Кафедра загальної та морської геології

Завідувач кафедри - Янко Валентина Венедиктівна
доктор геолого-минералогічних наук, професор
тел. (+38-0482) 63-33-17

Викладачі кафедри

 • Янко Валентина Венедиктівна - професор, доктор геолого-мінералогічних наук
 • Чепіжко Олександр Валентинович - професор, доктор геологічних наук
 • Кадурін Володимир Миколайович - професор, кандидат геолого-мінералогічних наук
 • Кравчук Ганна Олегівна - доцент, кандидат геологічних наук
 • Кравчук Олег Петрович - доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук
 • Федорончук Наталя Олександрівна - доцент, кандидат геологічних наук

Навчально-допоміжний склад:

 • Матковська Тетяна Федорівна, старший лаборант
 • Яременко Тетяна Сергіївна, інженер

Співробітники мінералогічного музею:

 • Усенко Валерій Павлович, директор
 • Кандиба Галина Іванівна, фахівець
 • Лосєва Любов Юріївна, лаборант

Співробітники палеонтологічного музею:

 • Подоплєлова Наталя Георгіївна, директор
 • Ларченкова Олександра Григорівна, фахівець
 • Грабова Галина Федорівна, інженер
 • Кондарюк Тетяня Олегівна, фахівець
mar geo staff 
 
Зліва направо: сидять Г.І. Кандиба (сотрудник геологического музея), ОА.В.Чепижко (професор), В.В.Янко (професор, зав. кафедрой), О.П.Кравчук (доцент), Н.О.Федорончук (доцент); стоять В.П.Усенко (директор геологічного музею),
Т.Ф.Матковская (ст. лаборант), І.С.Мудрик (аспірантка), П.І. Кондратенко (фахивець геологичного музею), Н.Г.Подоплелова (директор палеонтологічного музею), Г.О. Кравчук (лоцент), О.Г.Ларченкова (фахивець палеонтологічного музею), Т.С. Яременко (інженер), І.О.Сучков (доцент), Г.Ф.Грабовая (фахивець палеонтологічного музею), В.Н.Кадурин (професор)

Спеціалізації

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів по спеціальності 7.070701 «Геологія» за спеціалізаціями:

 • Геологія і корисні копалини дна морів та океанів
 • Еколого-геологічна зйомка та моніторинг

Випускники кафедри працюють за спеціальністю в державних регіональних геологічних підприємствах, спеціалізованих геологічних центрах, природоохоронних службах, науково-дослідницьких профільних організаціях, викладачами геологічних дисциплін і екології у ВНЗ і середніх спеціальних навчальних закладах.

Спеціалізація «Геологія і корисні копалини дна морів і океанів":

 1. Узбережна літодинаміка та морське розсипоутворення
 2. Геологія і корисні копалини Чорного моря
 3. Океанський седиментогенез
 4. Стратиграфія четвертинних відкладів Чорного моря
 5. Морське геокартування

Спеціалізація "Еколого-геологічна зйомка та моніторинг»:

 1. Техногенні поля і геотоксикометрія
 2. Екзогенні процеси на території України
 3. Польові методи еколого-геологічних досліджень
 4. Екогеологія Одеської області та урбанізованих територій
 5. Еколого-геологічна зйомка

Історична довідка

Кафедра геології була відкрита на початку 80-х років 19 сторіччя. З 1971 р. - кафедра загальної та морської геології.

В кінці XIX – на початку ХХ сторіччя у працях О.К. Алексєєва, Є.А. Гапонова, А.М. Криштофовича, В.І. Крокоса, В.Д. Ласкарева, К.А. Пржемиського, І.Ф. Сінцова, І.Л. Хоменко розвивався палеонтолого-стратиграфічний напрямок. Петрографо-мінералогічний напрямок очолював в 1871-1886 р. професор М.О. Головкинський, який ввів у геологічну науку поняття про фації. Пізніше петрографо-мінералогічний напрямок продовжили розвивати випускники університету професори Р.О. Прендель та М.Д. Сидоренко.

Викладання геології відновилося в 30-ті роки ХХ століття. У 40-х роках були відкриті кафедри геології та палеонтології, мінералогії і петрографії. Петрографо-мінералогічний напрямок був відроджений в 50-і роки доцентом Л.І. Пазюком, що проводив роботи по вивченню кристалічних порід Середнього Побужжя. В кінці 60-х почалося вивчення мінералів і рудних проявів зон активізації Українського щита, встановлений мінералогічний склад рудопроявів рідкісних і благородних металів (І.В. Носирєв, В.М. Кадурін, В.М. Робул, О.В. Чепіжко та ін.).

Традиційні для кафедри палеонтологічні дослідження під керівництвом професора І.Я. Яцко проводили І.О. Одінцов, В.В. Янко, Б. Б. Муха та ін., на початку 80-х років цей напрямок очолив професор С.А. Мороз, а потім - професор В.В. Янко. З початку 70-х років на кафедрі став розвиватися новий напрям – мікропалеонтологічне обґрунтування стратиграфії і палеогеографії четвертинних відкладів південних морів СРСР (В.В. Янко Н.М. Ільницька та ін.)

З кінця 60-х років під керівництвом доцента Г.Г. Ткаченко почалися дослідницькі роботи з газогеохімічних пошуків родовищ нафти і газу на перспективних площах північно-західного шельфу Чорного моря.

З початку 70-х років широко розгорнулися геологічні дослідження з вивчення стратиграфії, тектоніки і палеогеографії палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових басейнів Північного Причорномор'я та шельфу Чорного моря для прогнозу нафтогазоносності (І.Н. Сулімов, Є.П. Ларченков, С.А. Мороз, В.В. Янко та ін.)

У 1978 р. була створена галузева лабораторія морської геології та геохімії, співробітники якої проводили дослідження в Індійському і Атлантичному океанах, у Чорному, Середземному, Каспійському і північних морях.
З початку 90-х років у наукових дослідженнях кафедри і лабораторії переважаючою стають морська еколого-геологічна тематика. Проводились роботи з еколого-геологічного забезпечення нафтогазопошукових робіт на шельфі Чорного моря. Розроблено новий метод простежування різних видів забруднення по форамініферах і остракодах, випробуваний вперше у Східному Середземномор'ї, а потім і в Чорному морі.

Сформувалося нові напрямки - геолого-екологічний, геотоксикологічний (В.М. Кадурін, О.П. Кравчук, Є.П. Ларченков, І.О. Сучков, О.В. Чепіжко) і мікропалеонтологічний (В.В. Янко, Г.О. Кравчук) з метою дослідження ступеню техногенного впливу на природне середовище.

В цей же час розгорнулось вивчення закономірностей шельфового розсипоутворення в Чорному та Азовському морях, виявлена ​​Азово-Чорноморська золото-розсипна провінція, досліджуються закономірності накопичення тонкого золота на шельфі (В.П.Резнік, І.О.Мудров, І.О.Сучков, Н.О.Федорончук).
З 2005 р. в рамках Міжнародної Програми Геологічної Кореляції під егідою ЮНЕСКО та Міжнародного Геологічного Союзу в наукових дослідженнях кафедри розвивається геоархеологічний напрямок (спільно з історичним факультетом, кафедрою археології та етнології України) по вивченню Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору: впливу зміни клімату і рівня моря на адаптаційну стратегію людини за останні два мільйони років.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e2808cf0933819685019371579681999
title_5e2808cf0a0842516246371579681999
title_5e2808cf0b25b16289614171579681999
title_5e2808cf0b40b17364773551579681999
Top