”. Програма включає дисципліни:

 • Історія Одеського (Новоросійського) університету
 • Українське джерелознавство та археографія
 • Історія українського козацтва та його світових аналогів
 • Сучасні проблеми музеології та туриcтичного краєзнавства в Україні
 • Основи наукових досліджень
 • Економічна історія України у світових процесах ІХ-ХХ ст.
 • Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах
 • Історія освіти і науки в Україні
 • Український історіографічний процес в контексті еволюції світової науки
 • Політичні діячі України ХХ століття
 • Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання в Україні
 • Історія етнічних (національних) меншин в Україні
 • Історія української діаспори
 • Історія преси в Україні (кінець XVІІІ – початок ХХІ ст.)
Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” має дисципліни:
 • Актуальні проблеми вивчення й викладання історії України.
 • Історія Одеси пізнього середньовіччя та нового часу: загальноукраїнський і світовий контекст
 • Українська складова у спеціальних галузях історичної науки
 • Україна в національному та світовому інтеграційних процесах
 • Християнство на півдні України
 • Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби

Під керівництвом викладачів виконуються курсові та дипломні (кваліфікаційні) роботи з актуальних проблем історії України. Викладачі кафедра проводять архівну, педагогічну та асистентську практики.

З 2016 р. професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін за навчальним планом “доктор філософії”:

 • Сучасні досягнення історичної науки
 • Наукова діяльність православного духовенства в контексті розвитку історичної науки
 • Дослідження місцевої історії України, кінець XVIII – початок XX ст.: персоналії, історична реконструкція та інтерпретація
 • Історія економічної думки України
 • Революції в модерній історії Україні ХІХ - ХХІ ст.

Кафедра має аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Наукова діяльність кафедри

У своїй науковій діяльності протягом останніх років колектив кафедри розробляв дві наукові теми:

 1. 2006-2010 рр. – “Історія Південної України у національному та європейському контексті”;
 2. 2011-2015 рр. – “Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах” (керівник проф. Хмарський В.М.)
З 2016 р. на кафедрі розробляються дві наукові теми:
 1. “Процеси модернізації в Наддніпрянській Україні: соціально-економічні трансформації, традиції європейської інтеграції, інтелектуальна рефлексія” (керівник проф. Бачинська О.А.).
 2. “Український Південь: історія, тексти, історична пам’ять” (керівник проф. Хмарський В. М.).

У науковій роботі кафедри історії України активно беруть участь студенти та аспіранти. Щорічно їхні дослідження реалізуються в понад 30 публікаціях у різного рівня наукових виданнях. З 2015 р. силами студентів спеціалізації розпочато видання щорічної студентської збірки “Українське порто-франко” .

Міжнародна діяльність кафедри

Міжнародна діяльність кафедри представлена зв’язками з науковцями Польщі, Румунії, Болгарії, Туреччини, Німеччини та інших країн, здобуттям грантів Канадського інституту українських студій, МФ “Відродження”.

Викладачі та студенти кафедри проводять екскурсії з історії рідного краю та навчаються в літніх школах за межами України, відпочивають і святкують разом Дні кафедри.

 

Випускники кафедри застосували свої знання та знайшли себе в багатьох професіях і сферах суспільного життя міста та України.

Більш детально про діяльність кафедри історії України, новини та методичні матеріали:  hist-ua.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c42199fb9a2c18257524141547835807
title_5c42199fb9c4a5404633191547835807
title_5c42199fb9d685706333541547835807
title_5c42199fb9e8814083322721547835807
Top