Конкурси, олімпіади для школярів

Мала академія наук України (МАН) - загальнодержавний науковий проект, освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. МАН була створена за сприяння Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук.

Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими відділеннями відносно структури, затвердженої президією МАН. Територіальні представництва працюють у кожному обласному центрі України. Для задоволення інтересів і потреб дітей у дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так,в 2011–2012 н. р. – було 60 секцій 11 наукових відділень.

На сьогоднішній момент Національний центр «Мала академія наук України» є установою, яка виконує функції пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Щорічно НЦ «МАН України» проводить приблизно 30 всеукраїнських заходів науково-дослідницького напрямку і більше 40 масових заходів для обдарованої молоді, затверджуються нові освітні проекти, в тому числі міжнародні.

Невід'ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами та громадськими інститутами, бізнес-структурами, які сприяють успішному виконанню їх головної функції - формування інтелектуального потенціалу української нації.

Сьогодні МАН виховує професійно орієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже знають своє призначення, спрямованість, наукове покликання і йдуть у вищі навчальні заклади чітко розуміючи, в якій науковій сфері вони хочуть працювати.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН.

Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.

У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

Участь у конкурсі щодо захисту наукових робіт проходить в 3 етапи:

Районний етап.  Готову роботу учня заочно рецензують члени журі. Потім автора праці запрошують в обласний центр для написання контрольної роботи по його предмету, рівень складності якої досить високий, проте не виходить за рамки шкільної програми. У разі успішного написання контрольної МАНівців запрошують для участі у другому етапі.

Обласний етап. Цей етап являє собою захист науково-дослідницьких робіт. Захист відбувається не тільки перед журі, але й перед опонентами - іншими членами секції, - які задають питання по темі роботи і намагаються максимально загнати виступаючого в кут, тому що за вдало поставлене питання вони отримують бали. Тому до захисту готується не тільки той, хто безпосередньо захищає роботу, а й усі інші учасники. Журі визначає переможців обласного етапу, які їдуть до Києва для захисту своєї роботи на державному рівні.

Фінал у Києві. Захист у фіналі відбувається за таким же принципом, як і на обласному етапі. У Київ з'їжджаються переможці з усіх областей України - представники усіх 40 напрямків. Приблизно з 100 000 школярів, які беруть участь у конкурсі, у фінал виходить близько 1 000. Переможці фінального етапу, як правило, вже приступають до занять науковою роботою.

Журі формується Міністерством освіти, а голова журі має звання не нижче професора. Склад суддівської команди затверджує президія МАНа, який складається з іменитих учених.

Крім цього загальнонаціонального конкурсу, МАНівці щорічно беруть участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних турнірах, олімпіадах, фестивалях, семінарах і т.д.

Переможці олімпіад Малої академії наук отримують хороші державні стипендії.

Для студентів, бажаючих написати роботу з напрямку «економічна теорія» пропонуються такі теми:

 1. Економіка як наука і як сфера практичної діяльності людей.
 2. Основні проблеми економіки та способи їх вирішення.
 3. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства: взаємозалежність та взаємозв'язок.
 4. Домашнє господарство як суб'єкт економічних відносин.
 5. Аналіз формування і розвитку економічних систем.
 6. Власність і права власності в економічній системі.
 7. Умови виникнення і функціонування ринкової економіки.
 8. Роль держави в сучасній економічній системі.
 9. Національна економіка, її структура та розвиток.
 10. Система макроекономічних показників розвитку національної економіки.
 11. Фінансово-грошова система країни та її роль у розвитку економіки.
 12. Соціально-економічні проблеми розвитку економіки.
 13. Економічні кризи та їх роль у розвитку ринкової економіки.
 14. Інфляція та її соціально-економічні наслідки.
 15. Особливості економічного зростання в сучасних умовах.
 16. Грошово-кредитна політика держави та її вплив на економічний розвиток.
 17. Фіскальна політика держави і її роль у розвитку економіки.
 18. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
 19. Міжнародна економічна інтеграція і її роль в сучасній економіці.
 20. Міжнародна валютно-фінансова система та її функціонування в сучасних умовах.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b911ba62d412575430931550553371
title_5c6b911ba63ee155970571550553371
title_5c6b911ba650513001452941550553371
title_5c6b911ba661912504932791550553371
Top