Кафедра історії та світової політики

Телефон:+38 (0482) 68-51-60
E-mail: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ШЕВЧУК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК

ІСТОРІЯ

Кафедру історії та світової політики було створено в 1991 році в межах Одеського Інституту соціального управління і політології. 
 
На початку 1992 року Одеський Інститут соціального управління і політології було включено до складу Одеського державного університету імені І.І. Мечникова в якості факультету соціології, економіки, політології (СЕП). 
 
У травні 1994 року з метою забезпечення комплексного підходу до учбових програм та наукових розробок, факультет СЕП був перетворений на Інститут соціальних наук. 
 
В листопаді 1994 року кафедру історії та світової політики було реорганізовано в навчально-науковий підрозділ - кафедру Інституту соціальних наук.
 
З 1994 по 2003 рік кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Кім Іванович Савицький.   
 

Савицький Кім Іванович - кандидат історичних наук, доцент з 1994 по 2003 рік очолював кафедру історії та світової політики, ІСН

 

В той час на кафедрі були розроблені та впроваджені в навчальний процес нові навчальні курси, які відображали специфіку викладання соціальних та історичних дисциплін для спеціалістів гуманітарного профілю, які навчалися за спеціальностями «соціологія», «політологія», «міжнародні відносини», «міжнародні економічні відносини», «історія».
 
З січня 2003 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Микола Андрійович Шевчук. 
 
На протязі всього періоду існування кафедри її співробітником був герой Радянського Союзу, заслужений діяч науки Української РСР, професор, доктор історичних наук Назим Мухаметзянович Якупов (1928 р. – 2009 р.)
Якупов Назим Мухаметзянович - герой Радянського Союзу, заслужений діяч науки Української РСР, професор, доктор історичних наук
 
Назим Мухамедзянович більше п’ятдесяти років життя працював в Одеському національному університеті, опублікував більш ніж 250 наукових робіт, видав 23 монографії, займав посади професора, завідувача кафедри. Під його керівництвом захищено 60 кандидатських дисертацій.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

На сучасному етапі на кафедрі працюють викладачі:
 

Дисципліни: «Всесвітня історія Нового та новітнього часу», «Зовнішня політика України. 

Дисципліни: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Ліберальна думка ХХ століття», «Вибори та виборчі системи», «Політика і права людини».

Дисципліни: «Політична географія», «Основи геополітики», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Конституційне право України», «Взаємодія з органами державної влади», «Теорія держави і права».

Дисципліни: «Історія та теорія політичних партій», «Дипломатична та консульська служба», «Країнознавство», «Історія України», «Етнографія України»

Дисципліни: «Теорія міжнародних відносин», «Теорія і історії міжнародних відносин», «ООН і міжнародні організації», «Міжнародні відносини та світова політика», «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін», «Методика викладання політичних дисциплін у вузі». 

На кафедрі працюють:

 1. Сіменіхіна Марина Геннадіївна – старший лаборант кафедри, завідувачка кабінетом
 2. Насейкіна-Куницька Євгенія Олександрівна – старший лаборант кафедри
Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних  кадрів для вищої школи через аспірантуру. 
 
Протягом 1994-2004 рр. аспірантуру закінчили: Є.В.Семенов (1999), Ю.В.Ткачук (2001), О.П. Дуднік (2001), Ю.В. Узун (2001), О.Т. Ніколаєв (2003), В.В.Демешін (2003), В.В. Голоперов (2004), А.І.Загарій (2004), Д.С.Бржестовський (2004), В.В. Чігірьова (2010), М.С. Волосевіч (2011), М.Г. Сіменіхіна  (2014), Е.О. Купин (2013). та ін.

Кандидатські дисертації захистили: 

 • Узун Ю. В. - Концепт «громадянське суспільство» в історії та теорії політичної думки (2002);
 • Ніколаєв О.Т. - Матриця місцевого самоврядування в Україні: моделювання, становлення, прогнозування (2004); 
 • Ткачук Ю. В. - Глобалізація в сфері політики: інститути і механізми наддержавного впливу (2004), 
 • Голоперов В.В. - Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської соціал-демократії в контексті ліберальної трансформації західного суспільства (2008). 
 • Чігірьова В.В. отримала рекомендацію до захисту у спеціалізованій Вченій Раді (2011). 
 
На сучасний момент дослідницьку роботу в аспірантурі на кафедрі здійснюють: 
 • Майборода А. – спеціальність 23.00.01 – історія та теорія політичної думки
 • Граціотова В.І - спеціальність 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • Сокур О.В. – спеціальність 23.00.01 – всесвітня історія.
 • Прибегін І.С. – спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси
 • Кобенко О.Б. – спеціальність 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
 • Чапский А Е. – спеціальність 23.00.01 – історія та теорія політичної думки.

Навчально-методична робота:

За час існування кафедри історії та світової політики її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 50 навчальних курсів для студентів Інституту соціальних наук та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова. В тому числі: фундаментальні професійно орієнтовані та спеціальні професійно орієнтовані дисципліни: 
 
1. Всесвітня історія 
2. Історія України
3. Зовнішня політика України
4. Етнографія України
5. Історія зарубіжних політичних вчень
6. Історія дипломатії
7. Дипломатична та консульська служба
8. Політична географія
9. Країнознавство 
10. Геополітика
11. Міжнародні відносини та світова політика
12. Історія та теорія міжнародних відносин
13. Історія та теорія політичних партій
14. Виборчі системи і електоральна поведінка в країнах світу.
15. ООН і міжнародні організації
16. Державне управління та місцеве самоврядування
17. Історія політичної думки
18. Ліберальна думка ХХ століття
19. Політика і права людини
20. Права людини
21. Правознавство
22. Теорія держави і права 
23. Конституційне право України
24. Україна та ЄС
25. Методика викладання політичних дисциплін
26. Основи самоосвіти 
 
Викладачі кафедри плідно працюють також зі студентами спеціальностей філософія, культурологія, журналістика, видавнича справа, міжнародні відносини, та інших підрозділів університету, для яких розроблені та читаються професійно спрямовані курси: Всесвітня історія, Історія та теорія міжнародних відносин, Історія дипломатії, Дипломатична та консульська служба, Країнознавство.
 
Кафедра пропонує за вибором наступні спеціальні курси: 
 
Міграційні процеси сучасності та основи міграційної політики
Основи воєнної політології.
Сучасні етнічні процеси.
Етнопсихологія

Науково-дослідна робота:

Наукова робота кафедри здійснювалась в рамках кафедральних науково-дослідних тем. З 2006 по 2011 р. «Україна у світовому політичному процесі: історичний досвід, проблеми, пошуки» (№ держреєстрації 0101U008292). З 2014 по 2018 «Регіональна специфіка політичного процесу: історія та практика (№ госрегистрации 0114U6048)
 
Основними напрямки науково-дослідної роботи кафедри є:
 
теоретико-методологічні проблеми політичної науки, історія політичних вчень (к.і.н. Г.П. Гребенник, к.політ.н. Ю.В. Узун);
політика пам'яті, колективна пам'ять: в суспільній свідомості, біографічні дослідження (к.і.н. Г.П. Гребенник, к.політ.н. С.В. Коч);
співвідношення політики і моралі; роль інтелігенції в політиці; класичні стилі політичного мислення: консервативний, ліберальний, соціалістичний; міфотворчість в політиці (к.і.н. Г.П. Гребенник);
трансформація політичних режимів і систем, історія німецького націонал-соціалізму (к.і.н. М.А. Шевчук);
співвідношення політики і моралі; роль інтелігенції в політиці; міфологічного мислення та міфотворчості в політичних процесах (к.і.н. Г.П. Гребенник, к.політ.н. С.В. Коч);
політика мультикультурності: теорія і практика політичного застосування, управління міграційними процесами в Європі та Україні, роль діаспор у міграційному процесі Європи (к.політ.н. С.В. Коч, к.політ.н. Ю.В. Узун);
етнополітичні дослідження, сучасні етнічні процеси, стратегії поведінки етнічних груп в різних просторових та комунікаційних середовищах
(к.політ.н. С.В. Коч);
історія етнічних діаспор в Україні, ідентифікаційні стратегії діаспор в умовах прикордоння (к.і.н. М.А. Шевчук, к.політ.н. С.В. Коч);
історія німецької діаспори Півдня України (доц. Шевчук М.А.);
конституційні та інституційні реформи в Україні та ЄС (к.політ.н. Ніколаєва М.І..);
системи і моделі місцевого самоврядування в державній політиці європейських держав (к.політ.н. Ю.В.Узун);
управління територіально-політичними системами; процеси геополітичної трансформації; проблеми територіального самовизначення та місцевого самоврядування, проблеми кордонів та прикордонного співробітництва, політична географія (к.політ.н. Ю.В.Узун);
соціально-політичний аспект міжнародної безпеки, міжнародні відносини України (к.і.н. М.А.Шевчук, к.політ.н. М.І. Ніколаєва);

Контакти

Кафедра успішно співпрацює в сфері наукових досліджень з інститутами  АН України, Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка; Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна; Донецьким національним університетом, Запорізьким національним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Національним університетом «Острозька академія», та іншими університетами країни.
 
Важливим напрямом наукової діяльності є міжнародні зв’язки. Тісні контакти підтримуються з науковими центрами: Росії, Білорусі, Молдови, Болгарії, Польщі, Словенії, Італії, Німеччини.
 
Згідно з договором про наукове співробітництво ОНУ з Регенсбурзьким університетом виконувалась програма наукового партнерства між завідувачем кафедри М. А. Шевчуком та професором Еккехардом Фьольклем. (Университет Регенсбурга: http://www.uni-regensburg.de/) Успішно реалізується міжнародний науковий проект з Інститутом культури та історії німців у Північній і Східній Європі (відділення у Геттингені (Німеччина). Двічі, у 1996 р та 2001 р., М.А. Шевчук. являвся стипендіатом DAAD (Німеччина). М.А. Шевчук. є постійним учасником заходів, що проводяться DAAD.
 
В 2011 – 2012 рр. C.В. Коч бере участь у міжнародно-науковій програмі «Словенія-Україна: порівняльні аспекти прибережних регіонів (18-20 століття)» сумісно із науковцями науково-дослідницького центру Приморського університету м. Копер (Словенія). (Приморський університет: http://www.upr.si/) Науково-дослідницька тема М 355 – 2011. Учасник програми наукових досліджень 2013 – 2014 р: «Соціальні трансформації в Пограниччі (Білорусь, Україна, Молдова)» в Європейскому університеті (Вильнюс).
З 2010 р. М.І. Ніколаєва учасних сесій Всесвітнього парламенту болгар неурядової міжнародної організації Всесвітня Асоціація болгар.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

Кафедрою започатковано проведеннях регулярних наукових конференцій, спрямованих на популяризацію науково-дослідної роботи студентів:
Студентська науково-практична конференція «Україна в ХХI ст.: альтернативи стратегії розвитку» сумісно з Острозьким клубом вільного інтелектуального спілкування (2010р.) [Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/294298/]
 

Студентська науково-практична конференція «Україна в ХХI ст.: альтернативи стратегії розвитку» сумісно з Острозьким клубом вільного інтелектуального спілкування (2010р.) Студентська науково-практична конференція «Україна в ХХI ст.: альтернативи стратегії розвитку» сумісно з Острозьким клубом вільного інтелектуального спілкування (2010р.)

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Україна в контексті глобальних модернізаційних процесів» (2010 р.)
 
Щорічні наукові читання в пам’ять Н.М. Якупова «Якупівські читання» (2010, 2011, 2012)
 

Щорічні наукові читання в пам’ять Н.М. Якупова «Якупівські читання» (2010) Щорічні наукові читання в пам’ять Н.М. Якупова «Якупівські читання» ( 2011) Щорічні наукові читання в пам’ять Н.М. Якупова «Якупівські читання» ( 2012)

З 2012 р. діє науковий семінар студентів та молодих науковців «Проблеми теорії та історії світової політики» 

Науковий міжвузівський семінар студентів та молодих науковців «Проблеми теорії та історії світової політики» ( 2012 р.) Науковий міжвузівський семінар студентів та молодих науковців «Проблеми теорії та історії світової політики» (2012 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top