Кафедра всесвітньої історії

Завідувачка кафедри: доктор історичних наук, професор Грєбцова Ірена Свєтозарівна

Кафедра нараховує 12 викладачів: з них 3 доктори історичних наук і 5 кандидатів історичних наук.

 • д.і.н., проф. Грєбцова Ірена Свєтозарівна
 • д.і.н., проф. Барвінська Поліна Іванівна
 • д.і.н., проф. Дьомін Олег Борисович
 • к.і.н., доц. Ізбаш-Гоцкан Тетяна Олександрівна
 • к.і.н., доц. Ковальський Станіслав Валентинович
 • к.і.н., доц. Ковальська Марина Сергіївна
 • к.і.н., доц. Луговий Олег Михайлович
 • к.і.н., доц. Нємченко Ірина Вікторівна
 • ст. викл. Чепіженко Вадим Віталійович

Викладачами кафедри читаються загальні курси з всесвітньої історії:

 • Історія стародавнього Сходу (доц. Луговий О.М.)
 • Історія стародавньої Греції та Риму (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 • Історія середніх віків (викл. Чепіженко В.В.)
 • Історія пізнього середньовіччя (доц. Нємченко І.В.)
 • Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час (доц. Ковальський С.В., доц. Ковальська М.С.)
 • Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новітній час (доц. Ковальський С.В.)
 • Історія країн Центральної та Східної Європи в новий час (доц. Ковальська М.С.).
 • Історія країн Центральної та Східної Європи в новітній час (проф. Дьомін О.Б., проф. Барвінська П.І.)
 • Історія країн Азії та Африки (доц. Луговий О.М., доц. Ковальський С.В.)
 • Історія міжнародних відносин (проф. Дьомін О.Б., доц. Ковальський С.В.)
 • Методика викладання історії (доц. Ковальська М.С.)
 • Основи генеалогії та геральдики (ст. викл. Чепіженко В.В.)
 • Джерелознавство (проф. Грєбцова І.С.)
 • Нумізматика (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 • Історична хронологія (проф. Дьомін О.Б.)
 • Історіографія (доц. Ковальська М.С.)
 • Музеологія (проф. Грєбцова І.С.)

Для студентів бакалавратури читаються спеціальні курси за вибором студентів в межах освітньої програми «Європейські студії»:

 • Основи наукових досліджень (доц. Ковальська М.С., ст. викл. Чепіженко В.В.)
 • Етнодемографічна історія Європи в cередні віки (доц. Луговий О.М.)
 • Історія Візантії (доц. Луговий О.М.)
 • Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.) (проф. О.Б. Дьомін)
 • Історія культури модерної Європи (проф. І.С. Грєбцова)
 • Вікторіанська Англія: суспільство та імперія (доц. Ковальська М.С.)
 • Західноєвропейська політична думка XVI - першої половини XVII ст. (доц. Нємченко І.В.)
 • Історія політичних ідеологій XIX - поч. ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)
 • Миротворчі операції ООН в системі міжнародних відносин другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)
 • Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст. (проф. Барвінська П.І.)

Для магістрів читаються курси:

 • Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О. та доц. Нємченко І.В.)
 • Актуальні проблеми історичної науки: Нова культурна історія (проф. Барвінська П.І.)
 • Методика викладання історії та педагогіка у вищій школі (проф. Грєбцова І.С.)
 • Теорія та методологія історії (доц. Ковальська М.С.)
 • Соціальні та релігійні свята давньогрецьких полісів (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 • Соціально-політична історія грецьких полісів до епохи еллінізму (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О).
 • Історична урбаністика (від античності до модерного часу) (доц. Луговий О.М.)
 • Історія європейської науки і техніки (проф. Дьомін О.Б.)
 • Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи (доц. Нємченко І.В.)
 • Історики і політика: східноєвропейські історичні дослідження на німецькомовному просторі в ХХ ст. (проф. Барвінська П.І.)
 • Сучасне міжнародне становище (доц. Ковальський С.В.)

Курси, що читаються для аспірантів факультету:

 • Новітні підходи і методи аналізу історичних джерел (проф. Грєбцова І.С.)
 • Історія, концепції та проблеми історичної науки (проф. Дьомін О.Б.)
 • Усноісторичні проекти в дослідженнях новітньої історії (проф. Барвінська П.І.)
 • Сучасні проблеми інтелектуальної історії (доц. Нємченко І.В.)
 • Просопографія в історичному дослідженні (доц. Луговий О.М.)

Website: http://worldhistory.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top