Навчальні дисципліни кафедри менеджменту та інновацій

Перший (бакалаврський) рівень

 • Адміністративний менеджмент
 • Вступ до фаху
 • Державне та регіональне управління
 • Економіка інновацій
 • Ефективність управлінської праці
 • Інноваційний менеджмент
 • Історія управлінської думки
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Менеджмент (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування)
 • Менеджмент (073 Менеджмент)
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародна торгівля
 • Операційний менеджмент
 • Основи наукових досліджень
 • Податкова система
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Теорія галузевих ринків
 • Управлінська освіта
 • Управлінський аналіз
 • Управлінський облік
 • Управлінські дослідження
 • Управлінські рішення
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Управління інноваціями
 • Управління ризиками
 • Управління персоналом
 • Управління споживчою поведінкою
 • Управління товарною політикою
 • Ціноутворення

Другий (магістерський) рівень

 • Антимонопольне регулювання
 • Бізнес-моделі зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобалізація світової економіки
 • Інфраструктура ринку інновацій
 • Корпоративне управління
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародна логістика
 • Операційні системи готельно-ресторанного господарства
 • Податковий менеджмент
 • Професіоналізація управлінської діяльності
 • Стратегія розвитку суб'єктів готельно-ресторанного господарства
 • Управління персоналом у готельно-ресторанному бізнесі
 • Управління санаторно-курортною справою
 • Управлінський капітал

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • Інноваційний розвиток: управлінська теорія біфуркації
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління суб’єктом господарювання
 • Історія, концепції та проблеми науки
 • Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження
 • Методологія наукового управлінського мислення
 • Сучасні досягнення науки
 • Сучасний розвиток університетських технопарків
 • Управління потенціалом соціально-економічної системи різних рівнів
 • Фактори конкурентоспроможності управлінського капіталу

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top