Навчальна діяльність

Освітні програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Загальна інформація

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

освітній рівень: бакалавр

Освітня програма «Облік і оподаткування» освітнього рівня «бакалавр» забезпечує підготовку сучасних кваліфікованих фахівців в сфері економіки; професіоналів для фінансових, фіскальних, казначейських, аудиторських державних служб (податковий інспектор, державний аудитор, економічний радник, податковий консультант); спеціалістів в галузі підприємництва, обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності швидко адаптується до маркетингової, зовнішньоекономічної, банківської, управлінської діяльності.

 • Освітня програма, освітній рівень: бакалавр

  Освітня програма

  Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

  освітній рівень: бакалавр

  Освітня програма підготовки фахівців за бакалаврським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

  Блок «Нормативні дисципліни»

  Цикл дисциплін загальної підготовки:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Історія України
  • Філософія
  • Політологія
  • Психологія
  • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  • Вища та прикладна математика
  • Інформаційні системи та технології.

  Цикл дисциплін професійної підготовки:

  • Економічна теорія
  • Мікроекономіка
  • Макроекономіка
  • Економіка підприємства
  • Вступ до спеціальності
  • Теорія бухгалтерського обліку
  • Статистика
  • Фінансовий облік
  • Організація і методика економічного аналізу
  • Аналіз господарської діяльності
  • Управлінський облік
  • Аудит
  • Фінансова звітність підприємства за національними стандартами
  • Статистична звітність підприємства
  • Облік у бюджетних установах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності (торгівля, будівництво, сільське господарство, сфера послуг)
  • Фінанси підприємства
  • Автоматизація бухгалтерського обліку
  • Обліково-інформаційна складова розвитку бізнесу

  Блок «Вибіркові дисципліни»

  Цикл дисциплін загальної підготовки:

  • Трудове право / Контрактне право
  • Господарське законодавство / Правознавство
  • Соціально-економічні основи неприбуткового сектору / Соціологія
  • Соціальна нефінансова звітність підприємств / Основи наукових досліджень

  Цикл дисциплін професійної підготовки:

  • Управління споживчою поведінкою / Історія економіки та економічної думки
  • Теорія галузевих ринків / Регіональна економіка
  • Менеджмент / Теорія управління
  • Маркетинг / Управлінський аналіз
  • Економіка праці та соціально-трудові відносини / Управління персоналом
  • Фінанси, гроші та кредит / Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
  • Податкова система / Основи оподаткування
  • Управління банківськими операціями / Облік у банках
  • Міжнародні фінанси / Фінансовий ринок
  • Організація і методика фінансового аналізу / Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
  • Міжнародна економіка / Управління експортно-імпортними операціями
  • Ціноутворення / Інвестування
  • Логістика / Електронна комерція
  • Обліково-аналітичне забезпечення транспортних перевезень / Облікова політика
  • Економетрика / Оптимізаційні методи та моделі
  • Бізнес – планування / Управління ризиками
  • Облік у зарубіжних країнах / Зовнішньоекономічна діяльність
  • Аудит у зарубіжних країнах / Міжнародний аудит
  • Контроль та ревізія / Державний фінансовий контроль

  Кафедра обліку і оподаткування забезпечує викладання дисциплін як загальної підготовки, так й професійної підготовки, а саме:

  • Соціально-економічні основи неприбуткового сектору
  • Соціальна нефінансова звітність підприємств
  • Вступ до спеціальності
  • Теорія бухгалтерського обліку
  • Фінансовий облік
  • Організація і методика економічного аналізу
  • Аналіз господарської діяльності
  • Аудит
  • Фінансова звітність підприємства за національними стандартами
  • Статистична звітність підприємства
  • Облік у бюджетних установах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності (торгівля, будівництво, сільське господарство, сфера послуг)
  • Автоматизація бухгалтерського обліку
  • Обліково-інформаційна складова розвитку бізнесу
  • Основи оподаткування
  • Облік у банках
  • Організація і методика фінансового аналізу
  • Облікова політика
  • Облік у зарубіжних країнах
  • Аудит у зарубіжних країнах
  • Контроль та ревізія

   

  Анотації навчальних дисциплін: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Бакалавр»

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

освітній рівень: магістр

Освітня програма «Облік і оподаткування» освітнього рівня «магістр» забезпечує підготовку професіоналів в галузі обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності – це не тільки висококваліфікований консультант, експерт та радник, це – сучасний керівник аудиторської фірми, малого підприємства, фінансовий директор, начальник фінансового, бухгалтерського, економічного, контрольно-ревізійного підрозділів на підприємстві буд-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

 • Освітня програма, освітній рівень:магістр

  Освітня програма

  Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

  освітній рівень: магістр

  Освітня програма підготовки фахівців за магістерським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

  Блок «Нормативні дисципліни»

  Цикл дисциплін загальної підготовки:

  • Управлінський капітал
  • Стандарти соціальної відповідальності бізнесу
  • Охорона праці в галузі та цивільний захист
  • Інтелектуальна власність

  Цикл дисциплін професійної підготовки:

  • Методологія і організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
  • Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
  • Організація бухгалтерського обліку

  Блок «Вибіркові дисципліни»

  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Консолідація фінансової звітності
  • Податкове планування та контроль / Податкова політика і регулювання податків
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства / Обліково-аналітичне забезпечення управлінського потенціалу
  • Електронна звітність підприємства / Державний фінансовий контроль
  • Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
  • Судово-бухгалтерська експертиза / Судові експертизи в оподаткуванні
  • Податковий менеджмент / Адміністрування податків
  • Стратегічний управлінський облік / Управлінський контроль
  • Управління фінансовою та інвестиційною діяльністю / Інвестиційний менеджмент
  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті / Організація і методика внутрішнього аудиту
  • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції / Соціальні аспекти податкової політики
  • Фінансовий менеджмент у банку / Антикризове управління банком
  • Корпоративне управління / Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

  Кафедра обліку і оподаткування забезпечує викладання дисциплін як загальної підготовки, так й професійної підготовки, а саме:

  • Стандарти соціальної відповідальності бізнесу
  • Методологія і організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
  • Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Податкове планування та контроль
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
  • Електронна звітність підприємства
  • Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва
  • Судово-бухгалтерська експертиза
  • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

  Анотації навчальних дисциплін: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Магістр»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top