Держбюджетна кафедральна тематика

Викладачі кафедри постійно проводять дослідження в рамках держбюджетних кафедральних тем.

«Дослідження формування інституціональних структур в умовах ринкової трансформації». – науковий керівник – д. е. н., професор Горняк О. В.

Термін виконання. 01.01.2012. – 31.12.2016 рр. Без цільового фінансування.

Реалізовано 4 етап – Вивчення розвитку соціальних інституцій в умовах трансформаційних перетворень. Досліджено сутність та механізм формування процесу соціалізації економіки. Визначено вплив соціалізації економіки на еволюцію суспільного розвитку.

Результати наукової діяльності впроваджено в учбовий процес, зокрема викладання наступних дисциплін: Економічна теорія, Економічна історія, Економіка підприємства, Фінанси, Фінанси підприємства, Мікроекономіка, Мікроекономіка-2, Макроекономіка, Макроекономіка-2, Економічні системи, Практикум з ринку цінних паперів, Інфраструктура фондового ринку, Фінансова економіка, Фінансовий менеджмент, Економічне оцінювання, Теорія фірми, Моделювання економічної динаміки, Інституціональна економіка.

За 2016 рік викладачами кафедри було опубліковано 12 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях; 30 наукових праць у вітчизняних нефахових виданнях; кількість тез конференцій за участю викладачів кафедри – 36.

Результати досліджень заслуховуються на засіданнях кафедри (індивідуальні звіти викладачів), на науковому семінарі кафедри та на щорічних звітних конференціях професорсько-викладацького складу в листопаді поточного року.

Програма звітної конференції професорсько-викладацького складу

Починаючи з 2017 р. викладачі кафедри проводять дослідження в рамках кафедральної теми «Інституціоналізація соціально-економічної діяльності в умовах трансформації економіки» на 2017-2021 рр.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5cb8aa3aad86216200620471555606074
title_5cb8aa3aad9817281792071555606074
title_5cb8aa3aada9517627430981555606074
title_5cb8aa3aadba916102222851555606074
Top