Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Завідувач кафедрою ‒ професор, доктор фізико-математичних наук 
Тюрин Олександр Валентинович

turinЗавідувач кафедри Тюрин О.В.

Викладацький склад кафедри:

  • професор, кандидат фізико-математичних наук, Гріневич Віктор Сергійович;
  • доцент, кандидат економічних наук Івашко Лариса Михайлівна;
  • доцент, кандидат фізико-математичних наук Рудик Олег Григорович;
  • доцент, кандидат фізико-математичних наук Любота Володимир Миколайович;
  • старший викладач – Максимов Олександр Семенович;
  • старший викладач – Залецька Інна Олександрівна.

Створення кафедри:

У 2004 році університетом була отримана ліцензія на проведення освітньої діяльності за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» – найсучаснішим економіко-математичним напрямом. Відповідно до цього у 2007 році була створена кафедра «Економічної кібернетики та прикладної економіки».У 2014 році кафедра була реорганізована та об’єднана з кафедрою «Комп’ютерних та інформаційних технологій», після цього об’єднання було створено кафедру «Економічної кібернетики та інформаційних технологій», яка сьогодні на економіко-правовому факультеті забезпечує навчальний процес зі спеціальності 051 «Економіка» по освітньої програмі «Економічна кібернетика» освітня кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, а також низки економічних спеціальностей (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент») по профілю кафедри.

Вступне слово:

Економічна кібернетика ‒ спеціальність XXI століття – століття глобалізації, інформаційних технологій і нових, економічних відношень – цифрової економіки. Ця спеціальність потребує знання та навички для розв’язання сучасних економічних проблем за допомогою комп'ютерів, розробки економічних моделей, проведення бізнес-прогнозування з використанням інформаційних технологій, побудови і налаштування комп'ютерних мереж, програм бази даних.

Складність і багатовимірність процесів і явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагають розглядати економіку, а також її структурніі функціональні частини як складні ієрархічні системи, в яких протікають процеси регулювання і управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації. До того ж через виняткову складність економіки як системи основним методом дослідження є моделювання окремих об'єктів і економічних процесів. Математичні моделі економічних систем та явищ дозволяють краще осмислити динаміку досліджуваних систем, виробити дієві рекомендації щодо раціоналізації їх структури і методів економічного прогнозування та управління.

Економіст-кібернетик на сучасному рівні розвитку економіки та її математично-інформаційного інструментарію здатний вирішувати економічні проблеми реальної та цифрової економіки будь-якої складності на основі глибоких економічних знань, досконального володіння інструментарієм економіко-математичного аналізу і сучасними комп'ютерними технологіями. При виникненні різних проблемних ситуацій на підприємствах і в організаціях такий фахівець допомагає не тільки прийняти дійсно правильне рішення, але й може передбачити небезпечну економічну ситуацію і попередити про це. Вся сила і міць провідних економік західного світу заснована на таких фахівцях-аналітиках. Практично всі рішення, від інвестицій в валюту і акції до покупки або продажу цілих підприємств, на заході приймаються не за наказом начальства, а на основі чітких і точних математичних розрахунків ‒ моделювання з використанням сучасних інформаційних технологій. Саме цей процес є ключовим вмінням наших випускників, а кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій готує експертів у цій сфері.

Навчання на кафедрі «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» зі спеціальності 051 «Економіка» по освітньої програмі «Економічна кібернетика» дозволяє придбати всі перераховані вище навички та забезпечує підготовку фахівців, які володіють знаннями: сучасної економічної теорії; навичками математичного моделювання в економіці; технологіями цифрової (електронної) економіки; здатних прогнозувати фінансово-економічні ситуації та розробляти шляхи ефективного управління економічними об'єктами у ринкових умовах. Без таких професіоналів у підприємств немає шансів приймати ефективні та правильні рішення!

Дорогі абітурієнти! Вибір за Вами!

З повагою,завідувач кафедри економічної кібернетики та
інформаційних технологій,професор Тюрин Олександр Валентинович.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dab2618f14dc10811656441571497496
title_5dab2618f15f615522135171571497496
title_5dab2618f170b18079733771571497496
title_5dab2618f1824541308421571497496
Top