Сучков Ігор Олександрович

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Загальний список публікацій біля 130

Список обраних наукових робіт

Монографії

2008

Сминтина В.А., Медінець В.І., Сучков І.О., Федорончук Н.О.,Тюленева Н.В.та ін. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики. - Одеса: Астропринт, 2008.- 172 с. -  укр. – ISBN978-966-190-062-1

2008

Сминтина В.А., Медінець В.І., Газетов Е.І., Сучков І.О., Федорончук Н.О. та ін. Острів Зміїний. екосистема прибережних вод.- Одесса: Астропринт, 2008.- 228с. -  укр. – ISBN 978-966-190-149-9

1996

Кравчук О.П., Пунько В.П., Кадурин В.М., Сучков І.О. Геотоксікологія морского середовища: доні відклади узбережної смуги м. Одеса//Одеса: Астропринт, 1996. – 216 с. – рос. – ISBN 966-549-080-Х

Статті

Рік

Назва

Бібліографічна база даних

2018

Natalia Tyuleneva , Yael Braun, Timor Katz, Igor Suchkov, Beverly Goodman-Tchernov. A new chalcolithic-era tsunami event identified in the offshore sedimentaryrecord of Jisr al-Zarka (Israel), Marine Geology, № 396 , pp. 67 – 78. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.07.008

Scopus
2018 Сучков I.O., Пономарьова Л.П., Бацко В.В., Нагребецький В.С., Гончарова I.O.  ,  Ходикіна О.О., Нетребська  Е.Я. Геолого-геохімічні дослідження при проведенні нафтогазопошукових робіт на північно-західному шельфі Чорного моря // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – К. – 2018. - Вип. 11– 2018. – С. 56-62. РИНЦ, Google Scholar
2018 Федорончук Н.О., Сучков І.О., Турбалак В.О., Гончарова І.О., Баранова Л.Ф. Літологічна характеристика балтійських і сарматських пісків межиріччя Савранки і Кодими як можливих колекторів накопичення важких мінералів // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, том 11. – 2018. – С. 16-23. РИНЦ, Google Scholar
2017 Сучков І.А. Щодо  мінералогії залізомарганових утворень Індійського океану // Геологія і корисні копалини Світового океану. – 2017. - №1. - С.58-64. Copernicus, РИНЦ
2017 Кравчук О.П., Пунько В.П.,. Кадурін В.Н, Сучков І.О. Методична основа та концептуальна схема геотоксикологічних досліджень морського середовища // Геологія і корисні копалини Світового океану. – 2017. - №1 , С. 65-77. Copernicus, РИНЦ
2015 Сучков І.О.. Ferromanganese ore forming processes in the Indian Ocean as a characteristic feature of oceanic sedimentogenesis. // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2015. -  Вип. 8. - С. 158-164. РИНЦ, Google Scholar
2015 Федорончук Н.О., Снiгiрева А.О.,Сучков І.О. (2015) Гранулометричний склад пляжевих пісків Одеси, його зміни в результаті штучного намиву пляжів і вплив на біоту// Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2015. - Вип. 8. - С. 173-180. РИНЦ, Google Scholar
2014 Сучков И.О.  Ferromanganese ore forming processes in the Indian Ocean as a characteristic feature of oceanic sedimentogenesis. /// Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 7. - 2014. -  (в друцi) (рус.) РИНЦ
2014 Федорончук Н.О., Снiгiрева А.О.,Сучков И.О. Гранулометрич-ний склад пляжевих пісків Одеси, його зміни в результаті штучного намиву пляжів і вплив на біоту// Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 7. - 2014. - (в друцi) (рус.) РИНЦ

2014

TulenevaN.V., SuchkovI.A., FedoronchukN.A. (2014), ChangesincoastlinepositionsduringtheHoloceneintheshelfoftheNorthwesternBlackSea// Quaternary International, v. 345- pp.77-87- engl.

Scopus

2014

Сучков І.О. Трансформаційні перетворення гідроокислів марганцю із залізо-марганцевих утворень світового океану при температурному впливі//Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2014. –  в. 4. – С. 258-271. – рос.

Copernicus

2014

Сучков І.О., Кадурін В.М., Федорончук Н.О. Роль польових навчальних практик у навчанні студентів напрямку підготовки «Геологія» // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,в. 3, № 22.– С. 299-307. – рос.

Copernicus

2013

Сучков І.О., Федорончук Н.О., Мудров І.О. Гончарова И.О. Літолого-фаціальні й мінералогічні передумови нагромадження тонкого золота в новоевксинських відкладеннях Дніпровського жолоба (північно-західний шельф Чорного моря) // Геологія і корисні копалини Світового океану, 2013. – № 2. - С. 64-75. – рос.

 

РІНЦ

2012

Сучков І.О. Зміни мінералогічного складу залізо-марганцевих конкрецій на прояв особливостей їхнього генезису // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.- Київ, 2012.- в. 5. – С. 98-107.- рос

 

РІНЦ

2012

Федорончук Н.О. Сучков І.О. Тонке терригенне й аутигенне золото в морських відкладах //Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. - Київ, 2012.- в. 5. - С.219-226.-рос.

РІНЦ

2012

Тюленева Н.В. Сучков І.О. Зміна потужностей донних відкладівголоцену на північно-західному шельфі Чорного моря //Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. - Київ, 2012.- в. 5. - С.41-47- рос.

РІНЦ

2010

Medinets, V.I., Suchkov, I.A., Kovaleva, N.V. (2010), ExperienceandinputsofOdessaNationalI.I.MechnikovUniversity team in development and in future using of environment data bases in the framework of the Black Sea Scene Project // Journal of Environmental Protection and Ecology. - v. 11,№ 1.-рp. 333-337.-engl.

Scopus

2010

Сучков І.О., Федорончук Н.О., Тюленева Н.В. Основні риси сучасного накопиченнявідкладіврайону острова Зміїний // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. - Київ, 2010.-  в. 3. - С. 204-211.- рос.

РІНЦ

2010

Федорончук Н.О., Сучков І.О., МедінецьВ.І. Накопиченнявідкладівв озерах нижнього плину ріки Дунай (літологічній геоекологічніхарактеристики) // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. - Київ, 2010.-  в. 3. - С. 219-226.-рос.

РІНЦ

 

Матеріали конференцій

2018 Сучков І.О. Мінеральний склад і типоморфізм океанічних залізомарганцевих рудних утворень // Матеріали міжнародної конференції «Морські геолого-геофізічні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», Одеса – 2018. - С. 161-163.
2018 Сучков І.О. Геолого-геохімічні дослідження при проведені нафтогазопощукових робот  на ділянці  Прадніпровська північно-західного шельфу Чорного моря // Матеріали міжнародної конференції «Морські геолого-геофізічні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», Одеса. – 2018. ̶   С. 144-147.
2018 Ємельянов В.О., Нікітіна А.О., Довбиш С.М., Сучков І.О.  Особливості геоморфології північно-західного шельфу Чорного моря у зв`язку з перспективними знаходженнями великих покладів природної лікувальної сировини // Матеріали міжнародної конференції «Морські геолого-геофізічні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», Одеса – 2018.  ̶  С. 164-168.
2018 Сучков I.O., Пономарева Л.П. , Бацко В.В. , Нагребецький В.С., Нетребська Є.Я.  Комплексні геолого-геохімічні дослідження під час нафтогазопошукових робіт на морському шельфі // Геологія і корисні копалини України. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Київ. - 2018. – С. 225.
2018 Ємельянов В.А., Нiкiтiна А.А., Довбиш С.Н., Сучков I.А.. Особливості лiтолого-мiнералогiчного складу донних відкладів північно-західного шельфу  Чорного моря i причорноморських водойм як основа їх лікувальних властивостей. //Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій. Збірник матеріалів наукової конференції, Київ.-2018р. С.24
2018 Сучков I.O., Пономарева Л.П., Бацко В.В., Нагребецький В.С., Гончарова I.O., Ходикiна О.О., Нетребська Є.Я. Геологiчнi газогеохiмiчнi дослідження на нафтогазоперспективних ділянках  північно-західного шельфу Чорного моря  //Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій. Збірник матеріалів наукової конференції, Київ.-2018р. С.67
2018 Федорончук Н., Яворська В., Сучков І. Геологічна інформація на туристичних природних об’єктах, її значення та інтерпретація для широкого кола туристів // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Львів: Каменяр, 2018. – С.12-14
2017 Tyuleneva N., Braun Y., Suchkov I., Goodman-Tchernov, Beverly Prehistoric (Chalcolithic) Eastern Mediterranean tsunami deposit identified offshore central Israel // EGU General Assembly Conference Abstracts, 2017 19th EGU General Assembly, EGU2017, 2017,  Vienna, Austria., p.368
2017 N Tiulienieva, Y Braun, T Katz, BN Goodman-Tchernov, I Suchkov (2017) Suspected Offshore Chalcolithic/Early Bronze Age Tsunamigenic Sediments: Jisr al Zarka, Israel //AGU Fall Meeting Abstracts, 2017,American Geophysical Union, Fall Meeting 2017, abstract #NH13B-06
2015 Natalia Tyulevena, PhD; Yael Braun, Mac; Timor Katz,PhD; Igor Sushkov, PhD; Beverly Nicole Goodman, PhD. (2015) Multiproxy analysis of offshore sediments from Jisr al Zarka,Israel indicate newly identified Chalcolithic Tsunami Event //Elsevier Editorial System(tm) for MarineGeology  Manuscript Draft MARGO-S-16-00268aug15
2015 Natalia Tyuleneva, Yael Braun, Igor Suchkov, Zvi Ben-Avraham, Beverly Goodman-Tchernov (2015) Reconstruction of the sedimentological environment and paleo-tsunami events offshore Jisr Az-Zarka (central Israel) EGU General Assembly Conference Abstracts. 2015. V. 17, p.209.

Підручники, учбово-методичні посібники

2014

Навчально-методичний посiбник з навчальної лiтологiчної практики: навчально-методичний посiбник / Н.О. Федорончук, I.О.Сучков, Н.В. Тюлєнєва. - Одеса: «Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I.Мечникова», 2014, - с.28 – укр.

2003

Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г., Ротарь М.Ф., Їльїна В.Г., Паєвська Л.А., Сучков І.О. Антропогенне забруднення геологічного середовища та грунтово рослинного покриву / Навчальний посібник. – Одеса, вид-во “ТЄС”, 2003. – 260 с. укр.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d8012f3747e621037870471568674547
title_5d8012f3749001619540131568674547
title_5d8012f374a163597708421568674547
title_5d8012f374b2e13048593601568674547
Top