Факультет історії та філософії

УВАГА!!!

У 2017 році історичний факультет отримав ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 032 Історія та археологія
Термін навчання – 1,5 роки
Наявність бюджетних місць!!!

Після закінчення навчання випускники отримують наступні кваліфікації:

 • історик, консультант з питань історії;
 • археолог;
 • викладач університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладач історії середніх загальноосвітніх навчальних закладів, методист;
 • науковий співробітник (історія та археологія).
Декан кандидат історичних наук, доцент Кушнір В`ячеслав Григорович

Декан доктор історичних наук, професор Кушнір В`ячеслав Григорович

 • Заступник декана з навчально-методичної роботи – Синявська Олена Олександрівна
 • Заступник декана з наукової та виховної роботи – Петрова Наталія Олександрівна
 • Провідний фахівець деканату – Сапожинська Наталія Іванівна
 • Секретар-друкарка – Негашева Ксенія Анатоліївна
На факультеті працюють: 13 докторів наук, 22 кандидати наук, асистенти.

Інформація для абітурієнта

Рейтинг успішності студентів за результатами зимової сесії 2017-18 н. р. 

Періодичні видання

Факультет забезпечує підготовку за спеціальністю:

 • Історія та археологія

та за освітніми програмами:

 • Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини
 • Історія України у світовому контексті
 • Європейські студії

Після закінчення навчання випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі. Підготовка кадрів (докторів, кандидатів наук) здійснюється через докторантуру та аспірантуру зі спеціальностей: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія та докторантуру: спеціальності історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія.

Кафедри історичного факультету

 • Кафедра археології та етнології України Завідувачка - доктор історичних наук, професор Сминтина Олена Валентинівна тел. (048) 723-62-14
 • Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Завідувачка - кандидат історичних наук, доцент Нємченко Ірина Вікторівна тел. (048) 723-55-22
 • Кафедра історії України Завідувач - доктор історичних наук, професор Бачинська Олена Анатоліївна тел. (048) 723-58-42
 • Кафедра нової і новітньої історії Завідувач - доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович

На факультеті створена спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій, існує періодичне наукове видання "Записки історичного факультету" (17 випусків), «Археологія та етнологія Східної Європи» (4), «Давнє Причорномор’я: Матеріали читань пам'яті П.О.Каришковського», видаються тематичні наукові збірники. Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з провідними установами історичного профілю в Україні (Інститутами історії, археології, мистецтвознавства, фольклору та етнології, української археографії й джерелознавства НАН України; Київським, Харківським, Львівським, Дніпропетровським і Чернівецьким університетами; Київськими, Одеськими, Миколаївськими й іншими музеями й архівами в Україні) і за рубежем (Англія, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Франція). Викладачі й студенти широко використають сучасні методики навчання й наукових пошуків. Науковці факультету разом із провідними дослідниками Києва, Нью-Касла (Англія), Парижа, Софії (Болгарія), Кракова (Польща) проводять археологічні й етнологічні експедиції. Останнім часом широко відроджуються інтерес до археографічних досліджень. Щорічно історики, археологи та етнологи факультету проводять міжнародні конференції, студенти регулярно виїзджають до Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії для участі у міжнародних конференціях та проходження практик: арїхеологічної, етнографічної, музейної, архівної

На факультеті існує лабораторія археології та этнографії степової України. Лабораторія створена для вивчення палеоліту степової зони України, етнографічних досліджень населення Південно-Західної України, накопичення, зберігання і наукової обробки археологічних та етнографічних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять студентів, роботи студентських гуртків. В лабораторії зберігаються матеріали пам’яток пізнього палеоліту (поселення Анетівка 1,2,13,22), трипільської культури (поселення Березівська ГЕС), поселення Орлівка), зібрана етнографічна колекція, знарядь праці, предметів побуту, зразків народного образотворчого мистецтва.

Культурні заходи

На факультеті з 2000 року функціонує студентський фольклорно-етнографічний колектив "Джерело", який своїми виступами, у тому числі й на телебаченні, популяризують народну культуру, удосконалюють свої вміння організації і проведення виховних заходів. Популярними серед студентів є конкурси «Пан і Пані», святкування «Дня факультету», де студенти демонструють свої таланти й акторські здібності. З кожним роком збільшується кількість різних форм проведення вільного часу, серед них «Що? Де? Коли?», кінолекторії за участю письменників і поетів. Конкурс «Пан і Пані» - одне з найяскравіших свят історичного факультету протягом останніх десяти років. Мета конкурсу, - насамперед, організація загального дозвілля студентів і викладачів, обмін досвідом в проведенні подібних заходів, можливість творчого застосування знань. З 1997 року двічі на рік проводиться відкритий чемпіонат історичного факультету з мініфутболу.

Історія факультету

Історичний факультет розміщується в учбовому приміщенні, збудованому у 50-х рр. ХІХ ст. за проектом архітектора А.С. Шашина і належало Рішельєвському ліцею, потім Новоросійському університетові. Історичний факультет ОНУ є одним з трьох факультетів (фізичний, юридичний, історико – філологічний), на основі яких 1865 року створено Новоросійський університет. Не зважаючи на те, що факультет був історико – філологічним, саме розвиток історичних наук зробив його за досить короткий час провідним науковим центром дослідження історії на півдні Російської імперії. Уже тоді, завдяки плідній праці викладачів факультету, історія стає настільки популярною, що її проблемами займались викладачі інших кафедр, яких на факультеті нараховувалось 11. Факультет продовжив традиції товариств в Одесі, які займались вивченням історії краю. З перших років своєї наукової діяльності визначились основні напрями досліджень. Насамперед це антична історія і археолгія. Можна стверджувати, що завдяки активній діяльності викладачів і студентів факультету Одеса стала одним з провідних центрів вивчення античності, а підтвердженням визнання і авторитету факультету свідчить те, що у 1884 р. на базі Новоросійського університету було проведено VI Археологічний з’їзд. Саме в цей час плеядою авторитетних вчених закладено наукові і педагогічні традиції, факультет став університетським підрозділом, де прагла отримати освіту молодь з регіонів сучасних України, Росії, Молдови. Складні суспільно-політичні процеси 20-х років минулого століття ускладнили подальший розвиток факультету і навіть призвели до його ліквідації 1919 року. Та викладачі створеного в 1920 році Інституту народної освіти продовжили його традиції. Підготовку істориків здійснювали на факультеті професійної освіти, де студенти опановували й такі спеціальності як археологія та архівознавство. З відкриттям в 1920-х роках кафедри історії України, активізуються історико-краєзнавчі і народознавчі дослідження. Структура факультету, сформована в 1934 році, змінювалась, але базові його підрозділи - кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, історії України, нової і новітньої історії хоча й періодично реорганізовувались, продовжували свою діяльність на фундаментальних засадах розвитку історичної науки. В результаті останньої реорганізації 1993 року на факультеті відкрито новий підрозділ – кафедру археології та етнології України. Сьогодні історичний факультет є одним з провідних на Півдні України установ з підготовки археологів, етнологів та істориків.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a8fcdb06e6af2917085941519373744
title_5a8fcdb06e7d22012756361519373744
title_5a8fcdb06e8e5305454011519373744
title_5a8fcdb06e9fb6414572381519373744
Top