Спеціальність - Економічна теорія

ПРОПОНУЄ

 • висококваліфікований професорсько-викладацький склад, більша частина якого пройшла навчання та стажування у провідних вузах світу;
 • сучасні освітні технології (проектування, кейси, тренінги, модульні технології, дослідницькі методи);
 • лекції на іноземних мовах професорів провідних європейських університетів та університетів США;
 • практика на підприємствах, у фінансово – кредитних організаціях, державних установах з можливістю подальшого працевлаштування;
 • стажування, літні школи, конференції у провідних вітчизняних та іноземних вузах за програмами обміну студентів;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі;
 • 100% забезпечення іногородніх гуртожитком.

НАВЧАЄМО

 • сучасним теоретичним і практичним напрямкам економічної науки і думки;
 • розуміти і прогнозувати соціально – економічні події в національній економіці та світовому господарстві;
 • виявляти і аналізувати сучасні зміни в структурі національної економіки;
 • організовувати власну бізнес – діяльність;
 • виявляти закономірності соціально – економічних процесів на макро- і макрорівні;
 • аналізувати напрями і етапи розвитку економічної думки у взаємозв’язку з сучасними умовами;
 • формуємо неординарне економічне мислення і розвиваємо здібності до аналітичної діяльності.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • мікро- та макроекономіка;
 • економічна історія та історія економічних вчень;
 • менеджмент та маркетинг;
 • економіка підприємства;
 • фінанси та фінанси підприємства;
 • бухгалтерський облік та аудит;
 • гроші та кредит;
 • банківська справа;
 • інвестування;
 • статистика;
 • бізнес планування;
 • міжнародна економіка та міжнародний бізнес;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • економічна політика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічний та фінансовий аналіз;
 • кон’юнктурний аналіз ринків;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • підприємницька діяльність;
 • консалтинг та ін.

НАШІ СТУДЕНТИ

 • беруть участь у наукових семінарах, конференціях, олімпіадах і різних конкурсах;
 • є слухачами бізнес – школи;
 • беруть участь у проектах студентської економічної лабораторії;
 • організовують і проводять розважальні студентські заходи («День економіcта», «День ІМЕМ», «Битва факультетів», фотовиставки, брейн – ринги);
 • ініціюють громадські акції;
 • беруть участь у магістерських програмах провідних вузів України, Європи.

НАВИЧКИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

 • мають системне уявлення про структуру та тенденції розвитку національної та світової економіки;
 • розуміють різноманіття економічних процесів та їх взаємозв’язку;
 • володіють теоретичними основами, навичками аналізу закономірностей розвитку економіки, включаючи трансформаційні процеси;
 • володіють принципами прийняття і реалізації економічних і управлінських рішень;
 • вміють виявляти проблеми економічного характеру в діяльності підприємств і організації та розробляти антикризову політику;
 • вміють систематизувати і узагальнити інформацію, готувати економічні огляди;
 • використовують основні та спеціальні методи економічного аналізу інформації;
 • розробляють і обґрунтовують варіанти ефективних господарських рішень.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • економіко – фінансова діяльність на підприємствах різних форм власності;
 • банківська та страхова справа;
 • економічна та фінансова аналітики, консалтинг;
 • фінансовий контроль та податки;
 • аналіз ринків
 • бізнес - планування та бізнес – проектування;
 • інвестиційна та інноваційна діяльність;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • організація власного бізнесу;
 • електронна комерція;
 • науково – дослідна та педагогічна діяльність в галузі економіки.

ПОСАДОВІ ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНІКІВ

 • керівник підприємства, підрозділу;
 • консультант з розробки економічної політики підприємства і держави;
 • економіст – аналітик, фінансовий аналітик;
 • начальник планово – економічного відділу державної установи;
 • фінансовий директор;
 • економічний радник;
 • консультант з ефективності підприємництва та раціональності виробництва;
 • бізнес консультант (ризики, фінанси, інвестиції, бізнес – проектування);
 • економічний оглядач;
 • фахівець з антикризового управління і фінансово – економічної безпеки;
 • помічник керівника з економічних питань;
 • дослідник, науковий співробітник;
 • викладач економічних дисциплін.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf68e46459ec21124414231542884934
title_5bf68e4645b072182606951542884934
title_5bf68e4645c1d16694852131542884934
title_5bf68e4645d313054563331542884934
Top