Ніколаєва Майя Іванівна

кандидат політичних наук, доцент кафедри історії та світової політики
Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Ніколаєва Майя Іванівна - кандидат політичних наук, доцент кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 

Ніколаєва Майя Іванівна 1974 року народження. Закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «політологія» у 1996 році та здобула кваліфікацію політолога, викладача соціально-політичних дисциплін.

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Політична система сучасної України: процеси інституціональних змін і стабілізації» за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

Посада – доцент кафедри історії та світової політики.

З вересня 2012 р. – заступник директора Інституту соціальних наук зі спеціальності «політологія».

З 2008 року щорічно приймає участь у сесіях Всесвітнього парламенту болгар неурядової міжнародної організації Всесвітня Асоціація болгар.

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку світового політичного процесу; міжнародні інтеграційні процеси; участь України в міжнародних інтеграційних угрупуваннях, її взаємодія з міжнародними організаціями; політична трансформація сучасного українського суспільства; інституціональна складова політичної системи суспільства, реформування політичної системи та інституціональні перетворення в  країні; вивчення політичних процесів, пов’язаних з впровадженням інститутів демократії у політичну систему сучасної України; методологічні основи викладання суспільно-політичних дисциплін, згідно  вимог Болонського процесу.

 

Контактні дані:

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації:

 1. Ніколаєва М.І.Загальні підходи до вивчення стабільності політичної системи України /М.І. Ніколаєва //Актуальні проблеми політики: Зб.наук.праць Вип. 8. – Одеса: Юридична література, 2000. – С. 35-39.
 2. Ніколаєва М.І. Трансформація політичної системи України: інституціональний аспект /М.І. Ніколаєва //Політологічний вісник: Зб. наук. праць. Вип. 6. - К.: Т-во “Знання” України, 2000. – С. 10-18.
 3. Ніколаєва М.І.Політична система сучасної України: інституціональний аспект аналізу /М.І. Ніколаєва //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права імені В.Н. Корецького НАН України, 2001. – С. 526-534.
 4. Ніколаєва М.І. Інституціональне середовище політичної системи сучасної України: теорія і практика демократичного реформування /М.І. Ніколаєва //Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: Тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С.107-111.
 5. Ніколаєва М. І.Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін /М.І. Ніколаєва //Політологічний вісник. Зб. наук. праць. Вип. 10. – К.: Т-во “Знання” України. – 2002. – С. 10-18.
 6. Ніколаєва М.І. Практичні заходи щодо стабілізації політичної системи сучасної України /М.І. Ніколаєва //Перспективи. 2002 – №1 (17). – С.101-105.
 7. Николаева М.И. Становление общей теории политической системы в зарубежной и отечественной политической науке//М.І. Ніколаєва//Перспективи. Зб. наук. праць. - Одеса, 2004.- №2-3(26-27).- С.115-120.
 8. Ніколаєва М.І. Політична еліта як ведучий суб’єкт інституціоналізації політичної системи. /М.І. Ніколаєва //Перспективи. Зб. наук. праць.- Одеса, 2004.- №4(28).-С.104-108.
 9. Николаева М.И. К вопросу о диалектике изменений и стабилизации общества/М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.27.- С.617-621.
 10. Николаева М.И.Системно-институциональный  кризис советской  политической системы как результат «вызовов» внутренней и внешней среды/М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.28.-С.576-581.
 11. Николаева М.И. Институциональные трансформации политической системы современной Украины (1991-2004 гг.) /М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.29.-С.593-598.
 12. Ніколаєва М.І. Про стан інституціональних структур та інституціонального середовища політичної системи сучасної України /М.І. Ніколаєва//Тези доповіді на  Всеукраїнському симпозіумі «Державотворення та місцеве самоврядування в Україні в контексті сучасного конституційного процесу»(Одеса, 23 червня 2006р.).- Одеса: ОЮІ ХНУВС,  2006. - С.77-82.
 13. Ніколаєва М.І. Інформатизація навчального процесу. Використання в методичній роботі сучасних інформаційних технологій/М.І. Ніколаєва // Тези доповідей  науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення професійної майстерності працівників ОВС». (Одеса, 20 жовтня 2008 р.).- Одеса: ОДУВС,  2008. - С.35-38.
 14. Ніколаєва М.І. Демократія участі як одна з складових ефективного управління суспільством /М.І. Ніколаєва // Тези доповіді ХХІІ науково-практичної конференції «Соціально-політична взаємодія в сучасній Україні: вибір шляхів державного розвитку». (Одеса, 20 квітня 2007 р.).- Одеса: ІСН,  2007. - С.38-40.  
 15. Ніколаєва М.І. Суспільно-політичні аспекти міжнародної безпеки в сучасному світі /М.І. Ніколаєва // Матеріали круглого столу «Європейські інтеграційні процеси: досвід для України»  (Харків, 8 листопада 2011  р.).- Харків: ХРІДУ НАДУ,  2011. - С.83-85.
 16. Ніколаєва М.І. Державна регіональна політика: проблеми становлення в Україні /М.І. Ніколаєва // Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 2 листопада 2012 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 404 с. – С. 55 – 57.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top