Стислі звіти з наукової роботи

2016 р.
 
Наукові досягнення хімічного факультету широко представлені в Україні та за її межами. Впродовж 2016 р. науковцями хімічного факультету видано 1 монографію; 12 патентів України (5 патентів України на винахід); 73 статті (28 у зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор); 95 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, 1 навчальний посібник, 8 методичних вказівок.
У 2016 році на хімічному факультеті виконувалось 10 науково-дослідних робіт: 2 фундаментальні (мають фінансування); 1 прикладна (має фінансування); 7 без цільового фінансування.
 

Науково-педагогічні кадри

2013

2014

2015

2016

Чисельність, усього

45

42

40

42

доктори наук (у т.ч. 1 академік НАНУ)

7

9

8

11

кандидати наук

35

30

29

30

без ступеня

3

3

3

1

 
У науково-дослідній роботі хімічного факультету приймають участь молоді вчені та студенти. На факультеті працює 6 студентських наукових гуртків. Теми робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів базуються на наукових розробках викладачів та науковців факультету, наукові роботи студентів та аспірантів кафедри фармацевтичної хімії пов’язані з науковою тематикою ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України в рамках Хіміко-фармацевтичного навчально- науково-виробничого комплексу (ХФННВК).

За результатами наукової діяльності у 2016 році молодими вченими, студентами під керівництвом наукових керівників та самостійно було видано 35 статей, 6 патентів та 66 тез доповідей на наукових конференціях Всеукраїнських та міжнародних. Члени студентського наукового товариства факультету брали участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки», у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії.

Студенти та молоді вчені факультету прийняли участь з усними та стендовими доповідями у конференціях:
 • Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 2016, Вінниця;
 • Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 2016, Київ;
 • «Хімічні Каразінські Читання-2016», , Харків;
 • Ukr. Conf. with Int. Particip. «Chemistry, Physics and Technology of Surface», 2016, Kiev;
 • XVII міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 2016, Київ;
 • ХІI Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, 2016, Харків;
 • XVIII Scientific youth conference “Problems and achievements of the modern chemistry”, 2016;
 • 2nd International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2016;
 • 29 ECNP Congress, 2016, Austria.
 • VIII національний з’їзд фармацевтів України, 2016, Харків.
 • На щорічній студентській науковій конференції ОНУ імені І.І. Мечникова студентами факультету було представлено 9 усних та 17 стендових доповідей.
Студентами та молодими вченими отримано нагороди за результатами конференцій: Христова Н.М. отримала диплом за ІІ місце, Бугор Л.М., Ліненко І.С. - дипломи за ІІІ місце на XVII Міжнародній конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, Київ, 2016 р.; Христова Н.М. отримала сертифікат учасника науково-практичного семінару «Безпека продуктів харчування. Мас-спектрометричні методи аналізу», 2016.

У рамках роботи студентського наукового товариства кафедра аналітичної хімії сумісно з Одеським еколого-натуралістичним центром «Афаліна» тісно співпрацювали в рамках підготовки школярів до участі у І – ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та І – ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії.

Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки: Христова Н.М. - грамота «За високі досягнення у навчанні та активну участь у громадській роботі», 2016 р. Пірожок О.В., Афанасенко Е.В. – грамота «За активну участь у спартакіаді ОНУ «Студентські ігри 2016». Снігур Д.В. - стипендія ВАТ «ІнтерХім», Одеса, 2016, к.б.н. Кобернік А.О. - стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014-2016 р.); аспірант Нестеркіна М.В. - стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018 р.). Студ. 5 курсу Афанасенко Е.В. за програмою «Kupcinet-Getz International Summer School в Weizmann Institute» пройшла стажування з хімії в Ізраїлі в Інституті Вейцмана в науковій групі проф. Рафала Клайна.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5df3250a0a59111858034681576215818
title_5df3250a0a6ac10738219131576215818
title_5df3250a0a7c012710719971576215818
title_5df3250a0a8e97418387561576215818
Top