Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Адреса кафедри:
Біологічний факультет, Шампанський провулок, 2, м. Одеса, 65058
Тел. (0482) 68-79-64 
 

Завідувач кафедри

д.б.н., професор Філіпова Тетяна Олегівна

д.б.н., професор Філіпова Тетяна Олегівна
 
 
Заступник завідувача
К.б.н., доцент Гудзенко Тетяна Василівна
 
Вчений секретар кафедри
к. б. н., доцент Ямборко Ганна Валентинівна

Співробітники кафедри 

Співробітники кафедри

Викладачі:

1. Іваниця Володимир Олексійович, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Премії імені Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, д.б.н., професор
2. Філіпова Тетяна Олегівна,  д.б.н., професор
3. Галкин Борис Миколайович, д.б.н., професор
4. Гудзенко Татьяна Васильевна, к. б. н., доцент
5. Ямборко Ганна Валентинівна, к. б. н., доцент
6. Єлинська Наталія Олексіївна, к. б. н., доцент 
7. Іваниця Тетяна Володимирівна, к. б. н. ., доцент
8. Лиманська Наталія Вікторівна, к. б. н., доцент
9. Зінченко Оксана Юріївна, к. б. н., доцент
10. Васильєва Наталія Юріївна, к. б. н. 
11. Русакова Марія Юріївна, к. б. н. 
12. Крилова Катерина Дмитрівна, к. б. н. 
13. Сергеєва Жанна Юріївна, к. б. н. 
14. Жумінська Ганна Іванівна, к. б. н. 
15. Галкін Микола Борисович, к. б. н. 
16. Афонін Сергій Анатолійович, старший викладач
17. Лісютін Генадій Вікторович, старший викладач
 
Наукові співробітники:
 
Страшнова Ірина Валентинівна, к.т.н., с.н.с.
Жунько Інна Олександрівна, к.б.н., н.с. 
Басюл Олена Владленівна, к.т.н., н.с.
Галкін Микола Борисович, к. б. н., с.н.с.
Бєляєва Тамара Олексіївна, н.с.
Конуп Ігор Петрович, н.с. 
Бурлака Тетяна Василівна, н.с.
Горшкова Олена Георгіївна, н.с.
Чабан Микола Миколайович, м.н.с.
Боброва Олександра Євгеніївна, м.н.с. 
Лісютіна Людмила Анатоліївна, м.н.с.
Назаренко Ганна Миколаївна, м.н.с.
зам. директора БННЦ  Хитрова Алла Миколаївна
 
Навчально-допоміжний персонал: 
 
Демиденко Вікторія Валентинівна, зав. навчальної лабораторії 
Кранга Катерина Михайлівна, інженер І категорії 
Кирдогло Галина Дмитрівна,  інженер І категорії

Спеціалізація кафедри

Мікробіологія, Вірусологія, Біотехнологія (молекулярная, фармацевтична і косметологічна).
 
   
 
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології проводить щорічну Літню школу з молекулярної мікробіології та біотехнології для молодих учених
 

Основні напрями наукової діяльності кафедри 

 • біорізноманітність бактерій, консервація (Lactobacillus, Bacillus,Myxococcus, Cytophaga, Pseudomonas, Annamox); 
 • колекція культур бактерій, бактеріофагів та базидіальних грибів;
 • мінливість бактерій в природних біоценозах під дією хімічних токсикантів;
 • механізми утворення біоплівок на поверхнях і регуляція їх утворення;
 • екологія мікроорганізмів, морська мікробіологія, біологічна різноманітність морських прокаріот (метагеномний аналіз), морські анаеробні спороутворювальні бактерії (бацили) із глибоководних осадів та води Чорного моря, продуценти антибіотиків і бактеріоцинів, їх низькомолекулярні біологічно-активні пептиди;
 • екологічна  біотехнологія, мікробіологічні показники забруднення природних вод, мікроорганізми - деструктори нафти і нафтопродуктів (Pseudomonas), біотехнологічні методи ремедіації морських вод та ґрунту;
 • мікробна біотехнологія переробки промислових відходів вугільної промисловості та енергетики для отримання з них рідкісних металів та зниження їх токсичності (Thiobacillus); 
 • взаємодія мікроорганізмів та рослин, міжмікробні взаємодії,  застосування пробіотичних бактерій (Bacillus, Lactobacillus, Alcaligenes)  у захисті від фітопатогенних мікроорганізмів (Agrobacterium, Erwinia, Ralstonia) та стимулюванні росту рослин (виноград, пшениця, томати); 
 • молочнокислі бактерії роду Lactobacillus, ізольовані з рослинної продукції різних географічних зон (Україна, Франція, В'єтнам), антагоністичні властивості, пробіотики;
 • бактеріофаги фітопатогенних бактерій, віруси рослин;
 • бактеріоцини та їх характеристика;
 • роль перелітних птахів у переносі збудників бактеріальних та вірусних захворювань;
 • антимікробна та імуномодулювальна дія штучно синтезованих в університеті металорганічних сполук та природних речовин.
 
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології видає науковий журнал «Мікробіологія і біотехнологія»
 
 
 
 

Партнери кафедри

 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ (Київ)
 • Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (Київ)
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (Київ)
 • Інститут морської біології НАН України (Одеса)
 • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр рослинництва та сортовивчення УААН (Одеса);
 • Інженерно - технологічний інститут (ІТІ) «Біотехніка» УААН 
 • Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" МОЗ України
 • Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова АМНУ (Одеса)
 • Український науково-дослідний інститут реабілітації і курортології МОЗ України (Одеса)
 • Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України 
 • Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України, (смт Таїрове)
 • Централізована імуновірусологічна лабораторія з діагностикою СНІДу
 • та інших особливо-небезпечних вірусних інфекцій ДУ «Одеський обласний лабораторний центр ДСЕС України»
 • University of Brihton (UK)
 • INRA (Nantes, France)
 • Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture
 • Hellenic Centre for Marine Research (Heraklion, Greece)ї
 • Agriculture Genetics Institute (Hanoi, Vietnam)
 • Umea University (Sweden)
 • University of Westminster (UK)
 
Cеред випускників кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології є співробітники Umea University (Sweden), Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ (Київ), Інституту морської біології НАН України (Одеса), Селекційно-генетичного інституту – Національного центру рослинництва та сортовивчення УААН (Одеса); Інженерно - технологічного інституту (ІТІ) «Біотехніка» УААН, Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І.І. Мечнікова" МОЗ України, Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова АМНУ (Одеса), Українського науково-дослідного інституту реабілітації і курортології МОЗ України (Одеса), Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України, Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України, (смт Таїрове) та інших наукових установ, лабораторій різного профілю діяльності (клінічні, гістологічні, імуно-вірусологічні, лабораторії приватних мереж «Сінево», «Смартлаб», «EUROLAB» тощо), різних медичних закладів: пологових будинків, лікарень, санітарно-епідеміологічних станцій, а також таких співробітники таких установ як WWF, FE SGS UKRAINE, "Симеста ВААЛ" та інших. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dc9d7ed86dd38404442131573509101
title_5dc9d7ed86ee94904935951573509101
title_5dc9d7ed86ffc19286346181573509101
title_5dc9d7ed8715a21048737531573509101
Top