Кравчук Олег Петрович

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Загальний список публікацій біля 80

Список обраних наукових робіт

Монографії

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О.Геологія в Одеському університеті: час та простір. Нариси історії кафедри загальної та морської геології // Одеса: Фенікс, 2009. – 536 с. – рос. - ISBN 978-966-438-167-0

2002

Веліканов Ю.С., Великий Г.І., Кравчук О.П. та ін. Кодекс геотоксікології // Одеса: «ТЭС», 2002. – 72с. – рос. – ISBN966-7654-48-6

1996

Кравчук О.П., Пунько В.П., Кадурін В.М., Сучков І.О. Геотоксікологія морського середовища: відклади прибережної зони м.Одеси// Одеса: Астропрінт, 1996. - 216 с. – рос. - ISBN966-549-080-X

Статті

Рік

Назва

Бібліографічна база даних

2017 Г.О. Кравчук, О.П. Кравчук, Г.Г. Золотарьов, М.Г. Золотарьов.  Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю). /Людина та довкілля. Проблеми неоекологіїї, №3-4 (28),  .Харків,  2017. - С.50-56.  
2015 Кравчук О.П. Тернистий життєвий шлях я. В. Самойлова (1870-1925 р.) // Мінералогічний збірник. – Львів, 2015.  – укр.  

2014

Кравчук А.О., Кравчук О.П., Подоплелова Н.Г. До питання про встановлення меотіческій ярусу // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,вип. 3, № 22. – C. 340-346. – рос.

Copernicus

2014

Янко В.В., Кравчук А.О., Кравчук О.П. Історія розвитку морської геології в  Одеському університеті // Вісник Одеського національного університету. Географічни та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,вип. 3, № 22.– С. 308-318. – рос.

Copernicus

2013

Кравчук О.П. Понятійный хаос у вивченні навколишнього середовища // Збірник «Актуальність геотоксикологічних досліджень» - Київ, 2013 - С.16-22- рос.

 

2012

Кравчук О.П. Георгій Григорович Ткаченко – «невідомийматрос» з Одеського університету // Геолог України. Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2012.  - №3(39). – С.138-147. –рос.

 

2012

Кравчук О.П. Ескадра // Чорноморські румби: міжнароднийморськийальманах. - Одеса : Фенікс, 2012 – Вип. 11. - С.31-43– рос.

 

2010

Ларченков Є.П., Кравчук О.П.,Кравчук Г.О.Кафедра загальної та морської геології: 145 років розвитку геології в Одеському (Імператорському Новоросійському) університеті й погляд у майбутнє// Вісник Одеськогонаціонального університету імені І.І.Мечникова.-Одеса: ОНУ, 2010 -  Т. 15, вип. 5 - С.56-71- рос.

 

2008

Кравчук О.П. Вивчення глибоководнихвідкладів Чорногоморя// Чорноморські румби: міжнароднийморськийальманах.- Одеса : Фенікс, 2008 –Вип. 7. - С.44-55– рос.  

 

2002

Веліканов Ю.С., Великий Г.І., Гейченко М.В.,Кравчук О.П. и др. Геотоксикологічний кодекс // Проблеми геотоксикології.- Одеса: ТЄС, 2002.– С. 1-29. - рос.

 

1996

Пунько В.П., Кравчук О.П., Кадурин В.М. Особливості геоекологічних досліджень сільськогосподарських агломерацій та водних систем // Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 145-150 –рос.

 

1996

Пунько В.П., Кадурин В.М., Кравчук О.П. Особливості геоекологічних досліджень міського середовища // Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 125-144 - рос.

 

1996

Пунько В.П., Кравчук О.П. Методичні аспекти геотоксикологічних досліджень// Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 52-63 - рос.

 

1996

Кравчук О.П., Пунько В.П., Сучков І.О. Особливості геоекологічних досліджень морських відкладів // Геоекологія рекреаційних зон України. - Одеса: Астропрінт, 1996.– С. 79 – 86 - рос.

 

Матеріали конференцій

2018 Янко В.В., Кравчук O.П., Кравчук Г.О. Морська геологія у Одеському університеті: історія, досягнення та перспективи. Материали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. -2018.  С. 348-350.
2018 Кравчук А.О., Кравчук О.П. Основні напрямки моніторингу техногенних змін морського середовища // XXXVII Міжнародна конференція «Розвиток науки в ХХI столітті, 14.07.2018.- Харків: Науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – С.13-18.
2015 Кравчук Г.О., Кравчук О.П. Морфологічні аномалії розвитку бентосних форамініфер в умовах гіпертрофікації північно-західного шельфу Чорного моря // Збірник матеріалів VIII міжнародної наукової конференції «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», 21-23 грудня 2015р., м.Дніпропетровськ.-укр.

2010

Кравчук О.П., Кравчук Г.О. Пікермійськафауна півдня України (з історії перших досліджень у палеонтологічному музеї Одеського національного університету) // Еволюція життя на Землі: Матеріали IV міжнародногосимпозіуму, 10-12 листопада 2010р.- Томськ: ТМЛ-Прес, 2010. – С.667 – 669 - рос.

2009

Кравчук Г.О., Кравчук О.П.. Вплив забруднення морських басейнів на мінералоутворюючіфункції бентосних  форамініфер // Геологія, географія й екологія океану: Матеріали міжнародної  конференції, присвячена 100-р. від дня народження Д.Г.Панова, 8-11 червня 2009 м. - Ростов-на-Дону: Друк. ЮНЦ  РАН.-С.185-187- рос.

1997

Kravchuk O. , Motnenko I., Penciner J., Kronfeld J., Yanko V.  The geoecological environment of the northern Israeli shelf and its affect on foraminifera // First International Conf. Applications of Micropaleontology in Environmental Sciences, 1997 - Tel Aviv (Israel)-pp. 74-75.- engl.

 

Учбово-методичні посібники:

 

2017 Кадурін В.М., Кравчук О.П., Кравчук Г.О., Кадурін С.В. Основи геофізики.  Методичні вказівки по польової геофізичної практиці. // Одеса: Друкарня «Харизма» , 2017. - 44 с.
2014 Кравчук Г.О., Кравчук О.П. Польова геологічна практика. Методичний посібник // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2014. – 44 с.

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О. Основи геологічної практики. Учбово-методичні матеріали// Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2009. - 68с. - рос.

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О., Кандиба Г.І., Нікулін В.В. Учбово-методичні матеріали погеологічнойпрактиці(для студентів 1 курса геологічних спеціальностей) // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2009. - 28с. – рос.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f68fbd78a00216587901271600715735
title_5f68fbd78a0ff4511338371600715735
title_5f68fbd78a1f920712926151600715735
Top