Факультет історії та філософії

Декан кандидат історичних наук, доцент Кушнір В`ячеслав Григорович

Декан доктор історичних наук, професор Кушнір В`ячеслав Григорович

 • Заступник декана з навчально-методичної роботи – Синявська Олена Олександрівна
 • Заступник декана з наукової та виховної роботи – Петрова Наталія Олександрівна
 • Фахівець І категорії деканату – Ніколіна Ірина Мирославівна
 • Секретар-друкарка – Ткаченко Марина Олександрівна
На факультеті працюють: 20 докторів наук, 43 кандидати наук.

Інформація для абітурієнта

Факультет забезпечує підготовку за спеціальністю:

 • 032 – Історія та археологія (акредитація до 2024 року)
  освітні програми:

  • Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини
  • Історія України у світовому контексті
  • Європейські студії
 • 033 – Філософія (акредитація до 2027 року)
 • 034 – Культурологія (акредитація до 2027 року)

та трьома освітніми рівнями: бакалаврським, магістерським, освітньо-науковим.

Після закінчення навчання випускники отримують наступні кваліфікації:

за спеціальністю 032 Історія та археологія

 • історик, науковий співробітник (історія);
 • археолог, науковий співробітник (археологія);
 • викладач університетів та закладів вищої освіти;
 • викладач середніх навчальних закладів;
 • експерт із суспільно-політичних питань.

за спеціальністю 033 Філософія

 • філософ, науковий співробітник (філософія);
 • викладач університетів та закладів вищої освіти;
 • експерт із суспільно-політичних питань.

за спеціальністю 034 Культурологія

 • організатор культурно-дозвільної діяльності;
 • викладач університетів та закладів вищої освіти;
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • ведучий програми; коментатор; оглядач; редактор.

Буклет спеціальності 032 Історія та археологія

Буклет спеціальностей 033 Філософія та 034 Культурологія 

Буклет спеціальності 033 - Філософія

Кафедри факультету історії та філософії

 • Кафедра археології та етнології України. Завідувачка – доктор історичних наук, професор Сминтина Олена Валентинівна тел. (048) 723-62-14
 • Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. Завідувачка – кандидат історичних наук, доцент Нємченко Ірина Вікторівна тел. (048) 723-55-22
 • Кафедра історії України. Завідувач – доктор історичних наук, професор Бачинська Олена Анатоліївна тел. (048) 723-58-42
 • Кафедра нової і новітньої історії. Завідувач – доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович
 • Кафедра філософії та методології пізнання. Завідувач – кандидат філософських наук, доцент Чайковський Олександр Владиславович, тел. (0482) 34-57-30.
 • Кафедра філософії та основ загальногуманітарного знання. Завідувач – доктор філософських наук, доцент Секундант Сергій Григорович, тел. (0482) 37-69-08.
 • Кафедра культурології. Завідувач – доктор філософських наук, доцент Соболевська Олена Костянтинівна, тел. (048) 726-35-17.

На факультеті працюють спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, існують періодичні наукові видання «Записки історичного факультету» (27 випусків), «Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології» (28 випусків), серійні видання: «Стародавнє Причорномор’я: Матеріали читань пам'яті П.Й.Каришковського» (12), «Чорноморська минувшина», «Етнічна культура в глобалізованому світі», «Порто-франко», «Одіссос», Матеріали Всеукраїнських наукових читань пам’яті Г. В. Флоровського (6), «Конвергентні та дивергентні процеси у релігійному житті України та світу: Збірник праць науково-дослідного центру «Компаративістські дослідження релігії» (12), «Юдаїка в Одесі. Збірник наукових праць за результатами роботи міжнародної програми з юдаїки» (4), «Уйомівські читання: Матеріали наукових читань пам'яті А. Уйомова (3),«Філософське сходознавство в Одеському університеті» (2 томи), електронне видання «ПЕРЕ-ПОСТ: філософський журнал» (2), «Есхатос: Філософія історії у передчутті «кінця історії»: Збірник наукових праць» (2).

Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з провідними установами в Україні (Інститутами історії, археології, мистецтвознавства, фольклору та етнології, української археографії й джерелознавства НАН України; Інститутом філософії НАН України імені Г.Сковороди, Київським, Харківським, Львівським, Дніпропетровським і Чернівецьким університетами; Київськими, Одеськими, Миколаївськими й іншими музеями й архівами в Україні) і за кордоном (Італія, Румунія, Польща). Викладачі й студенти широко використають сучасні методики навчання й наукових пошуків. Щорічно історики, археологи, етнологи, філософи та культурологи факультету проводять міжнародні конференції. Студенти регулярно виїжджають до Болгарії, Польщі, Румунії для участі у міжнародних конференціях та проходження практик.

На факультеті існує лабораторія археології та етнографії степової України. Лабораторія створена для вивчення палеоліту степової зони України, етнографічних досліджень населення Південно-Західної України, накопичення, зберігання і наукової обробки археологічних та етнографічних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять студентів, роботи студентських гуртків. В лабораторії зберігаються матеріали пам’яток пізнього палеоліту (поселення Анетівка 1,2,13,22), трипільської культури (поселення Березівська ГЕС), поселення Орлівка), зібрана етнографічна колекція, знарядь праці, предметів побуту, зразків народного образотворчого мистецтва.

Культурні заходи

На історичному факультеті з 2000 року функціонував студентський фольклорно-етнографічний колектив "Джерело", який своїми виступами, у тому числі й на телебаченні, популяризував народну культуру, удосконалював свої вміння організації і проведення виховних заходів. Популярними серед студентів є конкурси «Пан і Пані», святкування «Дня факультету», де студенти демонструють свої таланти й акторські здібності.

З кожним роком збільшується кількість різних форм проведення вільного часу, серед них «Що? Де? Коли?», кінолекторії, круглі столи, презентації, творчі зустрічі за участю письменників і поетів. Мета таких заходів, насамперед, організація загального дозвілля студентів і викладачів, обмін досвідом, можливість інтелектуального розвитку та творчого застосування знань. З 1997 року двічі на рік проводився відкритий чемпіонат історичного факультету з мініфутболу, участь в якому беруть і студенти, і викладачі.

Студенти-філософи й студенти-культурологи свої творчі здібності проявляють на культурологічних та філософських святах – на «Дні культуролога» та «Тижні культуролога», на «Дні Діогена» та «Тижні Діогена».

Популярними стали філософські та культурологічні тижні, які супроводжуються комплексом різноманітних заходів – майстер-класи випускників факультету, лекції з історії факультету, брейн-ринги із філософії та релігієзнавства, екскурсії, виставки, презентації, круглі столи.

Традиційним святом був День Філософського факультету (з 1997 по 2017 р), до якого студенти готували музичний спектакль за оригінальним сценарієм. В основу вистав покладалася: подорож по культурам і епохам, диспути з видатними філософами та інші улюблені теми).

Значними досягненнями стало завоювання студентами-істориками І місця (200..), студентами-культурологами і студентами-філософами І місця (2014 р.) й ІІ місця (2017 р.) у оглядах-конкурсах творчих колективів ОНУ.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c9730ecc1e6c19347623471553412332
title_5c9730ecc1f8614603813061553412332
title_5c9730ecc209b11082299251553412332
title_5c9730ecc21b118680121521553412332
Top