Навчальні дисципліни

Розроблені ряд курсів:

Для бакалаврів:

 1. Системи обробки економічної інформації.
  Завдання курсу: оволодіння студентами знаннями про використання засобів комп’ютерної техніки для підготовки документів, обробки, аналізу та представлення різноманітної економічної інформації.
 2. Аналіз і оцінка бізнес-процесів підприємства.
  Завдання курсу: викласти основні поняття і терміни, принципи і визначення аналізу і оцінки бізнес-процесів підприємства; освоєння навичок швидкого проведення аналізу та оцінки бізнес-процесів підприємства з урахуванням сучасних умов мінливого зовнішнього середовища.
 3. Інтернет технології в бізнесі.
  Завдання курсу: ознайомити студентів з основами інтернет-технологій, моделями ведення бізнесу в Інтернеті; після прослухування курсу студенти оволодіють навичками використання сучасних технологій для створення корпоративних інтернет-рішень, технологій керування інформаційним контентом інтернет-ресурсів та технологіями захисту інформації підприємства в Інтернеті.

Для магістратури:

 1. Актуальні проблеми цифрової економіки.
  Завдання курсу: викласти основні поняття і терміни, принципи і визначення цифрової економіки; з'ясувати основні етапи становлення цифрової економіки та закономірності розвитку цифрової трансформації економічних відносин у суспільстві; проаналізувати проблеми становлення цифрової економіки в Україні.
 2. Теорія систем і системний аналіз.
  Завдання курсу: оволодіння студентами знаннями про закони і моделі систем, методи аналізу і синтезу систем, які відображають єдине наукове знання; розвиток умінь застосовувати закони, моделі і методи систем на практиці при вирішенні завдань управління економічними об'єктами; освоєння навичок вирішення проблем методами системного аналізу. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів.
 3. Інформаційні системи і технології у фінансах, банківській справі та страхуванні. (Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті).
  Завдання курсу: ознайомити студентів з сучасними програмними продуктами, які використовують підприємства у своїй роботі для вирішення різних завдань: від оперативного управління підприємством до допомоги в прийнятті управлінських рішень в різних сферах економічної діяльності.

За останніх часів кафедра займається проблемами створення та аналізу інформаційних систем ефективного управління економічними об’єктами реальних секторів економіки в умовах цифрової трансформації. У 2018 році на кафедрі було відкрито нову наукову тему «Розробка та аналіз систем управління економічними процесами в умовах цифрової трансформації». НДДКР № 179 (номер державної реєстрації № 0118u006476, наказ№ 1046-18 від 04.05.2018 р.). Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Тюрин О.В., зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій. Відповідальний виконавець: к.ф.-м.н., доцент Рудик О.Г., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dae01ba2656118354820141571684794
title_5dae01ba2667713042506221571684794
title_5dae01ba267899915269491571684794
title_5dae01ba2689e13598596151571684794
Top