Литвиненко Катерина Олександрівна

litvinenko

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

Посада Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта вища освіта

 • 2006 – 2011 – бакалавр та спеціаліст з менеджменту, ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2012-2016 – аспірантура 08.00.04 «Економіка та управління підприємтсвом», ОНУ імені І.І. Мечникова

Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація на тему: «Науковий інструментарій оцінки впливу стану комерційної нерухомості на розвиток підприємництва в Україні» (2017 р.)

Досвід викладацької діяльності

 • Старший викладач в ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2017 р.)
 • Доцент в ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2018 р.)
 • Брала участь у проведенні ліцензування (2015 р.) та акредитації (2017 р.) з підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень - 0306 Менеджмент і адміністрування; 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).
 • Брала участь у розробці вариативної частини ОПП та ОКХ для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Професійні навички та знання Досвід практичної роботи у сферах зовнішньоекономічної діяльності підприємства, електронного маркетингу та e-commerce, а також з бізнес-консультування.

Стажування та програми

 • Стажування у Вісбаденській академія психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина) згідно з угодою про наукове освітянське співробітництво між WAP та ОНУ імені І. І. Менчикова від 26.08.2018. Навчальна програма підвищення кваліфікації «Управління конфліктами у транскультуральному менеджменті та маркетингу».
 • Certificate No.: UKR-296-2019 від WIAP, Вісбаденської академії психотерапії (м. Вісбаден, Німеччина), 23 вересеня 2019 року.
 • Netherlands Institute of Marketing, програма «NIMA A” Certificate від IMB Academy, ексклюзивного представника Netherlands Institute of Marketing в Україні, м. Київ, 13 січня 2019 року
 • Грант ERASMUS MUNDUS та начання за аспірантською программою у Болонському університеті (Італія), 2014-2015 рр.

Нагороди та призи Грамота до 150-річчя заснування ОНУ імені І.І. Мечникова (кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів ІМЕМ)

Сертифікати

 • Сертифікати участі у науково-практичних конференціях.
 • Сертифікати участі у тренінгах:
 • «Global Leadership», (м. Одеса), 2012 р.
 • «William Rudelius Master Class та Форум практичних маркетингових знань «B2S» (м. Київ), 2011 р.

Сфера наукових інтересів Глобальні економіка та фінанси, електронна комерція, digital маркетинг, комерційна нерухомість, економіка підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства та міжнародний менеджмент, самоменеджмент.

Членство у професійних співтовариствах

 • Європейська конфедерація маркетингу (м. Брюсель, Бельгія) - European Marketing Confederation (Brussels). Катерина Литвиненко (Kateryna Lytvynenko) Зареєстрована 2 березня 2019 року як Marketing Practitioner (Level 4). Унікальний номер ID: 75-11903-34194-116093. Вхід до бази данних URL: https://www.pe-online.org/PUBLIC/MAATWERK/EMC/index.aspx

Іноземні мови Англійська мова – С1, німецька мова – B1, італійська мова – А2, болгарська мова – B1.

Наукові праці

Google Scholar – Катерина Литвиненко

ORCID – Kateryna Lytvynenko

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Навчально-методичні посібники

 1. Садченко О.В., Литвиненко К.О. Методичні рекомендації «Історія, концепції та проблеми науки». Спеціальність:07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: PhD. («Менеджмент науки і інтелектуальна власність» для магістрів). Одеса: «Фірма INTERPRINT». 2020. 41c.
 2. Садченко О.В., Чайковська М. П., Робул Ю. В., Грінченко Ю. Л., Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу». Спеціальність: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: бак-алавр. Для студентів денного та заочного відділення  економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса: «Фірма INTERPRINT». 2020. 64 c.

Колективні монографії

 1. Литвиненко К.О. Соцієтальний підхід у мультикультуральному менеджменті та маркетингу. Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти: монографія/ під ред. д.е.н., проф. О. В. Садченко, к.ф.-м. н., доц. Ю.В. Робула. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова МОН України, 2020. С. 48-59
 2. Литвиненко К.О. Комерційна нерухомість як об’єкт інвестування в умовах сталого розвитку // Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі: Колективна монографія / під ред. М.Ф. Аверкина, Н.М. Андрєєва, М.Д. Балджи, О.О. Веклич та ін. – Черкаси: НТУ «Київський політехнічний інститут», 2014. – С.440-449.

Наукові статті

 1. Литвиненко К. О. Новітні бізнес-моделі на базі блокчейн-технологій / К. О. 1. Литвиненко К. О., Донецька А. І. Вплив соціальних медіа на розвиток менеджменту людських ресурсів. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7423 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.71
 2. Литвиненко Е.А., Кызылтау Б. Особенности формирования стратегии в электронном маркетинге. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7472 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5.
 3. Литвиненко К. О. Новітні бізнес-моделі на базі блокчейн-технологій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 319-322.
 4. Литвиненко К. О. Вплив крипто-валют на світову фінансову систему. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. №27. Ч. 1. С. 41–45.
 5. Литвиненко К. О. Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків. Економіка та держава. 2016. Випуск 8. С. 123-127.
 6. Литвиненко К. О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості). Інвестиції: практика та досвід. 2016. Випуск 16. С. 41-46.
 7. Литвиненко К. О. Аналіз ринку комерційної нерухомості України: стан, тенденції та перспективи. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського. 2015. Випуск 2 (5). С. 112-118.
 8. Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку. Журнал «Бізнес-Інформ». 2015. Випуск 9. С. 122-129.
 9. Литвиненко К.О. Аналіз ринку комерційної нерухомості за допомогою матриці соціальних рахунків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Випуск 13, Ч.3. С. 41-45.
 10. Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості. Економічні інновації. 2015. Випуск 60. Ч.1. С. 130-141.

Статті в іноземних виданнях

 1. Lytvynenko K.O. Societal view on multinational corporations. MIND Journal. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018 (ISSN: 2451-4454).
 2. Zalyubinska L., Lytvynenko K. Commercial real estate market in the сycle model of national economy. Ekonomiczno-spoleczne uwarunkownia rozwoju gospodarczego – zarzadzanie informacja i nowymi technologiami: Opole. 2015. P.325-330. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f04468385bfe12958922801594115715
title_5f04468385cfc2880013671594115715
title_5f04468385df912563845551594115715
Top