Наукова діяльність

Наукова робота кафедри

На базі кафедри обліку і оподаткування постійно виконуються науково - дослідницькі роботи. В наукових дослідженнях приймає участь професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування, кафедри менеджменту та інновацій та зовнішні співвиконавці – науковці різних закладів вищої освіти України.

З 2010 по 2014 роки на кафедрі виконувалася НДДКР № 211 „Дослідження інноваційного розвитку сфери послуг: аналіз, організація, ефективність та шляхи забезпечення” (номер державної реєстрації № 0110U003001).

 • Термін виконання: початок - 01.10.2010 р., закінчення - 31.12.2014 р.
 • Науковий керівник: к.е.н., доц. Кусик Н.Л., зав. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
 • Зовнішні співвиконавці: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Луганськ): кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та кафедра менеджменту; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (АР Крим, Сімферополь): кафедра менеджменту та кафедра економічної кібернетики; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (Харків): кафедра економіки підприємств міського господарства; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Харків): кафедра економіки та менеджменту.

Статистика публікацій за НДДКР № 211 „Дослідження інноваційного розвитку сфери послуг: аналіз, організація, ефективність та шляхи забезпечення”:

 • 6 колективних монографій
 • 3 навчальних посібника (у співавторстві)
 • 1 практичний посібник (у співавторстві)
 • 1 довідковий посібник (у співавторстві, гриф МОН України)
 • 4 збірок наукових праць
 • 52 статті у фахових виданнях
 • 142 тези доповідей (в т.ч. 3 – у міжнародних виданнях)
 • 88 тез доповідей студентів під керівництвом виконавців НДДКР

З 2015 по 2017 роки на кафедрі виконувалася НДДКР № 144 „Формування національної моделі сталого розвитку в умовах глобальних трансформацій” (номер державної реєстрації № 0115U003915).

 • Термін виконання: початок - 01.04.2015 р., закінчення - 31.12.2017 р.
 • Науковий керівник: к.е.н., доц. Кусик Н.Л., зав. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
 • Зовнішні співвиконавці: Харківській національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків): кафедра економіки підприємств міського господарства; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Харків): кафедра економіки та менеджменту; кафедра міжнародного права; Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква): кафедра менеджменту; кафедра фінансів та кредиту; кафедра бухгалтерського обліку та аудиту.

Статистика публікацій за НДДКР № 144 „Формування національної моделі сталого розвитку в умовах глобальних трансформацій”:

 • 11 колективних монографії (у вітчизняних виданнях)
 • 2 одноосібних монографії (у вітчизняних виданнях)
 • 3 колективних монографії (у міжнародних виданнях)
 • 3 збірки наукових праць
 • 3 навчальних посібника (гриф Вченої ради ВНЗ)
 • 1 навчальний посібник (у міжнародних виданнях)
 • 32 наукові статті у фахових виданнях (в межах України)
 • 14 наукових статей у не фахових виданнях (у міжнародних виданнях)
 • 6 наукових статей у науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science)
 • 78 тез доповідей (в межах України)
 • 13 тез доповідей (у міжнародних виданнях)
 • 68 тез доповідей студентів під керівництвом виконавців НДДКР, 13 тез доповідей студентів спільно із виконавцями НДДКР, 8 наукових статей студентів спільно із виконавцями НДДКР.

Інформація про захищені викладачами кафедри кандидатські та докторські дисертації:

nitsenko

К.е.н., доцент Ніценко Віталій Сергійович

захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобув науковий ступінь доктора економічних наук.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 30 червня 2015 року отримав диплом доктора наук ДД № 004395.

poberezets o

К.е.н., доцент Побережець Ольга Валеріївна

захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь доктора економічних наук.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 13 грудня 2016 року отримала диплом доктора наук ДД № 006045.

ilchenko

Викладач Ільченко Діана Анатоліївна 

захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (управління та адміністрування) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 01 лютого 2018 року отримала диплом кандидата наук ДК № 045819.

gus

Викладач Гузь Дар’я Олександрівна

захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 05 липня 2018 року отримала диплом кандидата наук ДК № 047710.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top