Вітання завідуючого

Дорогі друзі!
 
Рада Вас вітати на сторінці кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

З початку існування економіко-правового факультету (1997 рік) економічна освіта на факультеті була представлена єдиною випускаючою кафедрою економіки та управління. Перша кафедра об’єднувала всіх викладачів-економістів, які забезпечували підготовку бакалаврів і спеціалістів за двома напрямами: з менеджменту та з обліку і аудиту.

На початку 2008 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» була створена друга випускаюча кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Нова кафедра утворилася на базі частини провідних викладачів кафедри економіки та управління. Це було значним досягненням та практичною реалізацією ідеї подальшого розвитку економічної освіти в рамках економіко-правового факультету.

Першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (2008 – 2010 рр.) був доктор економічних наук, професор Віктор Романович Кучеренко - видатний вчений, який зробив значний внесок в перебудову змісту навчально-виховного процесу, його оновлення в світлині сучасних досягнень і перспектив розвитку науки, техніки та культури, що визначають науково-технічний і соціальний прогрес.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»). Також, кафедра готує через аспірантуру здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).

За часи існування кафедри її якісний потенціал постійно зростає. Кафедральний колектив постійно поповнюється новими досвідченими викладачами з інших ВНЗ міста Одеси, кращими випускниками аспірантури.

На цій сторінці Ви знайдете загальну інформацію про кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, зможете познайомитися із професорсько-викладацьким складом кафедри, основними напрямками наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів спеціальності «Облік і оподаткування», пріоритетами роботи зі студентами.

Щиро вірю в те, що всі випускники спеціальності «Облік і оподаткування» економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова зможуть зайняти гідне місце в суспільстві та досягти найвищих результатів у професійній діяльності!

Ласкаво просимо до нашої сім'ї!
З повагою та найкращими побажаннями,
завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту,
кандидат економічних наук, доцент, Ph.D. (economy) Кусик Наталія Львівна

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a622a52db6bb9638693811516382802
title_5a622a52db82219953592061516382802
title_5a622a52db9a92963003171516382802
title_5a622a52dbaca10695204891516382802
Top