Вітання завідувача кафедри обліку і оподаткування

Дорогі друзі!

kusik headРада Вас вітати на сторінці кафедри обліку і оподаткування.

З початку існування економіко-правового факультету (1997 рік) економічна освіта на факультеті була представлена єдиною випускаючою кафедрою економіки та управління. Перша кафедра об’єднувала всіх викладачів-економістів, які забезпечували підготовку бакалаврів і спеціалістів за двома напрямами: з менеджменту та з обліку і аудиту.

На початку 2008 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» була створена друга випускаюча кафедра – кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Нова кафедра утворилася на базі частини провідних викладачів кафедри економіки та управління. Це було значним досягненням та практичною реалізацією ідеї подальшого розвитку економічної освіти в рамках економіко-правового факультету.

Першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (2008 – 2010 рр.) був доктор економічних наук, професор Віктор Романович Кучеренко - видатний вчений, який зробив значний внесок в перебудову змісту навчально-виховного процесу, його оновлення в світлині сучасних досягнень і перспектив розвитку науки, техніки та культури, що визначають науково-технічний і соціальний прогрес.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»). Тому, в 2018 році кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту було перейменовано на кафедру обліку і оподаткування.

Також, кафедра готує через аспірантуру здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).

За часи існування кафедри її якісний потенціал всякчас зростає. Кафедральний колектив постійно поповнюється новими досвідченими викладачами з інших закладів вищої освіти міста Одеси, кращими випускниками аспірантури.

На цій сторінці Ви знайдете інформацію про кафедру обліку і оподаткування, зможете познайомитися із професорсько-викладацьким складом кафедри, основними напрямками наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів спеціальності «Облік і оподаткування», пріоритетами роботи зі студентами.

Щиро вірю в те, що всі випускники спеціальності «Облік і оподаткування» економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова зможуть зайняти гідне місце в суспільстві та досягти найвищих результатів у професійній діяльності!

Ласкаво просимо до нашої сім'ї!

З повагою та найкращими побажаннями,

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

Кусик Наталія Львівна

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f33c247e356c14573636211597227591
title_5f33c247e366a1293700951597227591
title_5f33c247e376415701462731597227591
Top