Брусиловська Ольга Іллівна

brusilovska

Кафедра міжнародних відносин, факультет міжнародних відносин, політології та соціології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 2, Дворянська, Одеса, Україна, 65082.

Телефон (+380 482) 63 32 59; Факс (+380 482) 68 72 84;

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0519-4206

Scopus ID: 57195100889

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I0M48O8AAAAJ&h

Див. також у: Facebook, Linkedin, Academia, ResearchGate.

Курси лекцій:

 • Системна трансформація посткомуністичних країн Європи та Азії. 
 • Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни. 
 • Історія міжнародних відносин, 1640-1914. 
 • Основи профорієнтації та методологія написання наукового проекту в галузі.

З 2015 – зав. кафедри міжнародних відносин.
2009 – професор кафедри міжнародних відносин.
2008 – доктор політичних наук. Інститут світової економіки та міжнародних відносин, НАНУ, Київ, Україна. Тема дисертації «Політико-системні трансформації в регіоні Східна Європа. 1989-2004».
1998 – 2009 – доцент кафедри міжнародних відносин.
Член редколегії: науковий журнал «Вісник ОНУ» (ISSN 2304-1439, Одеса, Україна), науковий журнал «Політичне життя» (ISSN 2519-2949, Вінниця, Україна), науковий журнал «Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI» (Миколаїв, Україна), науковий журнал «Трансформації» (ISSN 1230-0292, Варшава, Польща), електронний науковий журнал «Риторика та комунікації» (ISSN 1314-4464, Софія, Болгарія).
Рідні мови: російська, українська. Інші мови: англійська (APTIS 21/05/2015: B2), польська.
Членство в асоціаціях: Клуб випускників Східної школи (Варшавський університет, 2001), Європейська асоціація міжнародних досліджень (EISA, 2013), Середньозахідна асоціація політологів (MPSA USA, 2016), Асоціація міжнародних студій (ISA, 2019).

Список основних публікацій:

 • Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007.
 • Systemic transformation of the Region Eastern Europe (1989-2004). – Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, 2016.
 • “Конфликтите в Косово и Ирак в контекста на международните отношения”. Международни отношения, София 3 (2008): 53-72.
 • “Украйна, като транзитна държава”. Геополитика & геостратегия, София 4 (2008): 81-88.
 • “Theoretical base of studying of systemic transformation of Eastern European countries”. У E-gospodarka, E-spolechenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej, ред. S. Partycki, 292-296. Lublin: KUL, 2009.
 • “The European Union's approach towards the independent Kosovo: From disagreement to disenchantment?” Bruges, 2010. http://uaces.org/documents/papers/1001/brusylovska.pdf
 • “Polish-Ukrainian economical relations in the context of Eastern Partnership”. У Partnerstwo i Wspolpraca a Kryzys Gospodarczo-Spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej, ред. S. Partycki, 202-207. Lublin: KUL, 2010.
 • “Socio-economic transformation in post-communist countries of Europe: Hungarian case”. У Spoleczenstwo Sieci. Gospodarka Sieciowa w Europie Srodkowej i Wschodniej, ред. S. Partycki, 181-185. Lublin: KUL, 2011.
 • Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009. Навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2011. onu.edu.ua/pub/.../навчал%20посібник%20систем%20трансформ%20СЄ.doc
 • “Політичні процеси”. В Політологія, ред. І. Коваль. Підручник, 230-252. Харків: Фоліо, 2012.
 • “Соціально-економічна трансформація посткомуністичної Росії”. Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки 2(16) (2012): 155-163. http://lib.onu.edu.ua/ua/sotsyologyya-y-polytycheskye-nauky/
 • “Crisis of democracy in crisis times: case of Russia and Ukraine”. В Strategie Dzialan w Warunkah Kryzysu, ред. S. Partycki, 18-22. Lublin: KUL, 2013.
 • “Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації”. Studia Politologica Ucraino-Polona 3 (2013): 318-326. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2013
 • “The engagement of EU in the creation of subjects of international law: Kosovo case”. В The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, vol. II, 479-489. Skopje: Van Gog, 2013.www.fb.uklo.edu.mk/fs?.../Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%202013%20Kniga  
 • “Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту”. Вісник ОНУ. Серія: Соціологія і політичні науки 2(18) (2013): 110-115. liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/vest_soc_18_2-3_2013.pdf
 • “Ukrainian business media in the context of “power - large capital” relations”. В Kreowanie Przestrzeni Spolecznej w Cyfrowym Swiecie, ред. M. Lyszczarz, S. M. Marcinkiewicz, M. Sokolowski, 255-264. Torun: Wyd. Adam Marszalek, 2014. https://dokupdf.com/download/kancik-e-social-media-jako-narzdzie-promocji-jednostek-samorzdu-terytorialnego-w-kreowanie-przestrzeni-spoecznej-w-cyfrowym-wiecie-wpyw-mediow-na-rzeczywisto-polityczna-oraz-funkcjonowanie-ruchow-spoecznych-i-religijnych-w-polsce-i-europie-rodkowo-wschodniej-_5a003c48d64ab279f46ad5a0_pdf
 • “Особливості політичного розвитку Польщі на початку ХХI століття: основні тенденції, проблеми, досягнення”. В Ужгородські польські наукові читання: історія, культура, політика, право, ред. М. Лендьел, М. Палінчак, 100-107. Ужгород: Ліра, 2014. www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2778
 • “Cross-border cooperation of the EU with Ukraine”. В Gospodarka w Sieciach Relacji, ред. R. Sobiecki, 57-64. Lublin: KUL, 2014.
 • “European idea” in Ukraine: Political discussions in Verkhovna Rada on the eve of Vilnius Summit (2013)”. В Constructing “Europe” and Spread of European Values, ред. L. Mazilis. Kaunas, 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-058-9
 • “Геополітичні стратегії Центральної Східної Європи в умовах еволюції сучасної системи міжнародних відносин”. Studia Politologica Ucraino-Polona 4 (2014):18-26. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2014_4
 • “Greek-Macedonian relations in the context of developing a new system of international relations”. International Relations and Diplomacy 8(11) (2014): 543-549. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=43&jx=ird&cont=allissues
 • “Brusylovska Forum Contribution”. Russian Journal of Communication 6 (2) (2014), 169-173.
 • “Critical discourse analysis (CDA) in International Relations”. Реторика и комуникации, София 18 (2015). http://rhetoric.bg/olga-brusylovska-critical-discourse-analysis-cda-in-international-relations
 • “Розвиток теорії міжнародних відносин в США: дискусії в сучасній політології”. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» 5 (2015). http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2498/2229
 • “South-Eastern Europe in quest of national security and Euro-Atlantic integration”. In Researching Security – Approaches, Concepts and Policies, edited Cane T. Mojanoski, vol. 5, 312-324. Skopje: Van Gog, 2015. http://www.fb.uklo.edu.mk/fs;jsessionid=d97aec0a5013236bb66a55204f96?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20V.pdf
 • “Territorial and cross-border cooperation of the EU with Russia, Ukraine and Moldova”. Warsaw East European Review. 5 (2015): 27-40. http://studium.uw.edu.pl/warsaw-east-european-review/
 • “Russian-Ukrainian conflict. First stage: propaganda war”. Вісник ОНУ 20 2(23) (2015): 59-64. heraldiss.onu.edu.ua/issue/download/3460/1564
 • “Політико-системна трансформація в регіоні Східна Європа. 1989-2004: Аналіз політичної думки”. В Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: Аналіз сучасної політичної думки, ред. І. Koвaль, О. Брусиловська, 154-182. Одеса: ОНУ, 2016.
 • “Кейси Криму та «Новоросії» у контексті нових викликів європейській безпеці”. Studia Politologica Ucraino-Polona 6 (2016): 10-18. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2016_6
 • “Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України”. Вісник ОНУ 22 2(27) (2016): 9-15. http://lib.onu.edu.ua/ua/sotsyologyya-y-polytycheskye-nauky/
 • “Conditions of the development of multiculturalism in net-society: samples of France and Ukraine”. В Społeczeństwo, Gospodarka, Technologia w Swiecie Sieciowych Powiązań. Ku Przyszłości, ред. A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka, 295-310. Lublin: KUL, 2016.
 • “The idea of European integration and the cross-border cooperation of Ukraine with the EU”. UA: Ukraine Analytica 4 (6) (2016): 44-50. http://ukraine-analytica.org/the-idea-of-european-integration-and-the-cross-border-cooperation-of-ukraine-with-the-eu/
 • “The ideological transformation of South-Eastern Europe after 2004”. Transformacje, Warszawa 3-4 (90-91) (2016): 266-285. http://www.e-transformacje.com/#archiwum
 • “Ісламський чинник у політиці країн ЄС: Приклад Франції”. Міжнародні відносини 13 (2017). http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3017
 • “Energy safety of Ukraine: Russian factor”. Modelling the New Europe 22 (2017). http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?page_id=1695
 • “Political transformations in the post-Soviet states: Methodological approaches and research problems”. Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки. Серія: Політичні науки. 22, 2(29) (2017): 11-17. liber.onu.edu.ua/pdf/vc22_29.pdf
 • “Strategic Culture of Ukraine as the Research Instrument of the Ukrainian Foreign Policy”. В Strategic Culture and Foreign Policy of Ukraine, ред. І. Koval, О. Brusylovska, V. Dubovyk, 7 – 20. Odesa: Odesa Mechnikov National University Press, 2017. (соавтор Полина Синовец).
 • “Factors and evolution of Ukrainian-Russian relations”. В Strategic Culture and Foreign Policy of Ukraine, ред. І. Koval, О. Brusylovska, V. Dubovyk, 96-115. Оdesa: Odesa Mechnikov National University Press, 2017.
 • “International Consequences of Russian-Ukrainian Conflict”. Research and Development on Social Sciences 13 (2017): 323 – 330. iassr2.org/rs/013.pdf
 • “Взаємодія ЄС та країн Центрально-Східної Європи”. B Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах, 386-415. Київ: Вадекс, 2018.
 • “The Re-Politicisation of Modern Russian – Ukrainian Relations”. Вісник Oдеського національного університету. Соціологія та політичні науки. Серія: Політичні науки. 23, 2(31) (2018): 11-34.
 • “Концепт «пост-правди» у політологічних студіях XXI століття”. B Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди», ред. О. Брусиловська, 12-32. Kиїв: Вадекс, 2018. (разом із А. Филипенко).
 • “Російсько-українські відносини у період інформаційної війни”. B Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди», ред. О. Брусиловська, 33-70. Київ: Вадекс, 2018. (разом із І. Ковалем).
 • “Системная трансформация посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы: российские и украинские исследования в ХХI ст.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4 (2018): 113-134. DOI 10.14746/ssp.2018.4.6
 • “Post-communist identities and their transformations: The cases of Poland and Romania”. In Balkan and Baltic States in United Europe. Histories, Religions, and Cultures II, eds. E. Anastasova, S. Toncheva, 56-65. Sofia: Paradigma Publishing House, 2018.

Міжнародні конференції, семінари, школи:

“Sociological dimension of the investigations of contemporary international relations” (Budapest, 1999). Eastern School of Warsaw University (Warsaw, 2001). “Enlargement of Europe” (Brno, 2002). “EU enlargement – one year on” (Tallinn, 2005). “Humanities in New Europe” (Kaunas, 2005). ReSET (Great Tyrnovo – Sofia – Devin, 2006–2008). IPRA Global Conference “Towards sustainable peace and development” (Leuven, 2008). Jean Monnet Advanced Study Institute “Europe's Evolving Security Architecture: Integration, Cooperation or Confrontation?” (Doneck – Yalta, 2009). “Risk Society: Challenges for the 21st Century” (Athens, 2009). VIII ICCEES World Congress “Eurasia: Prospects for Wider Cooperation” (Stockholm, 2010). “Conflict of interests in Central and Eastern Europe” (Torun, 2010). “Exchanging Ideas on Europe 2010: Europe at a Crossroads” (Bruges, 2010). “New bridges in Europe, opportunities for cooperation in the Black Sea Region” (Varna, 2010), “Reconsidering Democracy: (New) Theories, Policies and Social Practices” (Celje, 2012), “Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines” (Braga, 2012). “Wars for rights / Wars against rights? Globalization and crisis of democracy” (Minori, 2013). IAMCR conference “Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders” (Dublin, 2013). 8th Pan-European Conference on International Relations EISA “One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises” (Warsaw, 2013). “Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later” (Warsaw, 2014). 4th Global International Studies Conference WISC “Justice, Peace and Stability: Risks and Opportunities for Governance and Development” (Frankfurt am Main, 2014). “Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, Cultures II” (Sofia, 2014). 9th Pan-European Conference on International Relations EISA “The Worlds of Violence” (Giardini Naxos, 2015). “Peace and justice: Friend or foe? (Tours, 2015). “Belavezha. 25 years ago. States, peoples and borders” (Warsaw, 2016). Process Tracing Methods (Poznan, 2016). 24th IPSA World Congress “Politics in the world of inequality” (Poznan, 2016). Roundtable of Conrad Adenauer Foundation “Ways, scenarios and perspectives of Russian-Ukrainian conflict’ settlement” (Cadenabbia, 2016). V International Conference “Russia – «the near abroad» – the EU” (Torun, 2016). International Social Theory Consortium 16th Annual Conference “The Future between Progress and Regression – From Philosophy to Critical Social Science and Back” (Innsbruck, 2017). “Social and political transformations in Central and Eastern Europe (1917 – 2017): factors, achievements, problems” (Оdesa, 2017). International Conference DiscourseNet 20 “Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies” (Budapest, 2018). The 5th EISA European Workshops on International Studies (EWIS) “The Return of Politics to International Relations” (Groningen, 2018). International Conference “1918 in Lithuania and Poland from the modern perspective of Central and Eastern Europe: History, Politics, and Culture” (Vilnius, 2018). Training “Digital tools in teaching and courses” in the frames of the project “Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection” (Poznan, 2018).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d5af50ea1f669204107431566242062
title_5d5af50ea207c5598564541566242062
title_5d5af50ea21ff5947773501566242062
title_5d5af50ea231919415623161566242062
Top