Кадурін Володимир Миколайович

кандидат геолого-мінералогічних наук, професор

Загальний список публікацій біля 80

Список обраних наукових робіт

Монографії

2008

Толстой М. І., Костенко Н. В., Кадурін В. М., Чепіжко О. В. та ін. Петрографія, акцесорна мінералогія гранитоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка // Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. – рос. – 356 с. - укр. – ISBN 966-594-943-8

2002

Веліканов Ю.С., Великий Г.І., Кравчук О.П., Кадурін В.М. та ін. Кодекс геотоксікології // Одеса: «ТЭС», 2002. – 72с. – рос. – ISBN966-7654-48-6

1996

Кравчук О.П., Пунько В.П., Кадурін В.М., Сучков І.О. Геотоксікологія морського середовища: відклади прибережної зони м.Одеси// Одеса: Астропрінт, 1996. - 216 с. – рос. - ISBN966-549-080-X

Статті

Рік

Назва

Бібліографі-чна база даних

2017 Чепіжко О.В., Янко В.В. Кадурін В.М., Кадурін С.В. Забезпечення раціонального використання ресурсів моря шляхом впровадження керованої техно-геологічної системи шельфу // Геологія і корисні копалини Світового океану. - 2017. - № 4 (50) – С. 54-64. Copernicus, РИНЦ
2017 Черкез Є. А., Кадурін В. М., Світличний С. В.. Мінеральні параґенези ропи і донних відкладень Куяльницького лиману та їх генетична систематика // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. - 2017. - Т. 22, вип. 1 - C. 198- 211.  
2017 Чепіжко О.В,. Кадурін В.М., Кадурін С.В., Волкова О.І. Формування ефективного управління техно-геологічних систем у надрокористуванні: реальність і перспективи. // Мінеральні ресурси України. № 1-2. - 2017. – С. 11-16. Index Copernicus.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В., Какаранза С. Д., Лосева Л. Ю. Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу // Мінеральні ресурси України. - 2016. -  № 3. – С.  29-33. Index Copernicus.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Шатохіна Л.М., Волкова О.С. Формування середовища життєдіяльності біоти на шельфі Чорного моря під впливом геодинамічних факторів // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. 2016. - № 1(35). - С. 27-36.  

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Самсонов В. І., Шатохіна Л. М. Перспективи видобутку вуглеводнів у південно–західній частині одеського регіону Північного Причорномор'я України// Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,в. 3, № 22. – С. 213-222.  - укр.

Copernicus

2014

Сучков І.О., Кадурін В.М., Федорончук Н.О. Роль польових навчальних практик у навчанні студентів напрямку підготовки «Геологія» // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,в. 3, № 22.– С. 299-307. – рос.

Copernicus

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Самсонов В. І. Видобуток вуглеводнів в північно-західній частині Одеського регіону України: перспективи та виклики // Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво». «Геофорум - 2014».– Одеса, 2014.- Т. 2.  – С. 316-319.- укр.

 

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об'єктів // Матеріали VIII наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка «Мінералогія: сьогодення та майбутнє» (до 150-річчя кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка).-Львів, 2014. – С. 165 – 167.- укр.

 

2013

ЧеркезЄ.А., Кадурин В.М.Професор І.П. Зелінський – вчений, організатор, політик і романтик//Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 1(17).– С. 9-14.-рос.

Copernicus

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Становлення техніко-геологічних систем в управлінні геодинамічних системами // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 17.– С. 102-107. – укр.

Copernicus

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Рецензія на книгу «Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського (Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2012. - 832 с .)» // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 19.– С. 121-125. – укр.

Copernicus

2012

Чепіжко О. В. Кадурін В.М. Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія // Мінералогічний збірник. - Львів. 2012.- № 62, в. 1.- С. – 168-175.- укр.

 

2010

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Становлення техно-геологічних систем в управлінні раціонального природокористування // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2010. - Т. 15, в. 10. - С.-193-202. – укр.

 

2002

Веліканов Ю.С., Великий Г.І., Гейченко М.В., Кравчук О.П., Кадурін В.М. та інш. Геотоксикологічний кодекс // Проблеми геотоксикології.- Одеса: ТЄС, 2002.– С. 1-29. - рос.

 

1996

Пунько В.П., Кравчук О.П., Кадурин В.М. Особливості геоекологічних досліджень сільськогосподарських агломерацій та водних систем // Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 145-150 –рос.

 

1996

Пунько В.П., Кадурин В.М., Кравчук О.П. Особливості геоекологічних досліджень міського середовища // Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 125-144 - рос.

 

Матеріали конференцій

2018 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В. Значення техно-геологічної системи в управлінні надрокористування // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців /Матеріали ХІV Всеукраїнської НПК Криворізький національний університет, 29-31 березня 2018 р. – C. 102.
2018 Чепіжко О.В., Кадурін В.М. Актуальні напрямки еколого-геологічних досліджень на шельфі моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – С. 31-35.
2018 Янко В.В., Чепіжко О.В., Кадурін В.М. Системно–рангові геологічні моделі при прогнозі та пошуку родовищ вуглеводнів на дні Чорного моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. –С. 27-30.
2017 Chepizhko O.V., Kadurin, V.M., Kadurin, S.V. The role of the Black sea shelf techno-geological system in the integrated management of rational resource use // Joint meeting of IGCP 610 and INQUA POCAS Focus Group, Palermo, Italy, 1-9 October 2017. – P. 66-71.
2017 Чепіжко О.В., Кадурін В. М. Актуальність комплексності еколого-геологічних досліджень на ТГС шельфу Чорного моря // Матеріали IV Міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 60-річчю УкрДГРІ. - 19–24 червня 2017 р.  -. Одеса, - 2017. – С. 325-328.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В., Волкова О.І. Родовище корисних копалин в техно-геологічній системі на рівні освоєння // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Матеріали Міжнародного геологічного форуму («Геофорум-2016»),  Коблеве, 2016 – К.: УкрДГРІ, 2016. – С. 309-314.

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Управління процесами в техно-геологічних системах за умови раціонального природокористування // Тези IXМіжнародна школа наук про Землю імені Л. Л. Перчука, 2013.- Одеса, 2013. - С. 188 - 189.- рос.

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Про перспективи та необхідності видобутку вуглеводнів в північно-західній частині Одеського регіону // Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошук, розвідка, перспективи», 2013.- Київ, 2013 – С. 12-13.- рос.

Учбово-методичні посібники

2008

Аврамець В. М., КакаранзаС. Д., Кадурін В. М., Чепіжко О. В., Кадурін С. В. Організація і проведення геологічної зйомки на шельфі Чорного та Азовського морів М1: 200000, складання та підготовка до видання комплекту геокарт-200 Українського шельфу // Київ, 2008. – 86с.- укр.

1991

Анісімов А.М.,Носирев І.В., Батечко С.А., Кадурін В. М., Чепіжко О. В., Кенц В.В. Кадастр і атласи карт медико-геологічних аномалій на території Одеської області //Одеса: "Геотан" ІГ Комі НЦ УрО АН Росії, Одеський ЕГЦ, 1991. – 132 с.  – рос.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Кадуріна Володимира Миколайовича,

виданих у 2015 році

 

пп

 

Назва

Характер

роботи

 

Вихiднi данi

Обсяг

(стор,

д.ар.)

 

Спiвавтори

1

2

3

4

5

6

1

Про необхідність організації видобутку вуглеводневої сировини в південно-західній частині Одеської області

Друк.

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту, Київ, 2015. № 1

56-63

Чепіжко О.В.

Самсонов А.І.

 

2

Окреслення перспектив дослідження та видобування газогідратів у Чорному морі 

Друк.

Матеріали Международного геологического форума «Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство» («Геофорум-2015»),

Одеса, 2015

35-37

Чепіжко О.В., 

Кадурін С.В.,

Какаранза С.Д.,

Лосева Л.Ю.

3

Акцесорні кластогенні циркони древньої товщі центральної частини Українського щита

 

Друк.

Тези Наукової конференції з міжнародною участю «Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою» (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка М.П., м. Київ, 2015 р.

23-25

Чепіжко О.В.

4

Особливості  мінералогії донних відкладів Куяльницького лиману після поповнення морською водою.

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території межлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», ОДЕКУ; УКРМЕПА - Одеса: ТЕС, 2015 р.

125-129

Черкез Є.А.,

Чепіжко О.В.,

Медінец С.В.,

Светлічний С.В.

5

Деякі аспекти політики надрокористування ряда Південноафриканських стран

Друк.

Матеріали Международного геологического форума «Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство» («Геофорум-2015»),

Одеса, 2015

213-219

Какаранза С.Д.,

Кадурін С.В.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f016776a99e23464684401593927542
title_5f016776a9ae09696775781593927542
title_5f016776a9c5b5633211731593927542
Top