Абітурієнту

Спеціальність «Менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: бакалавр (073 «Менеджмент»), магістр (073 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

Існує денна та заочна форми навчання.

Після закінчення студенти, які успішно закінчили спеціальність і мають схильність до наукової діяльності, мають нагоду навчатися в денній або заочній аспірантурі.

Сфера діяльності випускників:

 • ІТ-технології. Маркетинг. Логістика і транспорт. Управління персоналом. Проектний менеджмент. Фінансовий і інвестиційний менеджмент. Готельно-ресторанний бізнес та туризм. Круінг. Медіа та рекламний бізнес. Екологічні інспекцї.
 • Державні, приватні, національні і міжнародні організації та корпорації, власний бізнес.

entrance

Випускники спеціальності «Менеджмент» володіють комплексом знань і навичок з:

 • основ менеджменту
 • тайм-менеджменту
 • теорії управління
 • системного синтезу в менеджменті
 • публічного адміністрування
 • корпоративного управління
 • антикризового управління
 • макро- і мікроекономіки
 • економіці підприємства
 • теорії економічного аналізу
 • математичного моделювання операційної діяльності
 • управлінського аналізу та обліку 
 • ціноутворенню
 • інвестиційному менеджменту
 • інвестуванню та розробці інвестиційних стратегій
 • основам науково-технічної та інноваційної політики компаній
 • фінансового менеджменту
 • контроллингу
 • інноваційного менеджменту
 • інформаційних систем і технологій в менеджменті
 • управлінню IT-проектами
 • корпоративних інформаційних систем
 • АРМ менеджменту
 • сучасним інформаційним технологіям
 • стратегічного менеджменту
 • стратегічного планування та управління
 • теоретичних основ маркетингу
 • стратегічного маркетингу
 • конкурентній політиці підприємств
 • управлінню конкурентоспроможністю підприємств
 • маркетингових досліджень
 • логістиці
 • реклами та рекламної діяльності
 • психології та управління персоналом
 • банківського менеджменту
 • страхуванню
 • управлінню в транспортних галузях
 • менеджменту у невиробничій сфері
 • економіці природокористування
 • екологічному менеджменту
 • менеджменту та маркетингу туризму та гостинності
 • міжнародній політиці туризму
 • економіці туристичних ринків
 • управлінню турфірмою
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • гармонійному менеджменту
 • управлінню проектами

7 ключових причин надходження на спеціальність «Менеджмент»

 1. Навчальний процес на кафедрі забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть проблеми виниклої на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.
 2. Весь навчальний процес побудований так, щоб найповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.
 3. Навчальні програми направлені на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми.
 4. Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес - проектів»; майстер - класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.
 5. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій» вивчають дисципліни майбутнього: Системний синтез в менеджменті – NEW! Гармонійний менеджмент – NEW!
 6. Проходят навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами кафедри, і використаної в практичному курсі «Практикум з менеджменту». Даний курс спрямований на розвиток, як менеджерських якостей керівника, так і особистої ефективності в менеджменті. Студенти набувають поряд з елементарними професійними навичками, такими як: складання резюме, ефективне проходження співбесіди, планування організації кар'єрного росту, і виключно важливі і необхідні знання в області управління конфліктами, стресами, психологічного впливу в управлінському спілкуванні, впливу і використання влади в колективі, секретів проведення бізнес-тренінгів та багато інш.
 7. До закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліo для успішного проходження співбесіди та працевлаштування. Можливості працевлаштування для випускників спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» вельми обширні: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях, багато хто відкриває свій власний бізнес.

І ще одна важлива причина – цікаве та насичене студентське життя!

ab1

ab2

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top