Кафедра загальної і морської геології та палеонтології

Завідувач кафедри - Янко Валентина Венедиктівна
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладачі кафедри

Навчально-допоміжний склад

 • Матковська Тетяна Федорівна, старший лаборант

Співробітники петрографо-мінералогічного музею

 • Усенко Валерій Павлович - зав.музеем
 • Кандиба Галина Іванівна - фахівець
 • Кондратенко Петро Іванович - лаборант

Співробітники палеонтологічного музею

 • Подоплєлова Наталя Георгіївна - зав.музеем
 • Ларченкова Олександра Григорівна - фахівець
 • Лободська Олена Вікторівна - фахівець 2 кат.

Підземний палеонтологічний заповідник:

 • Пронін Костянтин Костянтинович – завідувач підземного заповідника

panteologichnii

Співробітники кафедри (зліва направо): сидять – Пронін К. К., Янко В. В., Кадурін В. М., Федорончук Н. О.; стоять – Усенко В. П., Кандиба Г. І., Матковська Т. Ф., Кондарюк Т. О., Лободська О. В., Кравчук А. О., Ларченкова О. Г., Кондратенко П. І., Подоплелова Н. Г.

Підготовка фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними освітніми рівнями:

Освітній рівень – БАКАЛАВР

 • 103 Науки про Землю, освітня програма «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія»
 • Тривалість навчання: денна форма - 3 роки 10 місяців (8 семестрів); заочна форма - 4 роки 10 місяців (10 семестрів)

Освітній рівень – МАГІСТР

 • 103 Науки про Землю - освітньо-професійна програма «Науки про Землю»
 • Тривалість навчання: денна - 1 рік 4 місяця (3 семестри)

Освітній рівень – Ph.D доктор філософії

 • 103 Науки про Землю - освітньо-наукова програма «Науки про Землю»
 • Тривалість навчання: 4 роки

Випускники кафедри працюють за спеціальністю в державних регіональних геологічних підприємствах, спеціалізованих геологічних центрах, природоохоронних службах, науково-дослідницьких профільних організаціях, викладачами геологічних дисциплін і екології у ВНЗ і середніх спеціальних навчальних закладах.

Історична довідка

Кафедра геології була відкрита на початку 80-х років 19 сторіччя. З 1971 р. - кафедра загальної та морської геології.

В кінці XIX – на початку ХХ сторіччя у працях О.К. Алексєєва, Є.А. Гапонова, А.М. Криштофовича, В.І. Крокоса, В.Д. Ласкарева, К.А. Пржемиського, І.Ф. Сінцова, І.Л. Хоменко розвивався палеонтолого-стратиграфічний напрямок. Петрографо-мінералогічний напрямок очолював в 1871-1886 р. професор М.О. Головкинський, який ввів у геологічну науку поняття про фації. Пізніше петрографо-мінералогічний напрямок продовжили розвивати випускники університету професори Р.О. Прендель та М.Д. Сидоренко.

Викладання геології відновилося в 30-ті роки ХХ століття. У 40-х роках були відкриті кафедри геології та палеонтології, мінералогії і петрографії. Петрографо-мінералогічний напрямок був відроджений в 50-і роки доцентом Л.І. Пазюком, що проводив роботи по вивченню кристалічних порід Середнього Побужжя. В кінці 60-х почалося вивчення мінералів і рудних проявів зон активізації Українського щита, встановлений мінералогічний склад рудопроявів рідкісних і благородних металів (І.В. Носирєв, В.М. Кадурін, В.М. Робул, О.В. Чепіжко та ін.).

Традиційні для кафедри палеонтологічні дослідження під керівництвом професора І.Я. Яцко проводили І.О. Одінцов, В.В. Янко, Б. Б. Муха та ін., на початку 80-х років цей напрямок очолив професор С.А. Мороз, а потім - професор В.В. Янко. З початку 70-х років на кафедрі став розвиватися новий напрям – мікропалеонтологічне обґрунтування стратиграфії і палеогеографії четвертинних відкладів південних морів СРСР (В.В. Янко Н.М. Ільницька та ін.)

З кінця 60-х років під керівництвом доцента Г.Г. Ткаченко почалися дослідницькі роботи з газогеохімічних пошуків родовищ нафти і газу на перспективних площах північно-західного шельфу Чорного моря.

З початку 70-х років широко розгорнулися геологічні дослідження з вивчення стратиграфії, тектоніки і палеогеографії палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових басейнів Північного Причорномор'я та шельфу Чорного моря для прогнозу нафтогазоносності (І.Н. Сулімов, Є.П. Ларченков, С.А. Мороз, В.В. Янко та ін.)

У 1978 р. була створена галузева лабораторія морської геології та геохімії, співробітники якої проводили дослідження в Індійському і Атлантичному океанах, у Чорному, Середземному, Каспійському і північних морях.
З початку 90-х років у наукових дослідженнях кафедри і лабораторії переважаючою стають морська еколого-геологічна тематика. Проводились роботи з еколого-геологічного забезпечення нафтогазопошукових робіт на шельфі Чорного моря. Розроблено новий метод простежування різних видів забруднення по форамініферах і остракодах, випробуваний вперше у Східному Середземномор'ї, а потім і в Чорному морі.

Сформувалося нові напрямки - геолого-екологічний, геотоксикологічний (В.М. Кадурін, О.П. Кравчук, Є.П. Ларченков, І.О. Сучков, О.В. Чепіжко) і мікропалеонтологічний (В.В. Янко, Г.О. Кравчук) з метою дослідження ступеню техногенного впливу на природне середовище.

В цей же час розгорнулось вивчення закономірностей шельфового розсипоутворення в Чорному та Азовському морях, виявлена ​​Азово-Чорноморська золото-розсипна провінція, досліджуються закономірності накопичення тонкого золота на шельфі (В.П.Резнік, І.О.Мудров, І.О.Сучков, Н.О.Федорончук).
З 2005 р. в рамках Міжнародної Програми Геологічної Кореляції під егідою ЮНЕСКО та Міжнародного Геологічного Союзу в наукових дослідженнях кафедри розвивається геоархеологічний напрямок (спільно з історичним факультетом, кафедрою археології та етнології України) по вивченню Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору: впливу зміни клімату і рівня моря на адаптаційну стратегію людини за останні два мільйони років.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top