Бабанська (Вінтул) Ольга Василівна

Науковий ступінь, вчене звання:  

Посада: викладач 

Тема дисертаційної роботи: «Транскордонне співробітництво України з країнами Західної Європи» 

Основні курси, що викладаються: економічна теорія, мікроекономіка, спецсемінари ринкова економіка, мікроекономіка фірми. 

Наукові інтереси: аналіз поведінки споживача, виробника, стратегія розвитку фірми, інноваційна політика фірми.

Публікації 

Монографії 

Навчально-методичні видання:
  1. Вінтул О. В., Ломачинська І. А. Практикум «Робочий зошит з «Мікроекономіки» для студентів  економічних спеціальностей. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. – 81 с.

Публікації в фахових виданнях:

  1. Старостіна А., Бабанська О. В. Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб'єкти // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. - № 9 (162). – 2014. - с. 6-11. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/1852
  2. Бабанська О.В. Формування моделі транскордонного співробітництва в умовах глобалізації // Вісник Одеського нац. університету: сер.: Економіка : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – с. 167-171 http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8243/1/167-171.pdf
  3. Бабанська О.В. Механізм функціонування транскордонного співробітництва в Європі: етапи формування та принципи реалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - № 7. – 2016. – с. 9-13  http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_1_2016ua/7_1_2016.pdf

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах: 

  1. Винтул О.В. Инновационное развитие промышленных предприятий Украины. -  Фінанси України: матеріали 15 Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квіт. 2011 р.: В 4 т. – Д. : Біла К.О., 2011. – Т.3. – 152 с.
  2. Винтул О.В. Стимулирование инновационной деятельности промышленных предприятий Украины. -  Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали 2 Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 25 берез. 2011 р.: У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011.
  3. Винтул О.В. Инновационное развитие фирмы в условиях различных типов рыночных структур. – Інноваційний розвиток національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. 7-8 квітн. 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – 403 с.
  4. Вінтул О.В., Мизернюк Я.  Инновационная стратегия как фактор формирования конкурентных преимуществ. - Інноваційний розвиток національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. 7-8 квітн. 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – 403 с.
  5. Бабанська О.В. Соціально-економічні інтереси суб’єктів транскордонного співробітництва. – Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 2014 р.
  6. Бабанська О.В. Розвиток транскордонного співробітництва в європейських країнах. – International Scientific-practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publising.

Підвищення кваліфікації, стажування: грудень 2012 р. - Одеській національний аграрний університет

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5befa034c6b9b16041377831542430772
title_5befa034c6cb315747365781542430772
title_5befa034c6dc518102442601542430772
title_5befa034c6eef10794161591542430772
Top