Цуркан Оксана Іванівна

Доцент, кандидат географічних наук

Основні напрямки наукової діяльності:

- дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону,  ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;

- грунтово-картографічні та інформаційно-аналітичні дослідження і оцінка стану ґрунтів і ґрунтового покриву з використанням засобів геоінформаційних технологій;

- вивчення впливу зрошення водами різної іригаційної якості на властивості і родючість ґрунтів півдня України.

Дисципліни, що викладаються: «Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії» та ін.

Здійснює керівництво педагогічною практикою, проводить геоботанічну практику. Здійснює також керівництво курсовими та кваліфікаційними випускними роботами студентів кафедри.

Загальна кількість публікацій -30.

Список обраних наукових робіт:

  1. Цуркан О.І. Геоекологічна адаптивність природно-господарських територіальних систем (на прикладі приморської території басейну Григорівського лиману) / О.І. Цуркан / Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Сімферополь. – 2006. – 20 с.
  2. Плотницький С.В. Цифрові ґрунтові карти як елемент інфраструктури геопросторових даних України / С.В.Плотницький, О.І.  Цуркан // Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2011. – С. 122-127.
  3. Цуркан О.І.  Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан // Вісн. Одес. нац. ун-ту.  Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2 (15). – С. 79-83. 
  4. Цуркан О.І. Використання ГІС для оцінки агромеліоративного стану ґрунтів зони зрошення / О.І. Цуркан, С.В. Плотницький // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні». – Миколаїв: КП «Миколаївська обласна друкарня». – 2012. – С.  78-81.
  5. Біланчин Я.М. Сучасний стан іригації та тенденції зміни природно-меліоративних умов і грунтів масивів зрошення  / [Я.М. Біланчин, Л.М. Гошуренко, О.І. Цуркан та ін.] // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – У 3 томах. – Т. І. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – С. 13-15.

Статті в закордонних  (в т.ч. наукометричних (per-reviewed)) виданнях:

  1. Pylypenko G.P. Komplesowa ocena potencjału rekreacyjnego jednostek administracyjnych obwodu Odeskiego / G. Pylypenko, O. Tsurkan, W. Gorun // Journal of Swietokrzyskie Mountains Region. Series B – Natural Sciences.  – Vol. 33. – Kielce. – 2012.  – p. 177-180.

Інші види роботи

Завідувачка проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони.
Співпраця в рамках проектів Тасіs «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра» (2006-2007 р.р.) та ін.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top