Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Інформація оновлена 17.04.2015
 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Завідувач кафедрою - професор, доктор фізико-математичних наук 

Тюрин Олександр Валентинович

 

Викладацький склад кафедри

Професор, доктор економічних наук Постан Михайло Яковлевич;
Доцент, кандидат економічних наук Івашко Лариса Михайлівна;
Доцент, кандидат фізико-математичних наук Рудик Олег Григорович;
Доцент, кандидат фізико-математичних наук Любота Володимир Миколайович;
Доцент, кандидат фізико-математичних наук Бойцова Ірина Аркадіївна;
Доцент, кандидат фізико-математичних наук   Коренкова Ганна Валентинівна;
Старший викладач – Залецька Інна Олександрівна;
Старший викладач – Максимов Олександр Семенович;
Фахівець кафедри -  Максимова  Юлія Олександрівна
 
У 2004 році університетом була отримана ліцензія на проведення освітньої діяльності за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» – найсучаснішим економіко-математичним напрямом.
 
Відповідно до цього у 2007 році була створена кафедра «Економічна кібернетика та прикладна економіка», у 2014 році кафедра була реорганізована та об’єдненна з кафедрою «Комп’ютерних і інформаційних технологій» , після цього об’єднання було створено кафедру «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»  яка окрім підтримки профільного напряму забезпечує навчальний процес ряду економічних та математичних напрямів (Менеджмент організацій, фінанси та кредит, міжнародні економічні відносини, а також комп’ютерні системи та мережі, прикладна математика) за дисциплінами:
 
Вступ до спеціальності – кібернетика;
Економетрія;
Імітаційне моделювання;
Інформаційні системи та технології в економіці;
Інформатика і комп’ютерна техніка;
Математична логіка та теорія графів;
Математичне програмування;
Теорія ймовірностей та математична статистика;
Математичні основи кібернетики;
Мови програмування високого рівня;
Моделювання економіки;
Статистика;
Принципи організації та розвитку технологічних систем;
Теорія алгоритмів та програм;
Теорія випадкових процесів;
Системи підтримки прийняття рішень;
Дослідження операцій;
Економічна кібернетика;
Сучасні комп’ютерні технології;
Методи захисту інформації;
Системи проектування баз даних економічної інформації;
Системи обробки економічної інформації;
Комп’ютерні мережі;
Основи системного аналізу;
Інформаційні системи галузей;
Економічна діагностика;
Математичні основи моделювання;
Дискретний аналіз;
Прогнозування соціально-економічних процесів;
Програмні оболонки і пакети;
Методи захисту інформації;
Управління проектами;
Інтелектуальні інформаційні технології в економіці;
Дискретна математика;
Проектування та впровадження експертних систем;
Інформаційні системи і технології в банківській сфері;
Менеджмент інформаційних систем;
Інформаційні системи і технології у обліку;
Інформаційні системи та технології в менеджменті;
Методи захисту фінансової інформації;
Математичне моделювання операційної діяльності;
Логічне програмування;
Комп’ютерний тренінг з інвестиційного проектування;
Управлінський континуум;
Теорія систем та керування;
Системний аналіз об’єктів та процесів;
Методи оптимізації;
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті;
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті;
Ситуаційне моделювання банківської діяльності.
 
Кафедра працює в галузі впровадження сучасних інформаційних технологій та математичних методів в різних предметних сферах економіки. Науковим напрямком кафедри є розробка систем підтримки прийняття рішень в фінансово-кредитній сфері. Кафедра має значні розробки в галузі імітаційного моделювання діяльності різноманітних економічних об’єктів та використання інтелектуальних інформаційних технологій в економіці. В цьому напрямку видано ряд фундаментальних праць:
 
Имитационное моделирование субъектов хозяйствования. Навчальний посібник
Современные информационные технологии в экономике. Підручник
Средства имитационного моделирования экономических систем. Навчальний посібник
Засоби імітаційного моделювання економічних систем (Основні концепції та приклади практичного використання). Навчальний посібник
Діагностика господарських ситуацій в діяльності підприємств. Монографія
Моделювання економічного аналізу господарюючих суб’єктів. Монографія
Експертні системи в економічних дослідженнях. Монографія
 
За останніх часів кафедра займається проблемами використання спеціальних мов імітаційного моделювання в дослідженнях економічних об’єктів. За методом системної динаміки побудовано та впроваджено коло моделей реальних промислових систем.
 
Кафедра є членом асоціації кібернетиків України. Розробки членів кафедри неодноразово демонструвалися на стендах щорічних засідань асоціації. Кафедра має аспірантуру, у 2007 році провела переліцензування наукової спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (08.00.11).
 
Також на кафедрі ведеться підготовка магістрів за спеціальністю  8.03050201 «Економічна кібернетика»  згідно навчальним планом підготовка фахівців ведеться за наступними дисциплінами:
 
Методологія наукових досліджень
Педагогіка вищої школи вищої школи
Актуальні проблеми економічної теорії
Прикладна економетрика
Моделювання макроекономічних процесів
Моделювання мікроекономічних процесів
Актуарна математика
Економічна динаміка
Електронна комерція
Філософія бізнесу
Стратегічне управління
Страхування в міжнародному бізнесі
Аналіз фондового ринку та інвестиційних проектів
Спеціальні пакети моделювання складних економічних систем
Програмні платформи моделювання бізнес-процесів
 
Для потреб навчального процесу на кафедрі обладнано викладацьку, з сучасними мультимедійними засобами для читання лекцій та комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами для проведення лабораторних та практичних занять. 
У 2015 році на кафедрі було відкрито нову наукову тему «Моделювання ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c196856d5f9d15607162071545168982
title_5c196856d60ba9677402311545168982
title_5c196856d61d08866416301545168982
title_5c196856d62e75683247181545168982
Top