Петриківська Олена Сергіївна

petrikovska


Народилась у 1969 році у місті Одесі. Закінчила у 1991 році філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю філософ, викладач філософії. З 1991 по 1996 рік була у аспірантурі з філософії у Московському державному університеті, у 2007 захистила дисертацію за спеціальністю філософія на тему: «Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину» (науковий керівник – к.ф.н, доц.. Чайковський О.В.). З 2019 року у докторантурі ОНУ імені І.І. Мечникова за спеціальністю філософія.

У Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова працює з 1999 року на посаді старшого викладача кафедри філософії природничих факультетів – з 1999 по 2007 рр. на посаді доцента кафедри філософії природничих факультетів, в 2016 р. кафедра перейменована в кафедру філософії та методології пізнання, в 2019 р. – в кафедру філософії. За цей час викладала курси «Філософська антропологія», «Основи релігієзнавства», «Історія релігій», «Візантиністика: філософсько-культурологічний аспект», «Естетика», «Культурна антропологія», «Релігійні практики в постсекулярних суспільствах».

З 2009 р. є співкерівником Науково-дослідного й освітнього Центру імені Георгія Флоровського (ОНУ імені І.І. Мечникова).

З 2011 р. є керівником освітнього проекту «Сучасна юдаїка та ізраїлезнавство», який здійснюється в Одеському університеті імені І.І. Мечникова за академічної підтримки Єврейського університету Єрусалиму.

Член Української Асоціації релігієзнавців (УАР), Української Асоціації юдаїки.

Виступила у якості наукового керівника дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук О.Ю. Погонченкової за темою «Рецепція античності в гуманітарному знанні (філософсько-методологічний аспект)» (захищена в 2018 р.); В.Ю. Куценко за темою «Аскетика як предмет філософського осмислення (методологічний аналіз)» (захищена в 2019 р.); В.В. Сапеги за темою «Стратегії інтерпретації сучасного мистецтва» (захищена в 2019 р.). На даний момент є керівником аспірантів О.С. Уткіна (тема «Ідейні витоки та методологічні передумови інтерпретації категорії «Єдине» у неоплатонічній філософії»), І.Д. Спаського (тема «Онтологізація господарства як феномен сучасності: філософсько-методологічний аспект»), А.М. Павлюченко (тема «Анархістська складова інтелектуальної критики влади»), М.М. Козакова (тема «Рецепція філософських ідей Жана Кальвіна в сучасному кальвінізмі»).

Участь у міжнародних дослідницьких проектах:

У 2017 р. виконувала дослідження «Єврейський міф Одеси як соціокультурний феномен» в рамках проекту "Стратегії роботи з інакшістю: регіональна юдаїка в Одесі" (за підтримкою фонду «Надав»). У 2008 – 2011 рр. брала активну участь у міжнародному дослідницькому та освітянському проекті «Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe», за підтримкою програми HESP-ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching) Інституту «Відкрите суспільство». У 2002-2004 рр. виконувала дослідження за проектом "Філософсько-теологічне дослідження діалогу науки і релігії та її вплив на процеси демократизації в Україні", який виграв грант Європейського центру теології і природознавства (фонд Джона Темплтона).

Наукові інтереси: філософська антропологія, сучасна філософія, філософія релігії, практична філософія, методологія міждисциплінарних досліджень.

Нагороджена: Почесною грамотою Міністерству освіти та науки України (2010 р.), Почесною відзнакою голови Одеської облради (2015 р.), Відмінник освіти (2018 р.), Почесними грамотами ОНУ.

Монографії та вибрані публікації:

 • Историческая психология: истоки и современное состояние: монография: под ред. И.Н.Коваля, В.И.Подшивалкиной, О.В.Яремчук. – Одесса: ОНУ, 2012 - С. 18-38.
 • Judaica в фондах НБ ОНУ і сучасні дослідження єврейської історії та культури // «Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І.І. Мечникова: Бібліографічний покажчик». Серія «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова». Одеса: Фенікс, 2018
 • Философские ориентиры православных на постсоветском пространстве // Докса – 2018. Вип. 2 (30). С. 40-53.
 • Юродский смех как проявление богохульства: опыт проблематизации // Докса. – 2017. Вип. Ι (27). – С. 92 – 108.
 • Философская антропология после ХХ века // Totallogy. Постнекласичні дослідження. 33 випуск. – Київ, 2016. С. 266 – 280.
 • Проблема человека в свете риторической ситуации // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 111 (8). – С. 204-209.
 • Антропосинтез А.Ф. Лосева // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Вип. 12. Одеса. 2016. – С. 96 - 101.
 • Мульткультурализм как проблема философской антропологи // Науковий журнал «Молодий вчений». - № 7 (34), липень. – 2016. - С. 476 – 481.
 • Рождение личности из духа нигилизма // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. – 2016. - № 1/2. – С. 30-38.
 • «Візантія після Візантії». Як зберегти спадок? // «Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі». Збірка статей. – Харків: Майдан, 2018. – С. 190-204.
 • Неопатристика // Идеи в России. Русско-польско-английский лексикон. – Лодзь: Ibidem, 2014. - С. 286-296.
 • Русский символизм в контексте Давосской дискуссии Э.Кассирера и М.Хайдеггера // Symbol w kulturze rosyjskiej. – Krakow, 2010. – C. 341-356.
 • Человек в философской и богословской рефлексии ХХ столетия: антропологическая тема в творчестве Г.В.Флоровского // Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського. – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 167-196.

Методичні розробки:

 • Петриківська О.С. Культурна антропологія. Навчально-методичний посібник. Одеса : ОНУ, 2019.
 • Проблемы современной антропологии. Часть 1. Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания. Учеб. пособ. для студентов философского ф-та/ И. В. Голубович, Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова; Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. – Одесса: «Акватория», 2015.
 • Христианская антропология в сравнительном изучении (различные подходы к проблеме человека в западном и восточном христианском сознании) //
 • Сравнительное изучение религиозных традиций: Россия, Восточная Европа, постсоветское пространство. – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2010. С. 115-134.

Член редакційної ради збірки наукових праць «Юдаїка в Одесі».

Контактные данные Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2ec52350a943532080821596900643
title_5f2ec52350daa10820276211596900643
title_5f2ec52350eb311657267191596900643
Top