Вітання завідувача кафедри обліку і оподаткування

Кусик Наталія Львівна - завідувачка кафедри обліку та оподаткування

Дорогі друзі!

Рада Вас вітати на сторінці кафедри обліку та оподаткування.

З початку існування економіко-правового факультету (1997 рік) економічна освіта на факультеті була представлена єдиною випускаючою кафедрою економіки та управління. Перша кафедра об’єднувала всіх викладачів-економістів, які забезпечували підготовку бакалаврів і спеціалістів за двома напрямами: з менеджменту та з обліку і аудиту.

На початку 2008 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» була створена друга випускаюча кафедра – кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Нова кафедра утворилася на базі частини провідних викладачів кафедри економіки та управління. Це було значним досягненням та практичною реалізацією ідеї подальшого розвитку економічної освіти в рамках економіко-правового факультету.

Першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (2008 – 2010 рр.) був доктор економічних наук, професор Віктор Романович Кучеренко - видатний вчений, який зробив значний внесок в перебудову змісту навчально-виховного процесу, його оновлення в світлині сучасних досягнень і перспектив розвитку науки, техніки та культури, що визначають науково-технічний і соціальний прогрес.

З 2018 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»). Тому, кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту було перейменовано на кафедру обліку та оподаткування.

З 2021 року кафедра почала здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за новою освітньою програмою «Облік, митна справа і оподаткування».

Також, кафедра готує через аспірантуру здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») та 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»).

За часи існування кафедри її якісний потенціал всякчас зростає. Кафедральний колектив постійно поповнюється новими досвідченими викладачами з інших закладів вищої освіти міста Одеси, кращими випускниками аспірантури.

На цій сторінці Ви знайдете інформацію про кафедру обліку та оподаткування, зможете познайомитися із професорсько-викладацьким складом кафедри, основними напрямками наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів, пріоритетами роботи зі студентами.

Щиро вірю в те, що всі випускники спеціальності «Облік і оподаткування» ОП «Облік, митна справа і оподаткування» економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова зможуть зайняти гідне місце в суспільстві та досягти найвищих результатів у професійній діяльності!

Ласкаво просимо до нашої сім'ї!

З повагою та найкращими побажаннями,
завідувачка кафедри обліку та оподаткування
Кусик Наталія Львівна

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top