Наукова студентська робота

Щорічно, з 2010 року, студенти спеціальності «Облік і оподаткування» приймають активну участь в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, яка присвячується річниці університету. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими публікаціями.

До членів журі запрошуються фахівці економічних та управлінських кафедр економіко-правового факультету, представники Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік», Аудиторської Палати України, Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» в Одеській області, Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка податкових консультантів України» (Південний округ).

В 2014 році відбулося засідання підсекції «Перспективи розвитку фінансової, аналітичної, облікової та аудиторської діяльності в Україні» 70-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 25 квітня 2014 р., економіко-правовий факультет).

У роботі підсекції прийняли участь 27 студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
За результатами роботи підсекції було опубліковано 16 тез доповідей у Збірнику тез студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 70-ї звітної студентської наукової конференції, присвяченої 149-ї річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Секція економіко-правових наук. Підсекція «Перспективи розвитку фінансової, аналітичної, облікової та аудиторської діяльності в Україні» (25 квітня 2014 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. С.Н. Клейменова. – Одеса: Астропринт, 2014.

В 2015 році відбулося засідання підсекції «Перспективи розвитку фінансової, обліково-аналітичної та аудиторської діяльності в Україні» 71-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 150-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 24 квітня 2015 р., економіко-правовий факультет).

У роботі підсекції прийняли участь 25 студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
За результатами роботи підсекції було опубліковано 12 тез доповідей у Збірнику тез студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 71-ї звітної студентської наукової конференції, присвяченої 150-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Секція економічних і правових наук. Розділ 1 «Перспективи розвитку фінансової, обліково-аналітичної та аудиторської діяльності в Україні» (24 квітня 2015 р., м. Одеса) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; відп. ред.: С.М. Клейменова, О.О. Нігреєва; відп. секр. М.Р. Матущак. - Одеса: Астропринт, 2015.

Програма «Перспективи розвитку фінансової, обліково-аналітичної та аудиторської діяльності в Україні» 71-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 150-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 24 квітня 2015 р.)

В 2016 році відбулося засідання підсекції «Перспективи розвитку фінансової, обліково-аналітичної та аудиторської діяльності в Україні» 72-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 151-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 26 квітня 2016 р., економіко-правовий факультет).

У роботі підсекції прийняли участь 27 студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
За результатами роботи підсекції було опубліковано 17 тез доповідей у Збірнику тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 72-ї звітної конференції ОНУ імені І.І. Мечникова (26 квітня 2016 року). – Одеса: «Астропринт», 2016.

Програма «Перспективи розвитку фінансової, обліково-аналітичної та аудиторської діяльності в Україні» 72-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 151-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 26 квітня 2016 р.)

В 2017 році відбулося засідання підсекції «Перспективи розвитку обліку і аудиту, фінансів і оподаткування: інноваційні напрями теоретичних та практичних досліджень» 73-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 152-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 25 квітня 2017 р., економіко-правовий факультет).

У роботі підсекції прийняли участь 31 студент спеціальності «Облік і оподаткування».
За результатами роботи підсекції було опубліковано 16 тез доповідей у Збірнику тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: секція економічних і правових наук (25 квітня 2017 р., м. Одеса) / Підсекція «Перспективи розвитку обліку і аудиту, фінансів і оподаткування: інноваційні напрями теоретичних та практичних досліджень» / відп. ред. А.В. Смитюх; ред. кол.: Н.Л. Кусик, О.В. Побережець; П.П. Білик [та ін.]. - Одеса: Фенікс, 2017.

Програма «Перспективи розвитку обліку і аудиту, фінансів і оподаткування: інноваційні напрями теоретичних та практичних досліджень» 73-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 152-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 25 квітня 2017 р.)

В 2018 році відбулося засідання підсекції «Облік, аудит, аналіз та оподаткування: еволюція, сучасність, перспективи» 74-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 153-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 25 квітня 2018 р., економіко-правовий факультет).

У роботі підсекції прийняли участь 35 студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
За результатами роботи підсекції було опубліковано 18 тез доповідей у Збірнику тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (25 - 27 квітня 2018 року, м. Одеса) / ред. кол: відп.ред. А.В. Смітюх. – Одеса: Фенікс, 2018.

Програма «Облік, аудит, аналіз та оподаткування: еволюція, сучасність, перспективи» 74-ї звітної конференції студентів, аспірантів та здобувачів, присвяченої 153-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (секція економіко-правових наук, 25 квітня 2018 р.).

Сьогодні, наукова робота зі студентами  є одним із пріоритетних напрямків роботи  кафедри обліку і оподаткування.

Крім щорічної участі студентів в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, студенти активно долучаються до участі в інших наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), які проводяться іншими провідними закладами вищої освіти України, таких як: Київський національний університет технологій та дизайну, Львівський національний університет імені Івана Франка, Херсонський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет будівництва та архітектури, Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут, Харківський національний аграрний університет, Одеський національний економічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України та інші.

Також студенти залучаються до написання наукових статей у вітчизняні та міжнародні фахові видання, зокрема такі як: Экономика и бизнес: теория и практика; Международный научный журнал; Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка; Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» та інші.

За 2016 рік було опубліковано:

  • тез доповідей студентів під керівництвом викладачів кафедри – 22
  • наукових статей студентів спільно з викладачами кафедри – 4

За 2017 рік було опубліковано:

  • тез доповідей студентів під керівництвом викладачів кафедри – 36
  • тез доповідей студентів спільно з викладачами кафедри – 8
  • наукових статей студентів спільно з викладачами кафедри – 4

За 2018 рік було опубліковано:

  • тез доповідей студентів під керівництвом викладачів кафедри – 43
  • тез доповідей студентів спільно з викладачами кафедри – 7
  • наукових статей студентів спільно з викладачами кафедри – 2
 

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top