Наукова діяльність

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування веде активну наукову діяльність.

Поточка тема НДДКР №208 «Маркетингові системи і управлінські технології в умовах багатрівневої конвергенції» (з січня 2020 року).

Науково-дослідні розробки кафедри мають наступні напрями:

  • Тема НДДКР № 135 «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (2015-2018 рр.)
  • Тема НДДКР № 206 «Управління трансформаційними процесами на різних рівнях економічної та екологічної систем” (2009-2013 рр.)
  • Тема НДДКР № 297 «Людський чинник у маркетингових комунікаціях (2003 – 2008 рр.)

Науковий керівник НДДКР:  професор, д.е.н., зав. кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Садченко О.В.

Відповідальний виконавець: доцент, к.фіз-мат.н. Робул Ю.В.

За результатами останніх 7 років наукової діяльності кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування була опублікована колективна монографія «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти»

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень у фахових журналах України та у міжнародних виданнях. Щорічно професорсько-викладацький склад публікує більше 30 наукових праць.

Також усі викладачі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування є членами міжнародних та закордонних товариств, а також деякі – членами редакційних коллегій українських та міжнародних наукових видань.

Студенти також активно займаються науковою діяльністю та опубліковують результати своїх досліджень у фахових виданнях, доповідають на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. У 2017 році спільно приймали участь в організації Міжнародного симпозіуму «I Międzynarodowej Konferencji Naukowej» (Poland - Ukraina, 25-26 лютого 2017).

Станом на 2020 рік на кафедрі маркетингу та бізнес-адміністрування здійснюють свої наукові дослідження 11 аспірантів.

У 2010 році кафедрою було проведено 1-й Міжнародний Конгрес на тему "СУЧАСНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИКИ ГАРМОНІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ПРИРОДОЗНАВСТВІ, ТЕХНОЛОГІЇ, СОЦІУМІ І ОСВІТІ". Час проведення Конгресу - 8-10 жовтня 2010 року.

 cong1

У роботі Конгресу брали участь відомі вчені, фахівці в цій галузі, зокрема: доктор філософських наук Е. Сороко (Білорусь, Мінськ), доктор філософських наук А. Волошинов (Росія, Саратов), доктор філософських наук Скотт Олсен (США), академік НАНУ О. Боднар (Львів), член - кореспондент РАПН доктор економічних наук В. Брндаренко (Москва), доктор філологічних наук Г. Мартиненко (Росія, Санкт-Петербург) та інші вчені.

За результатами Конгресу була опублікована колективна монографія "Математика Гармонії як нова парадигма фундаментальної науки і її застосування в економіці" і підручник "Математика Гармонії і Сучасна Наука".

cong2

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top