Егорова-Гудкова Тетяна Ігорівна

Егорова-Гудкова Тетяна Ігорівна


Егорова-Гудкова 
Татьяна Игоревна

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (с 1988)

Вчене звання

Доцент

Посада

Доцент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (с 2003)

Освіта

Докторантура, Одеський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президенті України (2003)
Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М.В. Ломоносова, інженер-економист.

Назва дисертаційної роботи

Готується до захисту дисертації на здобування наукового ступеню доктора економічних наук зі спеціальності 21.04.01 «Економічка безпека держави». Тема дисертації «Теорія та методологія проектування складних штучних систем на прикладі системи економічнох безпеки держави»

Досвід викладацької діяльності

  • ОНУ ім. І.І. Мечникова (с 2003)
  • Одеський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президенті України, Кафедра управління проектами (1998 – 2002)

Професійні навички та знання

Директор Інституту Креативних Технологій (с 2000)
Тьютор курсів: Введення у сучасний Бізнес, Управління Проектами; Стратегічне Управління в Інституті Міжнародної комерційної Діяльності, (Германія) – на англійській мові, Програма MBA, Одеса (2002 – 2004)

Стажування та програми

Міжнародний Форум, Південно-Західний Університет економіки та фінансів, г. Ченгду, КНР (жовтень 2012)
Міжнародна Програма Торгівельно-Ремісничої Палати Мюнхену та Верхньої Баварії для українських бізнесменів та доцентів (вересень, 2001 - жовтень, 2002).
Міжнародна сертифікація International Project Management Association, Swiss.
Міжнародна Програма Торгівельно-Ремісничої Палати Мюнхену та Верхньої Баварії для українських бізнесменів та доцентів (вересень, 1998 – жовтень, 1999)
Міжнародний Форум «Іноземні інвестиції для України» Проект «Профілактика», Відень.

Галузь наукових інтересів

Економічна безпека бізнесу, Антикризове управління, Управління проектами, Управлінський облік

Іноземні мови

Англійська

E-Mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПО ТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


1

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічна безпека бізнесу як засіб запобігання кризових сітуацій

Вісник УАДУ.- 2000.- №4. - С. 91- 94,

2

Єгорова-Гудкова Т.І. Непрозорість економіки як вхідний бар'єр на інвестиційному ринку України.

Управління проектами та розвиток виробництва.-2003.-№4.-С.65-72

3

Єгорова-Гудкова Т.І. Формування умов економічної безпеки на державному рівні: проектний підхід.

Вісник ІВС. - 2003. - №2. - С. 76 – 82

4

Єгорова-Гудкова Т.І., Ровинський Ю.А., Застосування алгоритму стратегічного анализу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості ринку цінних паперів України

http://www.mirkin.ru/_docs/articles04-031.pdf, 2004

5

Єгорова-Гудкова Т.І. Формування умов прозорості фондового ринку України.

Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України/За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва.-К..:Вид-во НАДУ, 2003.-Вип.2. с. 236 – 240.

6

Єгорова-Гудкова Т.І. , Карабанов А.В. Поняття регіональної економічної безпеки в системі економічної безпеки держави.

Управління проектами та розвиток виробництва.-2004.-№1.-С.95-100

7

Єгорова-Гудкова Т.І. , Морозюк Н.С., Економічне зростання та проблема безпеки.

Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 37. – 2007 р. с. 104 – 107.

8

Єгорова-Гудкова Т.І. «Продовольча безпека України та напрямки її забезпечення».

«Аграрний Вісник Причорноморя», випуск 49, с. 51 – 56.,2009

9

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічна безпека України: пріорітети та проекти розвитку.

Тези доповідей міжнародної конференції. К.: КНУБА, 2004. – 147. с. 43-45

10

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічне зростання: стратегія, безпека, проекти.

Матеріали другої міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ, 2005. Тези доповідей міжнародної конференції. К.: КНУБА, 2005.с. 76-78

11

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічний рост та проблема національної економічної безпеки Тези доповідей міжнародної конференції.//Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. - К.: НУК, 2005.- 108 с.

Тези доповідей міжнародної конференції.//Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. - К.: НУК, 2005.- 108 с.

12

Єгорова-Гудкова Т.І. Проблеми економічного зростання і дилема безпеки.

Актуальні проблеми сучаної науки: Тр. 1-го Міжнародного форуму (6-ї Міжнародної конференції) молодих вчених та студентів. Гуманітарні науки. Ч.31. (Економіка (А-К)/ Наук. ред. А. С. Трунін, Є.В. Зарова, А.Н. Суворова. – Самара: СДЕУ, 2005. – 220 с. С. 106-108)

13

Єгорова-Гудкова Т.І. Проблеми економічного зростання і програма забезпечення економічної безпеки держави.

Тези доповідей міжнародної конференції. К.: КНУБА, 2006. – 176. с. 55-56

14

Єгорова-Гудкова Т.І. Умови економічної безпеки та загрози на інвестиційному полі України

Организаційно-правові заходи управлінської діяльності ОВС в умовах європейської інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (26-27 жовтня 2007 р.) Частина 2. – Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2007. – 309 с.. с. 97-99

15

Єгорова-Гудкова Т.І., Морозюк Н.С., Проблеми продовольчої безпеки в Україні

Организаційно-правові заходи управлінської діяльності ОВС в умовах європейської інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (26-27 жовтня 2007 р.) Частина 2. – Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2007. – 309 с., с. 140-144

16

Єгорова-Гудкова Т.І, Поп Н.В..
До питання щодо умов трасферу кризи в Україні.

Организаційно-правові заходи управлінської діяльності ОВС в умовах європейської інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (26-27 жовтня 2007 р.) Частина 1. – Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2007. – 309 с.

17

Єгорова-Гудкова Т.І. До питання щодо використання Математики Гармонії в управлінні економічною безпекою держави

Тези доповіді. Збірник праць Сімнадцятої міжнародної конференції “Проблеми управління безпекою складних систем”. 23 грудня 2009 р. Інститут проблем управління РАН ім. Трапезнікова (м. Москва), с. 35 – 37

 

За останні 3 роки

 

18

Сороко Е.М., Єгорова-Гудкова Т.І.
Гармонійність як атрактор, ідеал та основний контур економічної безпеки економіки майбутнього

Тези доповіді. Збірник праць Вісімнадцятої міжнародної конференції “Проблеми управління безпекою складних систем”. Грудень 2010 р. Інститут проблем управління РАН ім. Трапезнікова (м. Москва), с. 135 – 136.

19

Єгорова-Гудкова Т.І., Тютюненко С.Г.
Тіньова економіка в Україні та сучасні методи її дослідження.

Тези доповідей Міжнароднї науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 р. с.89 – 92.

20

Єгорова-Гудкова Т.І. Концепція економічної безпеки на підставі використання принципів математики гармонії.

Економічний вісник Національного гірничого Університету, ISSN 2073-9982, № 1, 2010, с.9-15.

21

Єгорова-Гудкова Т.І. , Кравченко М.В. Тютюненко С.Г. Тіньова економіка в Україні та її вплив на економічне зростання.

Механизм регулирования экономики. № 3. Том 2, 2010, с. 41-46

22

Єгорова-Гудкова Т.І. Про можливість забезпечення умов економічного зростання на основі формування пропорційної структури економіки

Матеріали 4-ї науково-практичної конференції
«Інституційні засади функціонування екрноміки в умовах трансформації», 8-10 вересня 2010 р. ОНУ ім. І.І. Мечникова

23

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічна безпека розвитку як наслідок відповідності концепціям ноосферизму і математики Гармоніх .

В монографії: Екологічні конфлікти у сучасній системі природокористування; під ред. д.е.н., проф. С. Н. Бобталева и к.е.н., доц. В. В. Сабадаша. – Суми Університетська книга. – 2010. – 352 с. С. 91- 100.

24

Єгорова-Гудкова Т.І. Гармонійність як основний контур економіки майбутнього.

Збірник праць учасників VII Міжнародної Кондратьєвської конференції 15-16 лютого 2011 г., Міжнародний фонд Н. Д. Кондратьєва, Інститут економіки РАН. - М.: МФК, 2011, 496 с.; с. 272-276. ISBN 978-5-901640-25-8

 

25

Єгорова-Гудкова Т.І. Проектування сталої економічної системи держави на основі моделі золотого перетину.

Колективна монографиія: - Гармонійний розвиток систем – третій шлях людства. – 395 с. С. 333 – 336 .
Під ред. д.ф.н. Сороко Е.М., к.е.н. Єгорової - Гудкової Т.И. ISBN 978-966-8888-03-09.

26

Єгорова-Гудкова Т.І. Економічна безпека держави: необхідність нової парадигми.

С. 467 – 476. Колективная монографія: - Економічна безпека: нова парадигма формування і забезпечення., Під ред. д.ф.н. Сороко Е.М., д.е.н. Бєлоусової І.А., к.е.н. Єгорової - Гудкової Т.І. Вид-во. Інституті креативних технологій, Одеса, 2011, - 544 с. ISBN 978-966-8888-03-08

27

Єгорова-Гудкова Т.І. Використання фундаментальних констант математики гармонії при обгрунтуванні інваріант стратегії економічного зростання.

 

Колективна монографія: Сучасні аспекти математики гармоніх та іх застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі та освіті. Під ред. д.т.н. Стахова А.П., д.ф.н. Сороко Е.М., к.е.н. Єгорової - Гудкової Т.І.
ISBN 978-966-8888-03-11 с. 361-371

28.

Карабанов А.В., Єгорова-Гудкова Т.І., Поп. Н.В.
Проектне управління як інструмент здійснення впливу на стан економічної безпеки регіону (на прикладі проекту «Бюджет довіри»)

Економіка сьогодні: проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Одеса, 25-26 листопада 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. Ч.1. – 92 с. , с.87-88

29.

Yegorova-Gudkova Tatyana
Projecting of steady complexity economic systems on self-organizing principles as a component of anti-crisis strategy

Absract of 2012 International Conferenceon
Trends and Cycles in Global Dynamics and Perspectives of World Development
October 13–15, 2012, Chengdu, China, Р.40 -41

30.

Єгорова-Гудкова Т.І., Кравченко М.В.
Самоорганізація системи тіньової економіки: властивість операціональної замкнутості

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". — 2011. — №6 (51). — С.. 0,37 д.а.

31.

Єгорова-Гудкова Т.І., Морозюк Н.С.
Вдосконалення системи моніторингу на принципах самоорганизації як умова забезпечення продовольчої безпеки

Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля.»№ 11 [182]. Частина 2.2012. - C 285 – 300.

32.

Єгорова-Гудкова Т.І., Розвиток трансакційного сектору економіки та його вплив на рівень економічної безпеки держави // Єгорова-Гудкова Т.І., Бєлобородько В.І.

Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації», 8-10 червня 2012 р. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса.С.37-38

33.

Єгорова–Гудкова Т.І., Нова парадигма державного управління

Колективна монографія: Нариси про систему державного управління – третій шлях. Під ред. д.филос.н.Сороко Е.М., д.т.н. Бушуєва С.Д., к.е.н. Єгорової –Гудкової Т.І. Відп. редактор Єгорова–Гудкова Т.І.: Вид-во. Інституту креативних технологій, Одеса, 2012, - 221 с. Том 1. ISBN 978-966-8888-03-14. С.160 – 169

34.

Єгорова–Гудкова Т.І. Проектування якості системи державного управління на основі інтегральних вимірювальників // Сороко Е.М., Єгорова–Гудкова Т.І.

Колективна монографія: Нариси про систему державного управління – третій шлях. Під ред. д.филос.н.Сороко Е.М., д.т.н. Бушуєва С.Д., к.е.н. Єгорової –Гудкової Т.І. Відп. редактор Єгорова–Гудкова Т.І.: Вид-во. Інституту креативних технологій, Одеса, 2012, - 221 с. Том 1. ISBN 978-966-8888-03-14. С.190 – 201

35.

Єгорова-Гудкова Т.І.
Противодія трансферу кризи в умови самоорганізації економічної системи // Єгорова-Гудкова Т.І., Семененя І.Н., Поп Н.В..

Тези VIII Міжнародної Кондратьєвської конференції «Цикличність глобальних процесів, цикли Кондратьєва та довгострокова концепція розвитку Росії та глобального світу», 1–2 листопада 2012 р. Москва, Інститут економіки РАН. С.126-130., вид. ІЕ РАН, 2012

36

Єгорова-Гудкова Т.І.,
Вдосконалення методологічного подходу до проектування системи економічної безпеки держави // Сороко ЄМ., Єгорова-Гудкова Т.І., Семененя І.М. Вчені записки Університету "Крок"\Ун-т економмики та права "Крок".- Вип.1 (1997).-Вип. 32.-Т.1. - с. 117 – 123

Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛИКИ ТА ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ХХІ СТОЛІТТЯ», присвячена 10-річчю УАРМБО та 20-річчю Університету «КРОК», 29 листопада 2012 р. , Університет «КРОК», Київ.

37

Єгорова-Гудкова Т.І. Ряд золотих перетинів як індикаторів стану економики складної системи (а прикладі системи еокномічної безпеки держави) //Сороко Е.М., Єгорова-Гудкова Т.І., Бєлобородько В.І.

Материали ХХ-ї міжнародної конференції «Проблеми управління безпекою складних систем», 19 грудня 2012 р., Інститут проблем управління ім. Трапезнікова РАН, м. Москва, Росія.

38.

Проектування сталих економічних системи для забезпечення стратегічної конкурентоспроможності держави та протидії трансферу кризи.

Материали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи скоординованого соціально-економічного розвитку Росії та Украіни у загальноєвропейському контексті», Москва, ІНІОН РАН, 30-31 жовтня 2012 р.

39

Єгорова-Гудкова Т.І. Міра гармонії як найважливіша цінність у стратегії організації знання та основа процессу методологічного оснащення іноваційних проектів// Сороко Е.М., Єгорова-Гудкова Т.І.

Материали міжнародної конференції. "Імперативні творчості та гармонія у проектуванні людиновмірювальних систем"
Національна комісія Республіки Беларусь по справам ЮНЕСКО;.Інститут філософії НАН Беларусії. Мінськ, 15 – 16 листопада 2012 р.

 

Приняты к публикации

 

40

Єгорова-Гудкова Т.І.
Продовольча безпека у світі в умовах зміни вектору інтеграційних процесів // Єгорова-Гудкова Т.І., Семененя І.Н., Тютюненко С.Г.

Тези 2-го Всеросійського Економічного Конгресу, 18–22 лютого 2013 р. Суздаль, Нова економічна асоциація (НЕА), Секція економіки Відділення суспільних наук РАН і Админістрація Владимирськой області.

41

Єгорова-Гудкова Т.І.
Моніторинг продовольчої безпеки в умовах економічнох інтеграції // Єгорова-Гудкова Т.І.
Морозюк Н.С., Бєлобородько В.І.

Тези 2-го Всеросійського Економічного Конгресу, 18–22 лютого 2013 р. Суздаль, Нова економічна асоциація (НЕА), Секція економіки Відділення суспільних наук РАН і Админістрація Владимирськой області.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dcc2749e0515785301331573660489
title_5dcc2749e07028008589601573660489
title_5dcc2749e082a5141036941573660489
title_5dcc2749e093e5713303891573660489
Top