Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

В рамках соціального проекту "ІМЕМ випускникам шкіл Одеси та області" з 28 жовтня 2017 року (кожну другу та четрверту суботу) о 10 годині для всіх бажаючих школярів 11-х класів продовжує свою роботу «ШКОЛА ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ».

Запис за телефонами: (048) 723-84-98, (066) 692-12-08.
Навчання безкоштовне.По закінченню навчання видається сертифікат.

Інститут математики економіки і механіки
(ІМЕМ)

Спеціальність

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

Навчаємо Бізнесу і Менеджменту професійно!

Завідує кафедрою менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів,
доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна.

Садченко Олена Василівна 
– завідує кафедрою менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, доктор економічних наук, професор

Автор понад 150 наукових праць (монографії, навчальні посібники, брошури та наукові статі).

Володар грантів: Сороса для стажування в Центральному Європейському Університеті(м. Будапешт) 1999р.; Фонду Макартуров (США) з економіко-екологічної тематики 2001р.

Співавтор Другої Національної доповіді України «Збереження біорізноманіття України».

Розробник наукового проекту в рамках проблеми «Збереження і підтримка знань, пов'язаних з біорізноманіттям, інноваціями і традиційними формами природокористування місцевих органів влади» Глобального екологічного фонду (ГЕФ) за підтримки Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (МБРР).

Розробник проектів «Концептуальні і методичні основи створення морського економіко-екологічного кадастру України»; "Про інституціоналізацію форм власності на об'єкти природно-ресурсного потенціалу"; «Екологічний паспорт суб'єкта природокористування»; «Типового проекту регіонального паспорта екологічної інфраструктури» та інш.

Член спеціалізованих вчених рад Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) та Національного гірничого університету МОН України (м. Дніпропетровськ).

Голова Державної екзаменаційної комісії провідних ВНЗ м. Одеси

Володар сертифікатів: «Наукові дослідження та інноваційний менеджмент», «Бізнес та сталий розвиток», «Навколишнє середовище і політика», «Партнерство за демократію заради здоров'я нації», «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі і освіті», «Соціально-географічні проблеми у Східно-Центральній Європі на початку 21 століття».

ВІТАННЯ завідувача кафедри

Дорогі друзі!

Ми раді вітати Вас на сайті кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова!

Кафедра вже більш 18 років здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю "Менеджмент організації і адміністрування". Студенти вивчають спеціальні дисципліни, мають можливість проходити практику на провідних підприємствах Одеси. Крім цього, вони також мають можливість проходити міжнародні стажування.

На кафедрі висока вимогливість викладацького складу до своєї роботи. Вона проявляється в проведенні навчального процесу на високому науково-методичному рівні, в розробці наукових проблем, та підготовці та захисті дисертацій.

Співробітники кафедри проводять величезну роботу зі студентами, аспірантами і здобувачами, передаючи їм свої знання, вміння та досвід і, звичайно, частинку своєї душі. Як результат, студенти та аспіранти кафедри щорічно займають призові місця на різних конкурсах та олімпіадах.

На цьому сайті Ви знайдете відомості про кафедру Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, отримаєте необхідну для вступу інформацію, познайомитеся з викладачами, аспірантами та студентами кафедри, дізнаєтеся про основні дисципліни, що читаються нашими викладачами, про наукові досягнення і, звичайно ж, про дозвілля і цікаві заходи.

Також для Вас була підготовлена низка цікавих фотографій і відеозаписів з життя студентів кафедри.

Ми сподіваємося, що на нашому сайті ви знайдете відповіді на всі Ваші питання, і ми будемо раді бачити вас серед студентів нашої кафедри.

З повагою,
зав. кафедрою Менеджменту і математичного моделювання ринкових процесів,
професор, доктор економічних наук
Садченко Олена Василівна

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів
готує фахівців зі спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування».

Презентація кафедри менеджменту

Більшість викладачів пройшли стажування у вищих навчальних закладах Європи (Франції, Португалії, Нідерландах, Англії, Німеччини, Угорщини, Болгарії) та США.

Щорічно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Багато викладачів кафедри є практикуючими фахівцями в галузі управління підприємствами, маркетингу, антикризового управління компаніями і т.п.

Досвід і навички викладачів нашої кафедри: викладання за програмою МВА; бізнес-консультування, проведення бізнес - тренінгів та семінарів з менеджменту, маркетингу, ціноутворення, продажу, мерчандайзингу.

Використовується інноваційний підхід при проведенні занять, сучасні методики навчання, а також демократичний стиль спілкування між студентами та викладачами.

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

Навчання проходить в головному корпусі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за адресою вул. Дворянська 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: бакалавр (6.030601), фахівець (7.03060101), магістр (8.03060101)

Існує денна та заочна форми навчання.

Після закінчення студенти, які успішно закінчили спеціальність і мають схильність до наукової діяльності, мають нагоду навчатися в денній або заочній аспірантурі.

Сфера діяльності випускників:

  • IT-технології. Маркетинг. Логістика. Управління персоналом. Проектний менеджмент. Фінансовий і інвестиційний менеджмент. Готельно - ресторанний бізнес і туризм. Крюінг. Медіа. Рекламний бізнес. Екологічні інспекції.
  • Державні, приватні, національні і міжнародні організації та корпорації, власний бізнес.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» володіють комплексом знань і навичок з:

основ менеджменту

тайм-менеджменту

теорії управління

системного синтезу в менеджменті

публічного адміністрування

корпоративного управління

антикризового управління

макро- і мікроекономіки

економіці підприємства

теорії економічного аналізу

математичного моделювання

операційної діяльності

управлінського аналізу та обліку

ціноутворенню

інвестиційному менеджменту

інвестуванню та розробці інвестиційних стратегій

основам науково-технічної та інноваційної політики компаній

фінансового менеджменту

контроллингу

інноваційного менеджменту

інформаційних систем і технологій в менеджменті

управлінню IT-проектами

корпоративних інформаційних систем

АРМ менеджменту

сучасним інформаційним технологіям

стратегічного менеджменту

стратегічного планування та управління

теоретичних основ маркетингу

стратегічного маркетингу

конкурентній політиці підприємств

управлінню конкурентоспроможністю

підприємств

маркетингових досліджень

логістиці

реклами та рекламної діяльності

психології та управління персоналом

банківського менеджменту

страхуванню

управлінню в транспортних галузях

менеджменту у невиробничій сфері

економіці природокористування

екологічному менеджменту

менеджменту та маркетингу туризму та гостинності

міжнародній політиці туризму

економіці туристичних ринків

управлінню турфірмою

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

гармонійному менеджменту

управлінню проектами

7 ключових причин надходження в ІМЕМ на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»

Навчальний процес у ІМЕМ забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть проблеми виниклої на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.

Весь навчальний процес побудований так, щоб найповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.

Навчальні програми направлені на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми.

Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес - проектів»; майстер - класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.

Студенти спеціальності «Менеджмент організацій» вивчають дисципліни майбутнього: Системний синтез в менеджменті – NEW! Гармонійний менеджмент – NEW!

Проходят навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами кафедри, і використаної в практичному курсі «Практикум з менеджменту». Даний курс спрямований на розвиток, як менеджерських якостей керівника, так і особистої ефективності в менеджменті. Студенти набувають поряд з елементарними професійними навичками, такими як: складання резюме, ефективне проходження співбесіди, планування організації кар'єрного росту, і виключно важливі і необхідні знання в області управління конфліктами, стресами, психологічного впливу в управлінському спілкуванні, впливу і використання влади в колективі, секретів проведення бізнес-тренінгів та багато інш.

До закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліo для успішного проходження співбесіди та працевлаштування. Можливості працевлаштування для випускників спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» вельми обширні: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях, багато хто відкриває свій власний бізнес.

І ще одна важлива причина -

цікаве та насичене студентське життя!

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів - КВК

цікаве та насичене студентське життя

Святкування випуску

Контактна інформація:

тел.: +38 (048) 723-84-98,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

г. Одесса, ул. Дворянская 2, каб.36 (главный корпус)

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів
Інститут математики, економіки і механіки
Економічний факультет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ba8d16193df18052610921537790305
title_5ba8d16193f093814508491537790305
title_5ba8d1619401d14213828241537790305
title_5ba8d1619413111548501571537790305
Top