Наукові публікації

Обрані публікації викладачів кафедри:
 • Красєха Є.Н. - Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння: навчальний посібник / Є.Н. Красєха. - Одеса: Астропринт, 2015. - 600с.
 • Красєха Є.Н. Степи України. Т.2. Матеріали до історії колонізації краю Російською імперією: навчальний посібник / Є. Н. Красєха. - Одеса: Астропринт, 2015. - 302с.
 • Красеха Е.Н. Введение в экологическую этику. Учебное пособие. / Е. Н. Красеха. - Одеса: Астропринт, 2016. - 360с.
 • Красєха Є.Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник / Є. Н. Красєха. – Одеса: Вид-во «Екологія», 2012. – 560 с.
 • Красеха Е. Н. Педосфера Земли. / В. М. Корсунов, Е. Н. Красеха. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2010. — 471 с.
 • Sych V. Establishment of regional policy in Ukraine / V. Sych, K. Kolomiyets, V. Yavorska // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - Вип. 19(2). - С. 45-49.
 • Сич В. А. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 4. - С. 129-143.
 • Сич В. А. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 2. – C. 121-132.
 • Сич В. А. Екотуристичний маршрут "Заповідне узбережжя Одещини" / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2014 р. – Вип. 28. – С. 147-153.
 • Сич В. А. Ландшафтно-екологічні основи землекористування на території південного степу України / В. А. Сич // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Геологія. Географія. Екологія. Вип.36. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С.228-230.
 • Молодецький А. Сучасні напрями розвитку меморіального туризму в Україні / А. Молодецький, Є. Філозофенко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць. – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2016. – Том 2. – С. 260-261.
 • Молодецький А.Е. Провідні риси бальнеологічних і бальнеогрязевих курортів країн Причорномор'я / А.Е. Молодецький, А.А. Пишна // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип.3. – С. 82-98.
 • Молодецкий А.Э. Бальнеологические, бальнеогрязевые и климатические рекреационные ресурсы северо-западного Причерноморья в курортной функции региона / А.Э. Молодецкий, А.А. Пышная // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2014. – Том19. Вип.4(23). – С. 167-175.
 • Молодецкий А.Э. Ресурсы развития и современная структура спортивного туризма в Украинском Причерноморье / А.Э. Молодецкий, В.В. Салютин // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2013. – Том18. Вип.3(19). – С. 113-118.
 • Молодецький А.Е. Перспективи і аспекти розвитку спортивного туризму в регіонах України / А.Е. Молодецький, О.В. Євтушенко // Географія та туризм. Науковий збірник. - Київ: Альфе-ПІК, 2013. - Вип. 26. - С.74-80.
 • Kolomiyets К. Social and geographical postulates of the formation of a new administrative-territorial structure of Ukraine / V. Yavorska, K. Kolomiyets // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - Вип. 20(1). - с. 7-11.
 • Коломієць К. В. Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні. / К. В. Коломієць // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2016 р. – Вип. 36 . – с. 180-191 .
 • Коломиец Е. В. Перспективы развития туризма в Одесском регионе / Е. В. Коломиец, В. В. Яворская, А. Н. Шашеро // Simpozion Ştiinţific Internaţional "Reformele economice în sectorul agroalimentar şi impactul lor asupra dezvoltării economiei naţionale". - Chişinău, 2015. - Vol. 43. - С. 249-254.
 • Коломієць К. Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення / В. Яворська, К. Коломієць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія. - Тернопіль, 2015. - Вип. 1. - С. 78-86.
 • Коломієць К. В. Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі / К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2014. – Том 19. Вип. 4(23). – С. 176-186

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top