Довгополова Оксана Андріївна

dovgopolova
В 1986 році отримала диплом про вищу освіту в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова (спеціальність «історія»), в 1996 р. закінчила аспірантуру по кафедрі філософії та основ загальногуманітарних знань в тому ж університеті. В 1997 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - «соціальна філософія та філософія історії» (тема «Принцип толерантності в духовній культурі перехідних епох», науковий керівник проф. І.Я. Матковська). В 2004-2007 р. була докторантом кафедри філософії та основ загальногуманітарних знань ОНУ імені І.І. Мечникова. В 2007 г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - «соціальна філософія та філософія історії» (тема «Метафорична схема обжитого світу: місце Іншого, Чужого, Відторгненого»).

Місце роботу в ОНУ: професор кафедри філософії та методології пізнання. Авторські курси: Філософія середніх віків, Філософія історії, Антропологія історичного. Брала участь у декількох програмах з підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах: 2007–2010 – участь у міжнародній програмі ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching) “Teaching Classics: Fundamental Values in the Changing World” (Open Society Institute); 2010-2012 участь у міжнародній програмі ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching) «Τέχνη: Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Technologies in the Greco-Roman World» (Open Society Institute); 2011 – участь у програмі «Нові підходи та методологічні виклики: вивчення усних свідчень» Curriculum Recourse Centre, Central European University; 2015-2016 – участь у програмах Британської Ради в Україні з підвищення якості викладання в вищій школі.

Участь у діяльності наукових центрів. З 2010 р. участь у роботі наукового центру «Іудаїка в Одесі» ОНУ ім. І.І. Мечникова; з 2013 р. – наукового центру “The Borders of Europe” (ун-т м. Берген, Норвегія). З 2016 р. член Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.

Керівник аспирантських досліджень, в 2016 р. під керівництвом О.А. Довгополової захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату філософських наук.

 • Монографія: Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства: Монография. – Одесса: СПД Фридман, 2007. – 300 с.
 • Участь у колективних монографіях: Новые традиции. Коллективная монография/ Под ред. Е.Э. Суровой и С.А. Рассадиной. – СПб.: Петрополис; Центр изучения культуры, 2009. – 372 с. (Гл. 1, § 5: «Башмачный сад» в Сан-Франциско и феномен новых традиций. – С. 46–48); Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія/ за заг. ред. д-ра филос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с. (Параграфи: «Семантика поняття толерантність» – с. 9-34 (у співавторстві з Ольгою Мухою) та «Історичний аспект формування поняття “толерантність”» - с. 34-61).

Вибрані публікації:

 1. Dovgopolova O. The Paradoxes of Reception of the Russian Emigrant Thought in Bulgaria //Russian Thought in Europe. Reception, Polemics, Development. – Krakуw: Akademia Ignatianum, 2013. – P. 423-432.
 2. Довгополова О. «Здесь я понимаю, что такое избранничество»: парадоксы внерелигиозной религиозности Альбера Камю // Stratum plus. – 2013. – № 6. – с. 277-284.
 3. Довгополова О. Екзістенційний жест історика у світі, що руйнується (міркування про долі П.М. Біциллі та Л.П. Карсавіна) // Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків/ під ред. І.В. Нємченко. – Одеса: ФЛП «Фридман А.С.», 2014. – с. 106–114.
 4. Довгополова О. Про регіональну історичну пам'ять: 600-річчя Одеси та європейський проект України. Online: http://evroforum.com/?p=1986&lang=uk
 5. Dovgopolova O. Phenomenon of intellectual contraband: Bakhtin’s case // Δόξα / Doxa. – 2015. – Issue 1(23). – P. 124-130.
 6. Довгополова О. «…Моё слишком затянувшееся сидение на луне, по ту сторону культуры…» // Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспособляюсь к независимым обстоятельствам». П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. – София: Солнце, 2015. – с. 12-24.
 7. Довгополова О. Чверть сторіччя розвитку філософії у пострадянських державах // Філософська думка. – № 4. – 2015. – с. 120-123.
 8. Dovgopolova O. The Jewish Line in Building of Ukrainian Political Nation // Иудаика в Одессе. Вып. 3. – Одесса: Феникс, 2015. – с. 192-202.
 9. Довгополова О. Комеморація та політики пам’яті в реалізації європейського проекту України // Культура примирення: нова історична свідомість в Україні. ­– Одеса: Фенікс, 2015. – с. 147-161.
 10. Dovgopolova O. Manuals on stitching time. On site of curatorial project by Lia Dostlieva and Andrii Dostliev made with the assistance of “IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives”: http://www.reconstructionofmemory.org/en/oksana-dovgopolova-manuals-on-stitching-time/

Навчальні посібники:

 1. Довгополова О.А. Философия средних веков: способ мыслить. Учебное пособие для студентов специальности «Философия». – Одесса: Феникс, 2014. – 136 с.
 2. Довгополова О.А. Антропология исторического. Учебное пособие для студентов специальностей «Философия» и «Культурология». – Одесса: Феникс, 2015. – 102 с.

Член редакційної колегії наукових журналів Δόξα / Doxa (включений в перелік фахових видань з філософії та філології МОН України) та European Philosophical and Historical Discourse (registered by Ministry of Culture of Czech Republic).

Контактні дані: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e2ad79398f8191666501596861143
title_5f2e2ad793ae518867175051596861143
title_5f2e2ad793bf55614243171596861143
Top