Тітенко Зоя Володимирівна

Закінчила геолого-географічний факультет у 2002 році за спеціальністю «Географія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою регіону (на прикладі Одеської області)».

Область наукових інтересів: суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального реформування, регіональна економіка та регіоналістика, рекреаційна географія та географія туризму, географія сфери обслуговування, актуальні проблеми країн, що розвиваються, антропогенна географія, географія поведінки, територіальна організація міського простору.

Участь у навчальному процесі: читає лекційні курси з дисциплін «Адміністративно-територіальний устрій регіонів», «Географія сільської місцевості», «Основи регіональної економіки», «Управління розвитком міст», «Географія сфери обслуговування», «Основи районного планування», «Актуальні проблеми країн постколоніального світу», веде практичні роботи з курсу «Інформатика з основами геоінформатики». Є керівником маршрутної практики студентів 3-го курсу.

Основні результати досліджень: має 44 друковані праці, серед яких 2 навчальних посібники (у співавторстві), 2 методичні вказівки, 24 наукові статті, 16 тез доповідей. Зокрема, є співавтором навчально-методичного посібнику «Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства» (2012 р., V розділ – «Соціальний комплекс області»). 

Довготривалі доручення: з 2009 року виконує обов’язки секретаря Вченої ради факультету.

Список обраних наукових робіт:

  • Тітенко З.В.Перспективи реалізації реформи адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування // Україна після президентських виборів 2010 р.: нові перспективи розвитку держави: Зб. Матеріалів круглого столу (Одеса,  22 квітня 2010 р.) /Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень / За заг. ред. О.О. Воловича – Одеса: ПП  фірма Пантера, 2010.
  • Тітенко З.В. Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «География». – Симферополь, 2011.
  • Тітенко З.В. Річковий транспорт України: проблеми і перспективи розвитку // Матеріали XI з’їзду Українського географічного товариства. – Дніпропетровськ, 2012.
  • Тітенко З.В. Сфера обслуговування в господарському комплексі Одеського регіону // Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування [Текст]: збірник тез VII всеукраїнської конференції студентів і молодих учених (Донецьк, 29 березня 2012 року)/Наук. ред.: д.пед.н., професор Ю.А. Романенко. – Донецьк: ДІСО. 2012.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f30b65b88eeb13871836331597027931
title_5f30b65b894a320737474121597027931
title_5f30b65b8963718595830701597027931
Top