Кафедра всесвітньої історії

Завідувачка кафедри: доктор історичних наук, професор Грєбцова Ірена Свєтозарівна  

Завідувачка кафедри: доктор історичних наук, професор Грєбцова Ірена Свєтозарівна

Кафедра нараховує 9 викладачів: з них 3 доктори історичних наук і 5 кандидатів історичних наук.

Презентація кафедри всесвітньої історії

Курси, що читаються викладачами кафедри

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

 1. Джерелознавство (проф. Грєбцова І.С.)
 2. Історія стародавнього Сходу (доц. Луговий О.М.)
 3. Історія стародавньої Греції та Риму (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 4. Історія середніх віків (викл. Чепіженко В.В.)
 5. Історія пізнього середньовіччя (доц. Нємченко І.В.)
 6. Історія країн Азії та Африки (Частина 1) (доц. Луговий О.М., доц. Ковальський С.В.)
 7. Історія країн Азії та Африки (Частина 2) (доц. Луговий О.М., доц. Ковальський С.В.)
 8. Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новітній час (доц. Ковальський С.В.)
 9. Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час (Модуль 1) (доц. Ковальський С.В., доц. Ковальська М.С.)
 10. Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час (Модуль 2) (доц. Ковальський С.В., доц. Ковальська М.С.)
 11. Історія країн Центральної та Східної Європи в новітній час (проф. Дьомін О.Б., проф. Барвінська П.І.)
 12. Історія країн Центральної та Східної Європи в новий час (Модуль 1) (доц. Ковальська М.С.).
 13. Історія країн Центральної та Східної Європи в новий час (Модуль 2)(доц. Ковальська М.С.).
 14. Історія міжнародних відносин (проф. Дьомін О.Б., доц. Ковальський С.В.)
 15. Історіографія (доц. Ковальська М.С.)
 16. Історична хронологія (проф. Дьомін О.Б.)
 17. Методика викладання історії (доц. Ковальська М.С.)
 18. Музеологія (проф. Грєбцова І.С.)
 19. Нумізматика (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 20. Основи генеалогії та геральдики (викл. Чепіженко В.В.)

Вибіркові дисципліни

 1. Вікторіанська Англія: суспільство та імперія (доц. Ковальська М.С.)
 2. Етнодемографічна історія Європи доби середньовіччя (доц. Луговий О.М.)
 3. Європейська преса модерної доби як історичне джерело (проф. Грєбцова І.С.)
 4. Західноєвропейська політична думка XVI - першої половини XVII ст. (доц. Нємченко І.В.)
 5. Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIII ст (доц. Ковальська М.С.)
 6. Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн XX ст (проф. Барвінська П.І.)
 7. Історія Візантії (доц. Луговий О.М.)
 8. Історія давньогрецьких полісів чорноморського басейну (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 9. Історія культури модерної Європи (проф. І.С. Грєбцова)
 10. Історія політичних ідеологій XIX - поч. ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)
 11. Миротворчі операції ООН в системі міжнародних відносин другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)
 12. Німеччина та Україна в ХХ ст. – поч. ХХI ст.: політика, наука і культура (проф. Барвінська П.І.)
 13. Основи наукових досліджень (всесвітня історія) (доц. Ковальська М.С.,викл. Чепіженко В.В.)
 14. Культура, суспільство та влада в пізньосередньовічній Англії (викл. Чепіженко В.В.)

Практики

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Виборні дисципліни

Атестація

Програма підвищеня кваліфікації кафедри всесвітньої Історії

Історичний нарис кафедри всесвітньої історії

Website: http://worldhistory.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top