Наукова робота кафедри філософії

 • Зимова філософська школа

  З 2019 року кафедрою філософії проводиться Зимова філософська школа для учнів 8-11 класів.

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Факультет історії та філософії) та Мала Академія Наук Одеського обласного гуманітарного центру вдячні всім учасникам - викладачам, аспірантам, випускникам ОНУ, учням, батькам, якi брали участь у наших заходах.

  Під час філософської школи учасники разом шукали відповіді на різні питання. Навіщо філософія сучасній людині? Як застосовувати філософію в різних сферах життя? Що сучасна людина має знати про релігію? Яким буде університет майбутнього та яке місце буде займати філософія? Життя мудреця як предмет філософії: історія філософії або історія філософів? Які переваги дає креативне мислення? Чи можливо філософування через комікс? Скільки смислів у тексті?

  Запам’яталася учасникам (не) Віртуальна екскурсія по філософській Одесі (С.Рубінштейн, М. Бахтін, М. Ланге, М. Грот, Г. Флоровський, Д. Зільберман, А. Уйомов), яку проводила аспірантка К. Єргеєва.

  Учні дізналися все про суперечку: учасники, види, хитрощі, виконували творчі завдання розробляли інтелектуальні карти, будували моделі «Ідеального міста» під час ділової гри «Urban tetris» , вчилися писати філософські есе та виступати із презентаціями актуальної філософської книги, фільму, передачі, Проводились майстер-класи, ігри, дебати.

  Участь у Зимовій школі безкоштовна. Для участі у школі обов’язкова регістрація. Треба заповнити заяву (дивись Додаток) та відправити її на електрону адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Бевзюк Наталя Петрівна).

  Наукові керівники Зимової школи МАН:

  Інформацію про проведення Зимової школи МАН можна отримати за телефоном 097 573 92 37 – Бевзюк Наталя Петрівна

 • Історико-філософські читання пам'яті Марата Вернікова

  18 - 19 вересня 2020 року на базі факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться історико-філософські читання пам'яті Марата Вернікова на тему: «Історія філософії як історія проблем».

  На конференції пропонується обговорити наступні проблеми:

  1. Актуальні проблеми історії філософії.
  2. Проблема як предмет філософських дискусій.
  3. Методологічні аспекти дослідження філософської проблематики.
  4. Схід і Захід: специфіка філософських проблем.
  5. Філософська проблематика і проблема єдності філософії.
  6. Філософська проблематика і проблема прогресу в філософії.
  7. Критерії оцінки філософських проблем.
  8. Проблемний аналіз: філософські та методологічні аспекти.
  9. Проблемний підхід в історико-філософському дослідженні.
  10. Проблемний контекст: аргументація і інтерпретація.

  Мови конференції: українська, російська, англійська.

  Форма участі: очна та заочна.

  Заявку з анотацією доповіді, зазначенням теми статті (доповіді), наукового звання, посади і місця роботи, адреси електронної пошти, номери телефону просимо надсилати до 1 вересня 2020 р Оргкомітет планує електронну публікацію збірника наукових статей, написаних на основі доповідей учасників читань . Передбачено рецензування та відбір до-скарбів для участі в читаннях. Авторам, які пройшли відбір, оргкомітет висилає спеціальні запрошення. Прийом статей здійснюється до 15 жовтня 2020 р. Заявки та статті надсилайте на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 • Наукові читання пам'яті професора А.І.Уйомова

  Організаційний комітет ухвалив рішення щодо перенесення VIII Наукових читань пам'яті професора А. І. Уйомова на 29 травня 2020 року. Це означає, що термін подання тез доповідей, текстів спогадів і заявок на участь у Читаннях до 18 травня 2020 року.

  Тези доповідей, тексти спогадів і заявки на участь у Читаннях треба надсилати електронною поштою на адресу відповідального секретаря оргкомітету, доцента кафедри філософії Райхерта Костянтина Вільгельмовича: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Вимоги до оформлення тез: не більше 5 сторінок, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль (величина шрифту) – 12, інтервал – 1, відступ абзацу – 1. На початку тез треба вказати прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті (перший рядок), вчений ступень і посаду чи аспірант, докторант (скорочено) – другий рядок, повна назва ВНЗ, повна назва кафедри (наступні 1-3 рядки). Далі – назва матеріалів (великими літерами; рівняння по центру). Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання на джерело позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номеру джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].

  Для текстів спогадів діють ті ж самі вимоги, що до тез, лише кількість сторінок тексту спогадів не обмежена.

  Тези, тексти спогадів і заявки на участь приймаються одним файлом, названим прізвищем автора.

  Матеріали читань будуть публікуватися без додаткового редагування. За зміст тексту та помилки в тексті відповідальність несуть автори.

  З огляду на невизначеність ситуації в Україні попередня форма проведення Читань - заочна.

  Професор Авенір Іванович Уйомов (4.04.1928 – 29.05.2012)

  Авенір Іванович Уйомов - доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, видатний філософ, логік та методолог науки, автор біля 450 наукових праць, дійсний член Міжнародної академії науки, промисловості, освіти й мистецтва (Каліфорнія, США), академік Академії історії та філософії, природничих та технічних наук, академік Міжнародної Академії організаційних і управлінських наук, академік Української академії економічної кібернетики. Підготував більше 35 кандидатів та докторів наук.

  Народився майбутній вчений 4 квітня 1928 року, в селі Поріччя Шуйського району Іванівської області. Авенір Іванович Уйомов закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова в 1949 році, а в 1952 році там же аспірантуру по кафедрі логіки. Тоді ж захистив кандидатську дисертацію на тему "Аналогія в сучасній техніці". В 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему "Речі, властивості та відношення й теорія висновків за аналогією".

  Працював доцентом, завідувачем кафедри філософії в Іванівському педагогічному інституті з 1952 по 1964 рік. В 1964 році був запрошений на посаду завідувача кафедри філософії Одеського державного університету, на якій і працював до 1973 року.

  В 1973-1996 роках завідував відділом теорії управління й системного аналізу в Одеському відділенні інституту економіки АН України (зараз - Інститут проблем ринку й економіко-екологічних досліджень НАН України), працюючи за сумісництвом професором кафедри філософії природничих факультетів Одеського державного університету. Стаж роботи в нашому університеті - 48 років.

  Авенір Іванович Уйомов у останній час - провідний професор кафедри філософії природничих факультетів ОНУ. Він з превеликим задоволенням працював зі студентами філософського факультету, університету, викладав їм курси з історії філософії, метафізики. Він працював також з магістрами філософського факультетів, викладав створений ним авторський курс.

  Стаж його викладацької роботи - 60 років. У цій нелегкій справі він завжди був новатором. А творчим підходом до викладання філософії він "заразив" своїх учнів та викладачів філософії університету та Одеси ще у шестидесяті роки. Вирішення задач та вправ із філософії, розігрування ролей видатних філософів, програмований машинний та безмашинний контроль знань студентів став нормою навчального процесу. Недарма професор Уйомов – співавтор одного з 5 відомих в СНД задачників із філософії "Філософський лабіринт" *1*.

  Професор Уйомов був членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій філософського факультету, членом редколегії журналу "Органон" (Братислава) та філософського збірнику "Пошуки" (Львів - Одеса).

  Професор Уйомов був утворювачем і незмінним головою Одеської філософської спілки, яка збиралася на свої збори від 1 до 4 раз у місяць з 1968 року. Брав активну участь і у громадському житті міста Одеси, зокрема, у роки перебудови.

  До основних наукових результатів роботи треба віднести:

  1. Створення загальної теорії висновків за аналогією, виділення більш п’яти десятків формальних типів аналогійних умовиводів. Опубліковано в монографіях *2, 3*.
  2. Створення параметричної загальної теорії систем. Опубліковано в ряді праць, в тому числі в монографії *4*.
  3. Створення мови тернарного опису (МТО) - обчислення в рамках некласичної формальної логіки. Опубліковане в роботі *4, С.152-193*, та в ряді інших праць.
  4. Він опублікував ряд посібників з логіки *6, 7, 8*

  Професор Уйомов - автор статей у Філософській енциклопедії *9, 10*; в Філософському енциклопедичному словнику *11*, в Філософському словнику *12*. Має 95 зарубіжних публікацій, в тому числі 27 в Росії (після 1991 року), а також в США, Канаді, Бразилії, Китаї, Голландії, Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії й Германії. Брав участь у багатьох міжнародних конгресах, з’їздах та конференціях, зокрема, у роботі Х1Х Всесвітнього філософського конгресу у Москві в 1993 році, міжнародних конгресів із логіки й методології науки в Румунії (Бухарест, 1971 рік), Канаді (1975 р.), Москві (1988, 1993 роки), Болгарії (Варна, 1972 рік ).

  У 2005 році нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України. Вчена Рада Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова вирішила встановити на будинку ОНУ меморіальну дошку. З 2013 року щорічно проводяться Наукові читання пам’яті Філософа.

  Література

  1. Кочергин А.Н., Плесский Б.В., Уемов А.И. Философский лабиринт: Задачи и упражнения по философии. – М., 1992. – 174 с.
  2. Уемов А.И Аналогия в практике научного исследования. - М., 1970. – 262 с.
  3. Уемов А.И. Логические основы метода моделирования. - М., 1971. – 312 с.
  4. Уйомов А.І. Системный подход и общая теория систем. - М., 1978. – 272 с.
  5. Основы формального аппарата параметрической общей теории систем // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник-1984. - М., 1984. – 384 с.
  6. Уемов А.И. Логические ошибки и как они мешают правильно мыслить. - М., 1958. - 119 с.
  7. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. - М., 1961. - 352 с.
  8. Уемов А.И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. - Одесса, 1997. – 380 с.
  9. Уемов А.И. Аналогия // Философская энциклопедия: В 5 т. - Т.1. - М., 1960., С. 56-57.
  10. Жданов Ю.А., Уемов А.И. Гомология // Философская энциклопедия: В 5 т. - Т.1. - М., 1960., С. 387.
  11. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – 836 с.
  12. Філософський словник. – Київ, 1986. - 796 с.
  13. Авенір Іванович Уйомов: Наукові праці. – Одеса, 1998. – 42 с.
  14. Уемов А.И. Системные аспекты философского знания. - Одесса: Негоциант, 2000.
  15. Общая теория систем для гуманитариев. - Warszawа: Universitas Rediviva, 2001 (у співавторстві).
  16. Параметрическая общая теория систем и ее применения: Сб. трудов, посвященній 80-летию профю А.И.Уемова.. – Одесса: Астропринт, 2008.
  17.  Деякі праці дивись

   

  yuc

 • Премія імені Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської для молодих дослідників

  Наукове товариство «Одеська гуманітарна традиція» Культурна асоціація «Новий Акрополь» при підтримці Українського філософського фонду

  оголошують конкурс на отримання ПРЕМІЇ імені Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської для молодих дослідників (студентів та аспірантів вишів та академічних інституцій) за краще наукове дослідження за напрямками

  • Феноменологія,
  • Герменевтика,
  • Філософія сміху,
  • Філософія танцю.

  Неллі Адольфівна Іванова-Георгієвська (1956-2014)- український філософ, викладач філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, головний редактор одного з найкращих в Україні фахових журналів «Докса. Збірка наукових праць з філософії та філології», член правління наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція», координатор Одеського центру з наукових досліджень сміху та сміхової культури, засновник Центру наукового дослідження танцювального мистецтва імені Ігоря Чернишова. Галузь її наукових інтересів – феноменологія, герменевтика, філософія танцю. В 2012 році Н. А. Іванова-Георгієвська отримала відзнаку Українського філософського фонду як «взірець глибоко компетентного, чесного і відданого справі викладача, що справив непересічний багаторічний інтелектуальний та моральний вплив на студентську молодь»

  Умови конкурсу:

  • У конкурсі на кращу роботу за зазначеними напрямками можуть брати участь молоді дослідники до 35-ти років (студенти, аспіранти, випускники, викладачі вишів та академічних інституцій).
  • До розгляду приймаються лише неопубліковані до того роботи.
  • На конкурс подається оригінальне авторське дослідження обсягом до 20 тис. знаків (0,5 д.а.), яке оформлене згідно з сучасними академічними стандартами (бібліографія, перелік ключових слів, анотації українською та англійської мовами, інформація про автора).
  • Мова роботи – українська.
  • Головні критерії відбору – наукова та мовна грамотність, професіоналізм, чесність, безкомпромісність у пошуку та відстоюванні об’єктивності істини.
  • Переможець конкурсу не має права вдруге подавати конкурсну роботу.
  • Учасник конкурсу (номінант, диплом II, III ступеню) має право вдруге подавати конкурсну роботу лише через один рік після попередньої участі
  • Кращі дослідження у вигляді статей будуть надруковані в спеціалізованих фахових виданнях України з філософських наук – журналах «Філософська думка», «Докса».
  • Вшанування лауреатів конкурсу та вручення грошової премії відбудеться у день проведення урочистого засідання наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція», Культурної асоціації «Новий Акрополь» в Одесі та Українського філософського фонду, присвяченого пам’яті Неллі Іванової-Георгієвської (про дату проведення урочистого засідання буде повідомлено додатково).

  Комісія з премії:

  • д.філос.н. Інна Володимирівна Голубович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) – голова комісії.
  • к. філос. н. Віктор Леонідович Левченко (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, голова товариства «Одеська гуманітарна традиція») — відповідальний секретар комісії.

  Члени комісії:

  • д.філос.н. Андрій Леонідович Богачов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова Українського феноменологічного товариства),
  • д. філос.н. Вахтанґ Іванович Кебуладзе (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова Українського феноменологічного товариства),
  • д.філос.н. Олександр Сергійович Кирилюк (Одеська філія Центру гуманітарної освіти НАН України),
  • д. філос.н. Сергій Григорович Секундант (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова),
  • д.філос. н. Андрій Володимирович Худенко (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова),
  • д.філос.н. Сергій Павлович Шевцов (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).

  Можливі зміни у складі комісії

  Роботи надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Голубович Інна Володимирівна) Мобільний телефон - 0974476746

  Кінцевий термін подання робіт 30 грудня 2020 р.

  Сторінка у ФБ

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top