Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент І.В. Нємченко

Завідувач кафедри кандидат історичних наук,
доцент Ірина Вікторівна Нємченко

Презентація кафедри

Персональний склад викладачів:

Персональний склад викладачів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 
НЄМЧЕНКО Ірина Вікторівна:
 • 1977. – закінчила ОДУ імені І.І.Мечникова, диплом з відзнакою за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства»;
 • 1981. – к.і.н., тема дисертації: «Т.Гоббс та Англійська революція середини ХУІІ ст. (до питання про ренесансний зміст політичної системи Т.Гоббса)»;
 • 1986. – доцент
 • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
РАДЗИХОВСЬКА Олена Олександрівна:
 • 1978. – закінчила МДУ ім. М.В.Ломоносова, диплом з відзнакою за спеціальністю «викладач історії зі знанням іноземної мови»;
 • 1983. – к.і.н., тема дисертації: «Арагоно - Каталонське королівство і Франція у ІІ половині ХІІІ- початку ХІV ст.»;
 • 1991. – доцент
 • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ІЗБАШ-ГОЦКАН Тетяна Олександрівна:
 • 1986.– закінчила ОДУ імені І.І.Мечникова, диплом з відзнакою за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільнознавства»;
 • 1993. – старший викладач;
 • 2004. – к.і.н., тема дисертації: «Становлення та розвиток античної нумізматики Північного Причорномор’я в Росії у XVIII – першої чверті ХХ століть»
 • 2010 – доцент
 • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ЛУГОВИЙ Олег Михайлович:
 • 2004. – закінчив ОНУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю «всесвітня історія»
 • 2006. – асистент кафедри
 • 2009. – к.і.н., тема дисертації: «Роси та варанги у Візантії Х - ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту»
 • 2009. – на посаді доцента
 • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ЧЕПІЖЕНКО Вадим Віталійович
 • 2015. – закінчив ОНУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю «всесвітня історія»
 • 2015. – викладач кафедри

Навчальна та методична робота:

Викладачами кафедри історії стародавнього світу та середніх віків за період 1994 – 2014 років було розроблено та впроваджено в науковий процес більш ніж чотири десятка лекційних та спеціальних курсів для студентів денного та заочного відділень історичного факультету. На цей час для студентів-бакалаврантів читаються наступні лекційні курси:

загальні фундаментальні дисципліни:

 1. Історія стародавнього Сходу – доцент Луговий О.М.
 2. Історія стародавньої Греції та Риму – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.
 3. Історія середніх віків – доцент Радзиховська О.О.
 4. Історія пізнього середньовіччя – доцент Нємченко І.В.
 5. Основи генеалогії та геральдики
 6. Нумізматика – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.

спеціальні професійно орієнтовані дисципліни:

 1. Етнодемографічна історія Європи в cередні віки – доцент Луговий О.М.
 2. Історія Візантії – доцент Луговий О.М.
 3. Історія письма та картографування в середньовічній Європі – доцент Радзиховська О.О.
 4. Західноєвропейська політична думка XVI - першої половини XVII ст. – доцент Нємченко І.В.

 Для магістрантів читаються такі дисципліни:

 1. Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії – доценти Ізбаш-Гоцкан Т.О. та Нємченко І.В.
 2. Соціальні та релігійні свята давньогрецьких полісів – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.
 3. Історична урбаністика (від античності до модерного часу) – доцент Луговий О.М.
 4. Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи – доцент Нємченко І.В.
 5. Конституціоналізм і шляхи формування демократичних держав – доцент Радзиховська О.О.

Навчальні та робочі програми, плани семінарських занять, контрольні завдання, завдання для самостійної роботи студентів а також джерела та рекомендовано літературу із загальних та спеціальних дисциплін студенти мають можливість отримати в електронній бібліотеці кафедри.

Викладачі кафедри склали та видали друком такі навчально-методичні розробки:

 • Византийский земледельческий закон. Методические рекомендации к изучению историчников по истории средних веков / Пятигорский Г.М. – Одесса, 1995.
 • Политическая история Херсонеса Таврического V–I вв. до н.э. / Методическое пособие для студентов 1-го курса / Ізбаш Т.О. – Одесса-Первомайск, 2001.
 • Методичний посібник з історії Німеччини XVI – першої половини XVII ст. / Нємченко І.В., Кулачинський М.М. – Первомайськ-Одеса, 2003.
 • Методичний посібник з історії Стародавньої Греції (для студентів І курсу) / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2007.
 • Методичний посібник з історії середніх віків. Частина 1 / Нємченко І.В., Кулачинський М.М. – Первомайськ–Одеса, 2007.
 • Методичні вказівки з історії Стародавнього Риму / Бондар Р.Д. – Одеса, 2008.
 • Методичні вказівки до спецкурсу «Політичні системи Стародавньої Греції до епохи еллінізму» (для студентів 2-го курсу) / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2008.
 • Історія Стародавнього Сходу: методичні рекомендації для студентів I курсу / Бондар Р.Д. – Одеса, 2009.
 • Ранні форми підприємництва у країнах Західного Середземномор’я у ХІІІ-Vст. Методичний посібник / Радзиховська О.О. – Одеса, 2010.
 • Історія Візантії ІV-XIII ст. Методичний посібник до кафедрального спецпрактикуму / Луговий О.М. – Одеса, 2010.
 • Соціальне життя та культура Іспанії доби Ренесансу. Учбово-методичний посібник / Тоцький П.М.
 • Західноєвропейська суспільно-політична думка доби пізнього середньовіччя. Навчально-методичний посібник / Нємченко І.В. – Одеса, 2011.
 • Історія давньогрецької політичної думки: навчально-методичний посібник / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2012.
 • Соціальний та політичний розвиток країн Латинской Америки в кінці XV – середині XVII ст. / Тоцкий П.Н.– Одеса, 2012.
 • Етнодемографічна історія Європи в середні віки: Навчально-методичний посібник / Луговий О.М. – Одеса, 2013
 • Культура Іспанії періоду Ренесансу: Хрестоматія / Тоцький П.М. – Одеса, 2016.
 • Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Частина І, навчально-методичний посібник / Нємченко І.В., Чепіженко В.В. – Одеса, 2017.          

Hаукова діяльність кафедри:

На кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків за останні десять років було впроваджено науково-дослідницькі теми: „Суспільна свідомість та політична думка Європи”; “Проблеми вивчення матеріальної та духовної культури античної та середньовічної Європи”; “Цивілізація Європи: історична еволюція доби античності, середніх віків та раннього модерного часу” (2006-2011). «Дослідження інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього модерного часу)» (2013-2018). Наразі наукові дослідження співробітників кафедри ведуться зокрема в межах теми «Європейська політична традиція: Теорія та практики (V ст. до н.е. - ХVII ст. н.е.)». Науковий керівник – к.і.н., доц. Нємченко І.В.

Наукові напрямки, за якими працюють співробітники кафедри:

 • Історія грецької колонізації Причорномор’я; формування та розвиток вітчизняної античної нумізматики у ХVІІІ – першої чверті ХХ століть (доцент ІЗБАШ-ГОЦКАН Т.О.)
 • Військова та зовнішня політика Візантії Х-ХІІ ст. Міжнародні відносини періоду хрестових походів (доцент ЛУГОВИЙ О.М.)
 • Політична історія Англії XIV століття, правління короля Річарда ІІ Плантагенета (ЧЕПІЖЕНКО В.В.)
 • Міська історія Західного Середземномор’я ХIII-ХV ст., географічні та правознавчі уявлення пізнього середньовіччя (доцент РАДЗИХОВСЬКА О.О.)
 • Англійська політична думка доби революції середини ХVII століття, інтелектуальна історія середньовічної та ранньомодерної Західної Європи (доцент НЄМЧЕНКО І.В.)

Викладачами, співробітниками, аспірантами та студентами кафедри історії стародавнього світу та середніх віків було надруковано більш ніж 150 наукових праць, у тому числі вийшли друком монографії:

 • Правители Европы / Е.А.Радзиховская, О.А.Довгополова, Т.А.Избаш, и др. – Одесса: Полис, 1998.
 • Охотников С.Б. Памятники античной Тиры из собрания Одесского археологического музея. – Одесса, 1998.
 • Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Поднестровья. – Одесса: Ивлия, 2000.
 • Немченко И.В. Язык средневековья. Русско-украинско-английский толковый словарь средневековой терминологии. – Одесса: Полис, 2001.
 • Савельєва Є.В. Рідкісна італійська книга у фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університета. Анотований покажчик. – Одеса, Астропринт. 2001. (науковий редактор, керівник проекту та автор вступної статті О.О. Радзиховська)
 • Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). – Одесса, 2003.
 • Полевщикова Е.В. Каталог изданий XVI века. Из фондов библиотеки Одесского Национального университета имени И.И.Мечникова. – Одесса, 2003. (научный редактор, руководитель проекта и автор вступительной статьи Е.А. Радзиховская)
 • Білецька О.В. Поділля на зламі ХІV-ХV століть: до витоків формування історичної області. – Одеса, 2004.
 • Правители Востока / Сост. Луговой О.М. – Одесса, 2007.
 • Бондарь Р.Д. Строительное дело Нижнедунайского лимеса (провинции Нижняя и Верхняя Мезии, Дакия) в I – середине II вв. н.э. / под ред. А.Н. Дзиговского. – Одесса: СМИЛ, 2013. – 108 с.

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри історії стародавнього світу та середніх віків взяли участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та симпозіумах у різноманітних наукових закладах України, Болгарії, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Польщі, Росії, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Франції. З 1989 року кафедра історії стародавнього світу та середніх віків є постійним організатором міжнародної наукової конференції «Читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського». Вийшло друком дванадцять збірок «Стародавнє Причорномор’я» за матеріалами проведених конференцій.

З 2010 р. започатковано видання щодворічної збірки наукових праць кафедри «Libra». На сьогоднішній день вийшли чотири випуски збірки.

Практики

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків проводить щорічну музейну практику для студентів спеціалізації ІІ курсу денного відділення, що передбачає ознайомлення з музеями та науковими бібліотеками міст Одеси, Києва та Львова; історико-археологічними пам’ятками Північно-Західного Причорномор’я (Тіра, Ольвія).

Наукова робота студентів

Студенти спеціалізації кафедри історії стародавнього світу та середніх віків виступають з доповідями на щорічних студентських конференціях історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, з 2009 р. – на конференції Одеські читання та інших наукових форумах. Результати наукових досліджень студентів постійно публікують в збірках матеріалів студентських конференцій. Особливе місце у планах науково-виховної роботи кафедри займає діяльність студентських наукових гуртків:

 • Студентський гурток з історії культури Стародавнього Сходу (керівники – доцент Луговий О.М., асп. Водько В.І.). Програма гуртка тісно корелює з програмою курсу з історії Стародавнього Світу та з практичними заняттями. Основною тематикою виступів була культура Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Далекого Сходу. Засідання проводяться один-два рази на місяць.
 • Гурток з класичної філології (керівник: доцент Радзиховська О.О., асп. Водько В.І.). Складається з чотирьох груп: дві – з давньогрецької та дві з латини. Працюють регулярно раз на тиждень.
 • Гурток з історії середніх віків (керівники: доцент Нємченко І.В., викл. Чепіженко В.В.). Програма гуртка тісно корелює з програмою лекційних курсів з історії середніх віків. На обговорення виносились блоки тем з автобіографістики в середньовічній літературі, історії Столітньої війни та інтелектуальної історії ХVI ст.

При кафедрі діє науковий студентський лекторій, на якому викладачі, аспіранти та студенти мають можливість виступити із детальним викладом своїх напрацювань, винести їх на публічне обговорення. На думку організаторів гуртка, заглиблення у дослідницький процес старших колег має стати гарним прикладом для студентів-початківців.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c962e63448df2731548011553346147
title_5c962e63449f510262234021553346147
title_5c962e6344b078141680291553346147
title_5c962e6344c1c8946814911553346147
Top