Біланчин Ярослав Михайлович

Зав. кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів,
доцент, кандидат географічних наук

Тел. 0482-68-78-42
@-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрямки наукової діяльності:

- дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону,  ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;

- картографування ґрунтів та екологія землекористування;

- вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів;

 - дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний.

 

Дисципліни, що викладаються: "Основи меліорації та меліоративної географії", "Ґрунти та земельні ресурси світу й України", "Дослідження, картографування і моніторинг ґрунтів", "Ґрунтово-екологічний моніторинг", "Методика викладання у вищій школі" та ін.

Здійснює керівництво асистентською практикою магістрів, а також керівництво курсовими, кваліфікаційними (бакалавра,  спеціаліста, магістра) та дисертаційними (аспіранти, здобувачі) роботами.

Загальна кількість публікацій -183 .

Список обраних наукових робіт:

 1. Біланчин Я.М. Ґрунтознавство в Одеському університеті: короткий часопис, науково-практична проблематика, перспективи // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2010.–Т.15.–Вип.5.–С. 40-46.
 2. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Картографування ґрунтового покриву і створення карти ґрунтів острова Зміїний  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. –  Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – Вип.75. – С. 64-69.
 3. Біланчин Я.М., Гошуренко Л.М., Свідерська І.В. Природа кислотності чорноземних ґрунтів острова Зміїний  // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ.  – 2011. – Вип. 39. – С. 22-27.
 4. Біланчин Я.М. Іригація та чорноземи масивів зрошення Півдня України та Одещини на вході у ІІІ тисячоліття // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. - 2011. -Т. 16. -  Вип.1.  – С. 123 – 132.
 5. Біланчин Я. М. Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету – 45! / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 8-12.
 6. Біланчин Я. М. Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 44-53.
 7. Біланчин Я. М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.3 (16).  – С. 72-79.

Колективні монографії:

 1. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / И.Н. Гоголев, Р.А. Баер, Я.М. Биланчин и др. – Одесса, 1992. – 436 с.
 2. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість //За редакцією чл.-кор УААН д.с.-г.н. С.А.Балюка. – Харків: Антіква. – 2001. – 260 с.
 3. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / [В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов та ін.] – Одеса : Астропринт, 2008. – 172 с.
 4. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] /Є.А.Черкез, Я.М.Біланчин, Є.Н.Красєха та ін. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: [8] л. іл.

Навчально-методична література:

 1. Біланчин Я. М. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт // Я. М. Біланчин,  П. І. Жанталай, М. Й Тортик, В. І.Тригуб. – Одеса: Фенікс, 2012. – 76 с.
 2. Біланчин Я. М. Методичні вказівки з виконання розділу „Охорона праці” у випускних кваліфікаційних роботах бакалаврів і розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у випускних кваліфікаційних роботах спеціалістів і магістрів (для студентів напряму підготовки та спеціальності „Географія”) / Я.М. Біланчин. -  Одеса: ОНУ, 2013. – 52 с.

Статті в закордонних  (в т.ч. наукометричних (per-reviewed)) виданнях:

 1. Bilanchyn Y. Black soils degradation in the South-Western Black Sea region at irrigation and in the post-irrigation period /Y. Bilanchyn, S . Rezva // Abstract Book. The V International Conference-Symposium Ecological Chemistry 2012. – Chisinau, March 2-3, 2012, Republic of Moldova, p. 82.
 2. Bilanchyn Y. Trends of current dynamics of chemical processes in the soils of Odessa region / Y. Bilanchyn, S. Medinets, S. Rezva, V. Pitsyk // Abstract Book. The V International Conference-Symposium Ecological Chemistry 2012. – Chisinau, March 2-3, 2012, Republic of Moldova, p. 83.
 3. Bilanchyn Yaroslav. Black soils degradation in the South-Western Black Sea region at irrigation and in the post-irrigation period / Yaroslav Bilanchyn, Svetlana Rezvaya, Volodymyr Medinets // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2012, 7(1), p. 107-109.
 4. Bilanchyn Yaroslav. Trends of current dynamics of chemical processes in the soils of Odessa region / Yaroslav Bilanchyn, Svetlana Rezvaya, Sergiy Medinets, Vasiliy Pitsyk // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2012, 7(1), p. 129-132.

Інші види роботи

Співпраця в рамках міжнародних проектів Тасіs "Озера Нижнього Дунаю" (2000 – 2002 р.р.), "Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра" (2006-2007 р.р.), проект ЄС "Enviro GRIDS" (2009-2012 рр.), проекту MAREAS «Чорноморський регіональний науково-дослідний центр з вивчення та адаптації до глобальних кліматичних змін (Black Sea Joint Regional Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Changes Impact)» (2013).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed19a537fe5515236379621590794835
title_5ed19a537ff5417805824931590794835
title_5ed19a538004f12964312281590794835
Top