Кафедра конституційного права та правосуддя

epf const leader
 
Завідуюча кафедри
конституційного права та правосуддя
доктор юридичних наук, професор Корчевна Л.О.

На кафедрі конституційного права та правосуддя працюють:

2 доктора юридичних наук, професора:
 • д.ю.н., проф. Корчевна Л.О.
 • д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В.
7 кандидатів юридичних наук, доцентів:
 • к.ю.н., доц. Ромашкін С.В.
 • к.ю.н., доц. Кузнєцова З.В.
 • к.ю.н., доц. Садовська О.М.
 • к.ю.н., доц. Ільєва Н.В.
 • к.ю.н., доц. Саракуца М.О.
 • к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю.
 • к.ю.н., доц. Пілюк С.В.
2 викладача:
 • викл. Бідюк М.О.
 • викл. Левенець А.В.
1 старший лаборант:
 • Буковська М.Є.
2 лаборанта:
 • лаб. Дергунова О.І.
 • лаб. Козерацька А.Г.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Конституційне право України,
 • Конституційне право зарубіжних країн,
 • Організація судових та правоохоронних органів,
 • Муніципальне право України,
 • Основи права Європейського Союзу,
 • Адвокатура в Україні,
 • Нотаріат в Україні,
 • Прокурорський нагляд в Україні,
 • Європейське право,
 • Проблеми євроінтеграції України,
 • Конституційно-правові засади правосуддя в Україні,
 • Порівняльне правознавство,
 • Порівняльне конституційне право,
 • Основи конституційного права.
Підготовка фахівців з правознавства проходить у рамках програм «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Кафедра готує кадри вищої кваліфікації за допомогою аспірантури зі спеціальності 12.00.02. - «Конституційне право; муніципальне право».

Наукова та науково-організаційна діяльність

Викладачі кафедри приймають активну участь в наукових заходах факультету та університету, здійснюють дослідження в межах затвердженої науково-дослідної теми кафедри «Імплементація міжнародних стандартів прав людини в розвитку правової системи України та особливості їх реалізації» (2013-2017 р.р.), результати яких відображені в публікаціях у наукових журналах та збірниках. Окрім того, викладачі кафедри є активними учасниками всеукраїнських наукових та науково-практичних заходів.
 
Досить плідною є робота викладачів щодо підготовки та друку наукових, навчальних та навчально-методичних видань, яких загалом налічується більше 30. Окремо слід відмітити як колективну працю всього викладацького складу кафедри навчальний посібник «Судебные и правоохранительные органы Украины», який був неодноразово перероблений та перевиданий, останнє видання 2011 року: Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие, изд.4-е, доп. и перераб. (Гриф МОН). – Х.: Одиссей, 2011. – 320 с.

Також наявні індивідуальні монографічні дослідження викладачів кафедри:
 
 • Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства. Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 360 с.;
 • Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. (Гриф МОН) - 336 c.;
 • Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації. Монографія. – О.: Фенікс, 2005. – 248 с.;
 • Кузнєцова З.В. Управління рекламною діяльністю в Україні: організаційно-правовий аспект. Монографія. – О.: Наука і техніка, 2005. – 172 с.;
 • Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку. Монографія. – О., 2008. – 280 с.

Кафедра виступала основним організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті д.ю.н., професора Стрельцова Л.М. (1918-1979) протягом 2009-2013 років, а останніми роками є співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій, які відбуваються в рамках Odessa Smart Forum за підтримки громадських організацій, Ради адвокатів Одеської області, суддів та ін.

Робота зі студентами

На кафедрі систематично проводяться засідання наукового гуртка з конституційного права України, європейського права та діяльності судових та правоохоронних органів (під керівництвом доц. Саракуца М.О. та доц. Кармазіної К.Ю.), проводиться факультатив з найбільш проблемних практичних питань діяльності органів нотаріату (під керівництвом доц. Ільєвої Н.В.), а також факультатив з адвокатури (під керівництвом доц. Кармазіної К.Ю. та викл.Бідюка М.О.)

Окрема робота проводиться викладачами з організації та керівництва студентськими роботами, які виконуються ними для участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях та які публікуються у відповідних наукових збірниках, в тому числі – організовується окрема секція під час проведення щорічної студентської конференції на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова.

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проектів, організованих в межах програми Еразмус Мундус, членом якої ОНУ імені І.І. Мечникова є з 2010 року. Так, доц. Кузнєцова З.В. була учасником міжнародного проекту «Формування інноваційної культури в українських університетах» (2010-2013), організованого в рамках TEMPUS. Доц. Садовська О.М. була учасником міжнародного проекту EUNEG «Право Європейської політики сусідства та «якісного» державного управління», організованого TEMPUS в 2012-2015 роках. Результати дослідження відображені в навчальному посібнику «Special Features of Migration Policy: Problems, Searches, Solutions - Особенности миграционной политики: Проблемы, поиски, решения», надрукованому Комратським державним університетом в 2015 році під колективним авторством, до складу якого також входить доц. Садовська О.М.

Доц. Саракуца М.О. протягом 2010-2013 років приймала участь в міжнародній англомовній програмі (Open Society Institute) для викладачів різних країн ReSET (Regional seminar for excellence in teaching “The EU as an emerging European security actor: Exploring theoretical paradigms”).

Доц. Кармазіна К.Ю. у 2014- 2015 р.р. взяла участь у двох етапах міжнародного дослідження «Процесуальні гарантії затриманих осіб» (яке проводилось в Грузії, Молдові та Україні). На етапі польового дослідження в м. Одесі в проекті також взяла участь викл. Левенець А.В.

В 2015 р. доц. Кармазіна К.Ю. в межах проекту «Дистанційне навчання адвокатів правам людини», організованого Європейським гуманітарним університетом (м. Вільнюс, Литва), відвідала з навчальним візитом Європейський суд з прав людини, Раду Європи, Комітет міністрів Ради Європи, Комісара РЄ з прав людини, ПАРЄ, Венеціанську комісію, Європейський комітет з попередження тортур і нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

В 2016 році доц. Саракуца М.О. та доц. Кармазіна К.Ю. взяли участь в проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», який досі триває та результатом якого є отримання сертифікатів, що підтверджують можливість викладати дисципліни англійською мовою.

У вересні-жовтні 2016 року доц. Кармазіна К.Ю. в межах програми Еразмус Мундус: Мобільність для інновацій та розвитку відвідала університет Деусто (м.Більбао, Іспанія) та університет Аристотеля (м.Салоніки, Греція).
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e251fe7406c46462542081579491303
title_5e251fe7407e217503665001579491303
title_5e251fe7408fc5937066531579491303
title_5e251fe740a158886664701579491303
Top