Наукові заходи кафедри

Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Щорічно, з 2010 року, в рамках наукових досліджень, кафедрою проводиться Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів».
Сьогодні, Матеріали тез доповідей Міжнародного круглого столу виходять друком окремою збіркою. Провідні викладачі кафедри входять до складу редакційної колегії цього наукового видання.

В 2014 році V Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» був проведений в рамках IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи».

Дата і місце проведення: 28 – 29 березня 2014 року, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет.
Кількість осіб, які взяли участь у заході: 117 учасників, в т.ч.: міжнародних – 10, іногородніх (Україна) – 30.
Країни-учасниці заходу: Україна, Білорусь, Росія, Італія, Німеччина, США, Польща, Молдова.

Бібліографічний опис збірника матеріалів конференції, круглого столу:

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (28 – 29 березня 2014 р., м. Одеса). / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.Л. Кусик, Е.А. Кузнєцов, С.Г. Васильєв [та ін.]. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – 186 с. (10,41 д.а.).

Програма IX Міжнародної науково-практичної конференції та V Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Зміст збірника Матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи»

В 2015 році VІ Міжнародний круглий стіл "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" був проведений в рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи».

Дата і місце проведення: 29 – 30 квітня 2015 року, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет.
Кількість осіб, які взяли участь у заході: 107 учасників, в т.ч.: міжнародних – 7, іногородніх (Україна) – 26.
Країни-учасниці заходу: Україна, Білорусь, Росія, Італія, Німеччина, Фінляндія, Польща.

Бібліографічний опис збірника матеріалів конференції, круглого столу:

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» та VI Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (29 – 30 квітня 2015 р., м. Одеса) / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.Л. Кусик, С.Г. Васильєв [та ін.]. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2015. – 180 с. (26,13 д.а.)

Програма X Міжнародної науково-практичної конференції та VІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Зміст збірника Матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» та VI Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

В 2016 році VІІ Міжнародний круглий стіл "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" було проведено в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» (26 – 29 червня 2016 року, Житомир – Одеса – Ізмаїл), яка проводилася спільно Ізмаїльським державним гуманітарним університетом (Україна), Житомирським національним агроекологічним університетом (Україна), Національним університетом «Одеська юридична академія» (Україна), Одеським державним аграрним університетом (Україна), Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова (Україна), ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Україна) за підтримкою міжнародних партнерів, таких як: Університет ім. Миколаса Ромериса (Литва), Університет ім. Александраса Стульгинскиса (Литва), Європейський інститут регіональної політики (Литва), Литовський інститут аграрної економіки (Литва), Клайпедський університет (Литва), Військова Академія Сухопутних військ у Вроцлаві (Польща), Білоруський державний університет (Білорусь), Інститут системних досліджень в АПК НААН Білорусі (Білорусь), Національний інститут економічних досліджень (Молдова).

Дата і місце проведення: 29 червня 2016 року, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет.
Кількість осіб, які взяли участь у заході: 99 учасників, в т.ч.: міжнародних – 17.
Країни-учасниці заходу: Україна, Білорусь, Польща, Литва, Молдова, Росія, Естонія.

Бібліографічний опис збірника матеріалів конференції, круглого столу:

Матеріали VІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" включено в збірку матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» (26 – 29 червня 2016 року, Житомир – Одеса – Ізмаїл):
Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (26 – 29 червня 2016 р.). – Житомир: Видавництво «Рута», 2016. – 260 с. (16,25 д.а.).

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» та VІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

В 2017 році VІІІ Міжнародний круглий стіл "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" було проведено окремим індивідуальним заходом.

Дата і місце проведення: 05 травня 2017 року, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет.
Кількість осіб, які взяли участь у заході: 91 учасник, в т.ч.: міжнародних – 7 учасників.
Країни-учасниці заходу: Україна, Білорусь, Італія, Німеччина, Фінляндія, Польща, Молдова.

Бібліографічний опис збірника матеріалів Міжнародного круглого столу:

Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (05 травня 2017 року, м. Одеса) / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. Н.Л. Кусик; ред. кол.: О.В. Побережець, В.С. Ніценко, Є.І. Масленніков [та ін.]. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – 235 с. (20,29 д.а.)

Програма VІІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Обкладинка

Зміст збірника Матеріалів VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

В 2018 році ІХ Міжнародний круглий стіл "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" було проведено окремим індивідуальним заходом.

Дата і місце проведення: 27 квітня 2018 року, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет.
Кількість осіб, які взяли участь у заході: 94 учасника, в т.ч.: міжнародних учасників – 7, іногородніх учасників з України – 12.
Країни-учасниці заходу: Україна, Білорусь, Молдова, Італія, Фінляндія, Польща, Литва, Словаччина.

Бібліографічний опис збірника матеріалів Міжнародного круглого столу:

Матеріали ІХ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (27 квітня 2018 року, м. Одеса) / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. Н.Л. Кусик; ред. кол.: О.В. Побережець, В.С. Ніценко, Є.І. Масленніков [та ін.]. – Одеса: ОФФСЄТіК, 2018. – 201 с. (17,4 д.а.)

Програма ІХ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Обкладинка

Зміст збірника Матеріалів ІХ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top